Camping Slnečné skaly - Okolí

Poluvsie,
RAJECKÉ TEPLICE 1313 | Mapa

Provozní období: 1.5. - 30.9.

Základní informace

Načítám...

Ceník - Camping Slnečné skaly

Načítám...

Fotogalerie

Načítám...

Hodnocení návštěvníků

Načítám...

Restaurace

Památky

hrad Lietava od východu
© Jan P. Štěpánek 09/2007, www.hrady.cz
Lietava (4.3 km)
zřícenina hradu
Rozsáhlé zříceniny got. hradu. Založen ve 2.pol. 13.stol. Balašovci. Ve 2.pol 15.stol a na poč. 16.stol. mohutně opevňován a přestavován. Za Thurzů koncem 16.stol. výrazně renes. přestavěn. Počátkem 18.stol. ponechán osudu a změnil se ve zříceninu.
Zaoblení hradby nad vstupem do hradního jádra
© Roman Řezáč 08/2005, www.hrady.cz
Suľovský hrad, Suľov, Roháč, Rohach (10.2 km)
zřícenina hradu
Hrad založen začátkem 15. století. V roce 1550 vyhořel, ale opět v původní podobě obnoven. V roce 1858 poškozen zemětřesením a opětovným požárem. Znovu již neopravován.
Interiér prvního paláce
© Roman Řezáč 09/2005, www.hrady.cz
Hričov, Hričovský hrad (11.4 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu z roku 1254. Vystřídal mnoho majitelů. Ve vlastnictví Thurzů (16.století) začal hrad postupně upadat.
hrad v Budatíně od jihu, od řeky Váh
© Jan P. Štěpánek 11/2007, www.hrady.cz
Budatín, Budatínský hrad, Žilina (12.8 km)
zámek
Hrad, přestavěný na zámek na pravém břehu Váhu, naproti centru Žiliny. Vznikl z pozdně románské strážní věže. Přestavěn v pol. 15. a 16. stol. V pol. 18. století barokně upraveno především předhradí. 1849 vypálen. Na přelomu 19. a 20. stol. obnoven. Nyní zpřístupněn jako sídlo muzea.
pohled od východu
© Petr Turyna 08/2005, www.hrady.cz
Strečno, Strechun; Strechyn; Streczen; Streczan; Strežín (12.8 km)
zřícenina hradu
Hrad postavil Matúš Čák Trenčianský na přel. 13. a 14. stol., poté v majetku mj. Pongrácovců z Liptov. Mikuláše či Löwenburgovců. V 17. stol. útočištěm Thökölyho povstalců - pobořen vojsky Leopolda I. a poté chátral. Koncem 20 stol. zrekonstruován.
Celkový pohled na jádro hradu od jihozápadu, od řeky Váh
© Roman Řezáč 09/2005, www.hrady.cz
Starhrad, Varín, Starý hrad, Varín, Warna (14.7 km)
zřícenina hradu
Hrad založený v 13. století. V 15. století sloužil jen jako případné útočiště. Po stavovském povstání v 18. století úplně opuštěn.
Pohled na renesanční zámek v Bytči od severozápadu
© Jan P. Štěpánek 08/2006, www.hrady.cz
Bytča (14.8 km)
zámek
Renesanční zámek na jižním okraji centra města, původně gotický hrad ze 13. stol. přebudovali v honosný renesanční zámek v l.1571 - 1574 Thurzové. V l. 1624 - 1868 vlastnila zámek Esterházyové, poté rodina Popperů. Od r. 1960 probíhá dlouhodobá rekonstrukce zámku.
Sobášný palác s francouzskou zahradou od západu
© Jan P. Štěpánek 08/2006, www.hrady.cz
Sobášný palác, Svatební palác - Bytča (14.8 km)
zámek
Renes. palác s bohatou sgrafitovou výzdobou v sousedství zámku Bytča nechal r. 1601 vystavět Jiří Thurzo jako místo svatebních hostin svých 6 dcer. V r. 1647 a r. 1856 palác vyhořel. Byl opraven, ale už nesloužil svému účelu. Dnes v zanedbaném stavu.
synagoga od zámku
© Jan P. Štěpánek 10/2007, www.hrady.cz
synagoga, Bytča (14.8 km)
sakrální památky
Synagoga z počátku 20. století stojící na místě starší synagogy zmiňované již v r.1801. Trojlodní halová stavba s velmi dekorativní a členitou fasádou v novorománském slohu stojící přes náhon naproti zámku. Dnes velmi zchátralá.
pohled od východu na martinský Župní dům
© Jan P. Štěpánek 05/2008, www.hrady.cz
Župní dům, Martin, Turčianský svätý Martin (16.9 km)
ostatní
Budova Župního domu vystavěna v r. 1710 jako správní sídlo Turčianské župy. Barokní dvoupatrová budova upravena v 19. století klasicistně. Od r. 1987 slouží potřebám Turčianské galerie.
hlavní vstupní průčelí zámku
© Jan P. Štěpánek 02/2008, www.hrady.cz
Považské Podhradie, Nový zámek, Nový kaštiel´ (17.2 km)
zámek
Chátrající mohutný trojkřídlý patrový rokokový zámek z l. 1750-75 vystavěný rodem Balášovců. Jedná se o mladší z dvojice tzv. podhradských zámků. Zámek je nepřístupný.
pohled ze břehu řeky Váh na jižní frontu hradu
© Jan P. Štěpánek 02/2008, www.hrady.cz
Považský hrad, Bystrica (17.4 km)
zřícenina hradu
Hrad, historicky zvaný Bystrica, založen jako královský před r.1316. V l.1458-1558 jej vlastnil rod Podmanických, ti jej výrazně renesančně upravili. V r. 1671 a 1688 poškozen obléháním. Od poč. 18. stol. chátral až do podoby dnešní rozlehlé ruiny.
Dolní hrad od severovýchodu
© Jan P. Štěpánek 11/2007, www.hrady.cz
Zniev, Znievský hrad, Turčianský hrad, Turuc, Turiec (17.9 km)
zřícenina hradu
Druhý nejvýše položený slovenský hrad dal název celé oblasti - Turiec. Vystavěn Ondřejem, přívržencem krále Bély IV. v l. 1241-42. Správní a obranné centrum oblasti. Po r. 1339 jeho význam klesl a připadl klášteru v podhradí. Po r. 1770 opuštěn.
kostel sv Kříže, zastavení křížové cesty a jeden ze vstupů do areálu Kalvárie pod hradem Zniev
© Jan P. Štěpánek 11/2007, www.hrady.cz
kalvárie s kostelem sv. Kříže, Kalvária, Kláštor pod Znievom (18.8 km)
sakrální památky
Areál kalvárie s kostelem sv. Kříže vystavěn r. 1728, aby zvýšil církevní prestiž Znievu. Obrazy v kostele jsou dílem J. B. Klemense. V r. 1816 kostel z iniciativy biskupa Klucha renovován.
západní dělová bašta a torzo stěny jádra hradu
© Jan P. Štěpánek 11/2007, www.hrady.cz
Sklabiňa, Sklabiňský Podzámok (23.8 km)
zřícenina hradu
Zřícenina středověkého hradu a renes. kaštiela. Založen před r.1309 magistrem Dončem. Mnohokráte byl goticky a renesančně upravován a přestavován. Od r. 1527 až do pol. 20 stol. v držení Révayovců. Od pol. 18. stol. chátrá. R. 1944 vyhořel kaštiel.
Diviaky
© Jan Holeš, 10/2006, www.hrady.cz
Diviaky, Platthyovský kaštieľ (29 km)
zámek
Původně renesanční zámek postaven kolem roku 1630, v l. 1745-1747 přestavěna na renesančně barokní komplex. Po rekonstrukci v l. 1952-1958 převzala komplex zámku Matice Slovenská. V bývalé maštali depozitář historických knižních fondů.
Nejvýraznější zbytky zdiva
© Roman Řezáč 08/2005, www.hrady.cz
Košeca, Košecký hrad, Košatec, Kassa, Kaza (32.3 km)
zřícenina hradu
Hrad z roku 1272. Roku 1670 ho obsadilo a následně záměrně zničilo císařské vojsko. Od té doby zříceniny rychle chátraly a výsledkem je dnešní stav.
Fojtství ve Velkých Karlovicích
© Jan P. Štěpánek, 04/2007, www.hrady.cz
skanzen
V centru Velkých Karlovic se nachází dřevěný kostel Panny Marie Sněžné z roku 1754, postavený ve stylu pozdního baroka. V budovách fojtství z roku 1793 a bývalého kupeckého domu z počátku 19. století lze shlédnout expozice Karlovského muzea.
Velkokarlovický kostel Panny Marie Sněžné
© Jan P. Štěpánek 04/2007, www.hrady.cz
sakrální památky
Dřevěný kostel Panny Marie Sněžné založený vrchností r. 1754 na půdoryse řeckého kříže. Unikátní svou stavbou a trámovou konstrukcí. Velmi cenný interiér. Pravidelné poutě v první neděli po 5. srpnu.
židovský hřbitov ve Velkých Karlovicích
© Jan P. Štěpánek 11/2007, www.hrady.cz
sakrální památky
Menší židovský hřbitov ze 2. poloviny 19. století nedaleko centra obce při silnici na Soláň. Zajímavostí je náhrobek zakladatele zdejších skláren Salomona Reichla.

Tipy na výlet

Rajecké Teplice - Turistické informační centrum Rajecká Pohoda

Kontakt: Turistické informačné centrum – Rajecká Pohoda Osloboditeľov 90 013 13 Rajecké Teplice tel: +421 41 54 94 368 fax: +421 41 54 94 366 e-mail: infocentrum@rajeckapohoda.sk web: www.rajeckapohoda.sk

RAJECKÉ TEPLICE

RAJECKÉ Teplice Lázně ležící na břehu řeky Raječanky v Rajecké dolině. příjemná procházka v údolí plném zeleně, popřípadně nějaké ty koupele v lázeňském domě Afrodité...

RÁJECKÉ TEPLICE-Labutí jezero- rybářská bašta

Jezírko v Rájeckých Teplicích s Rybářskou baštou.Hezké v létě i v zimě.Po povodních v roce 1997 prošlo rekonstrukcí.

Rajecké Teplice

Rajecké Teplice se nachází nedaleko hranice mezi Českou a Slovenskou republikou, severně od města Raje. RAJECKé TEPLice jsou lázeňským městečkem, které bylo založeno kolem roku 1376 a patřilo panství Lietava. První lázně zde byly vybudovány za vlády Thurzovců a využívaly k léčbě alkalicko-zemité prameny. Ve městě...

Vyhlídka nad Rajeckými Teplicemi

Vyhlídka, o které dnes krátce napíšu, není na samostatném upraveném skalním útesu, nevedou k ní žádné schody, ani není zabezpečená zábradlím. Je to pouze vyhlídkové místo nad Rajeckými Teplicemi, na které vystoupáte po necelém jednom kilometru od tamního termálního koupaliště. Prvních asi 200 až 300 metrů...

Slovenské lázně : Rajecké Teplice

Náš turistický výlet jsme zakončili v malém slovenském lázeňském městě – Rájeckých Teplicích. Je to malé město, které má asi 3000 obyvatel a leží asi 15km od Žiliny. V těchto lázních se léčí choroby pohybového ústrojí, pooperační stavy páteře a kloubů, nervové nemoci, Parkinsonova choroba...

SKALKY - vyhlídka nad Rájeckými Teplicemi

KRÁSNÁ VYHLÍDKA NA SKALKÁCH NAD RÁJECKÝMI Teplicemi.VÝHLEDY NA RÁJECKOU KOTLINU A LÚČANSKOU FATRU..

KAMENNÁ PORUBA

OBEC KAMENNÁ PORUBA LEŽÍ UPROSTŘED RÁJECKÉ DOLINY POD Malou Fatrou V DOLINĚ PORUBSKÉHO POTOKA.Z NÁLEZŮ STARÝCH HŘBITOVŮ JE JASNÉ ŽE BYLA OBÝVANÁ JEŠTĚ PŘED PŘÍCHODEM CYRILA A METODĚJE -ROKU 863.PÍSEMNÉ ZMÍNKY JSOU AŽ Z ROKU 1368.

Obec Lietavská Svinná a hrad Lietava

Obec se nachází 14km jihozápadně od krajského města Žiliny. Nad obcí se tyčí zřícenina druhého největšího slovenského hradu Lietava.

Lietavská Svinná

Lietavská Svinná-Babkov je obec na Slovensku v okrese Žilina. Obec vznikla administrativním spojením Lietavskej Svinnej, Kňazovej Lehoty a Babkova. Lietavská Svinná se poprvé připomíná v roce 1393, kdy podléhala panstvu Lietavského hradu. Kňazova Lehota se poprvé připomíná v roce 1393, s Lietavskou Svinnou se...

Kamenné dvojkreslo

Kamenné dvojkreslo nájdeme nad obcou Lietava časť Majer. Dielo vytvoril staroveký kamenár. Zaujímavosťou je, že je otočené čelom k východu a nie k hradu Lietava. Pre toto smerovanie sa domnieva, že ide o kultový objekt súvisiaci so starovekým kultom Slnka. Niečo podobné sa nachádza aj v Malej Ázii na planine...

Rajec - termální koupaliště Veronika

Zdejší areál Koupaliště je zatím méně známý, i když je velmi rozlehlý a dobře vybavený. Samo malebné a tiché prostředí Rajecké doliny mu dodává malebný ráz a umocňuje příjemný zážitek z pobytu. Termální pramen vyvěrá z hloubky 1308 m a u vývěru má teplotu 26 °C. Koupaliště je otevřeno od června do...

Rajec

O tomto městě se první zmínka objevila už v roce 1193. Je bohaté na historické památky. Za zmínku i návštěvu určitě stojí gotický kostel ze 14. století, renesanční radnice ze století 16. a fara z roku 1657. V letním období doporučujeme návštěvu termálního Koupaliště. V celém komplexu se nachází 5 různě...

TURIE A VIŠŃOVÉ U ŽILINY

TURIE A VIŠŃOVÉ JSOU DVĚ ZAJÍMAVÉ VESNICE SOUSEDÍCÍ NA JIHU OD Žiliny.PĚKNÉ VESNICE S KOSTELEM A MNOHA ZAJÍMAVOSTMI.VE VIŠŃOVÉ FANTASTCKÁ PEKÁRNA PEČIVA A SLOVENSKÝCH SPECIALIT S PRODEJNOU.A KDYŽ PŮJDETE PĚŠKY UCÍTÍTE TU VŮNI UŽ NA NĚKOLIK SET METRŮ.A SAMOZŘEJMĚ NĚKOLIK HOSPŮDEK A OPRAVDU ŘEZANÉ A DOBRÉ...

Krížava

Plochý travnatý vrchol v Lúčanské Malé Fatře, resp. v oblasti Martinských holí, jak se označuje severní část tohoto pohoří, měří 1456 m n/m. Na vrcholu stojí radiový a televizní vysílač z roku 1970, 116 m vysoký. Podle něj je Krížava jasně rozeznatelná. Významný orientační bod při pozorování z jiných částí...

Žibrid

Nejvyšší vrchol Súľovských vrchů s nadmořskou výškou 867 m. Přístup nejlépe po zelené značcš ze sedla Patúch a nebo po náučné stezce přes Budzogáň.

Webkamera - Martinské Hole

Ski areál Martinské Hole se nachází ve středu regionu Turiec, Lúčanské části Malé Fatry, pod Velkou Lúkou a to nad městem Martin. http://www.holidayinfo.sk/cz-cz/winter/gallery/?id=286102&page=1

Minčol

Nejvyšší vrch, 1157m, v pohoří Čergov, pojmenovaný také Velký Minčol. Na východním svahu vrchu pramení řeka Topľa. Z lučinatého vrcholu je daleký kruhový výhled. Na vrchol vede 6 značených turistických tras. Nejkratší výstup je z obcí Kyjov a Livovská Huta.

Národná prírodná rezervácia Súľovské skaly

Súľovské skaly sú morfologický zaujímavo stvárnený komplex Skalných útvarov tvorených prevažne treťohornými zlepencami s bohatstvom rastlinných a živočíšnych spoločenstiev.Národná prírodná rezervácia Súľovské skaly sa rozprestiera na rozlohe 825 ha.Táto oblasť je hojne navštevovaná turistami.

Slovenský Betlehem

Slovenský Betlehem nájdeme v dedinke Rajecká Lesná hneď vedľa kostola v Dome Božieho narodenia. Autorom betlehému je majster Jozef Pekar z Rajeckej Lesnej. Celý komplex zobrazuje narodenie Pána Ježiša v Betleheme a život, históriu a dejiny celého Slovenska. Nachádzajú sa tu najznámejšie slovenské pamiatky,hrady...

Ubytování v okolí

Vzdálenost: 14,50 km
Autocamping Turiec

Kolónia hviezda 92, 3608 Martin (mapa)

Vzdálenost: 10,01 km
(SK) Chata Žiar

Rajecká Lesná 537, 013 15 Rajecká Lesná (mapa)

Golfová hřiště

Kontaktní údaje

Načítám...

Rezervační formulář

Načítám...

Přečtěte si hodnocení kempu Camping Slnečné skaly, který hodnotili 3 uživatelé. Ceny najdete v ceníku kempu Camping Slnečné skaly. Ubytováni si objednejte jednoduše pomocí online rezervace. Telefonické kontakty, adresu a mapu umístění najdete na záložce kontakt. Poradíme vám také, jak aktivně trávit volný čas v okolí kempu Camping Slnečné skaly.

2014 © FTonline s.r.o. - Všechna práva vyhrazena. | Obchodní podmínky
Webdesign pro portály
TOPlist TOPlist