Autokemp Fulnek – Jerlochovice - Okolí

6.3 / 10 Chvályhodné
podle 3 recenzí (celkem 14)  

Jerlochovice 115,
FULNEK 742 45 | Mapa

Provozní období: 1.5. - 31.10.

Základní informace

Načítám...

Ceník - Autokemp Fulnek – Jerlochovice

Načítám...

Fotogalerie

Načítám...

Hodnocení návštěvníků

Načítám...

Restaurace

Hotel Amos - (1.7 km) - Fulnek
Batallion - (2 km) - Fulnek
Penzion Na Stovce - (2 km) - Fulnek
U Fojtíků - (2 km) - Fulnek
Hospůdka Na blbým místě - (2.9 km) - Fulnek
HEIkalka - (3.1 km) - Odry
Heipark - (3.1 km) - Odry
Hostinec U Jindřicha - (6 km) - Fulnek
Restaurace - (6.1 km) - Odry
U Zdeňků - (6.1 km) - Odry

Památky

Celkový pohled na mlýn
© Jan P. Štěpánek 02/2014, www.hrady.cz
Bravinné, Horní Nový Dvůr (7.7 km)
mlýn
Dřevěný větrný mlýn německého typu stojící osamoceně v poli nedaleko Horního Nového Dvora u Bravinného na Bílovecku. Mlýn pochází z 19. století, přesné datum vzniku je neznámé. Dnes v majetku města Bílovce a po domluvě přístupný veřejnosti.
Jádro hradu, pohled z mostu
© Roman Řezáč 01/2005, www.hrady.cz
Vikštejn (12.9 km)
zřícenina hradu
Hrad vznikl asi v polovině 13. století. Sloužil k ochraně jižní části opavského knížectví. Roku 1648 ho nechal slezský zemský velitel Gonzaga vyhodit do povětří. Hrad byl ponechán svému osudu, zpustl a změnil se ve zříceninu.
, www.hrady.cz
Starý Jičín (15.3 km)
zřícenina hradu
Zřícenina ranně gotického hradu z počátku 13. stol. Největší rozkvět v 16. a počátkem 17. stol. majetkem rodu Žerotínů, z této doby renesanční přestavby a přístavby. Za třicetileté války značně zchátral.
2003 ©Luděk Pitter, www.hrady.cz
Puchart, Potštát, Sudetský zámek, Zighart, Pustý zámek (17.5 km)
zřícenina hradu
Doba založení hradu není známa. Poprvé připomínán v souvislosti se Závišem z Potštátu roku 1318. Na přelomu 13. a 14. stol. byl pravděpodobně centerm kolonizace okolí. Nejspíše zanikl v souvislosti s obsazením Potštátu markrabětem Prokopem r. 1394.
Zbytky zdiva
2003 ©Roman Krejčí - www.feudum.cz, www.hrady.cz
Svrčov (21.1 km)
torzo hradu
V písemných pramenech se hrad s jistotou objevuje jen r. 1548, kdy byl ovšem už pustý. Určitou nadějnou zmínku o době jeho života představuje predikát Zbyňka ze Svrčova na listině z r.1336. K vidění je nevýrazná zřícenina gotického hradu.
pohled k hradu od náměstí
© Jan P. Štěpánek 08/2005, www.hrady.cz
Štramberk, Strahlenberg (21.4 km)
hrad
Hrad z konce 13. stol. Po 30leté válce zbyla jen mohutná válcová věž. V roce 1899 získal hradní zříceninu KČT a z hradní věže se stává rozhledna. Ve 20. letech 20. stol. byla na základech hradního paláce postavena turistická útulna.
Příkop a val na Přerovci
Roman Krejčí - 2003, www.hrady.cz
Přerovec (21.6 km)
zaniklý hrad
Téměř zaniklý hrad. Založen přibl. v 13. -14. stol. Příslušný katastr uváděn r. 1442, hrad však prvně zmiň. až 1492. Velmi sporé zmínky v pramenech. R. 1576 uváděn již jako "pustý zámek Přerovec".
Nejvyšší místo hradního jádra
2003 © Feudum.cz, www.hrady.cz
Vildštejn (22.6 km)
zaniklý hrad
Hrad zřejmě vznikl jako správní středisko budišovského panství. V roce 1316 ho do vlastnictví dostali Dětřich a Jindřich z Fulštejna. Zanikl pravděpodobně koncem 14. stol. za válek mezi markrabaty Joštem a Prokopem.
čelo lokality s viditelnou hranou jádra na jihu a jihozápadě
© Jan P. Štěpánek 01/2008, www.hrady.cz
Rybáře (23.3 km)
zaniklý hrad
Terénní pozůstatky drobného, snad středověkého opevnění ve svahu nad řekou Bečvou nedaleko osady Rybáře u Hranic. Kruhové, až vejčité plato o průměru cca 40-45 m je na západě a severozápadě sledováno pozůstatkem setřelého valu.
© Roman Řezáč 2004, www.hrady.cz
Drahotuše, Drahotuš, Drahotuch (23.3 km)
zřícenina hradu
Nevýrazné zříceniny hradu založeného Bohušem z Drahotuš v 13. století. Po roce 1476 připadl hrad Pernštejnům, ztratil sídelní funkci a zpustl.
pohled do interiéru paláce
© Jan P. Štěpánek 10/2005, www.hrady.cz
Šostýn (24.1 km)
zřícenina hradu
Zříceniny hradu. Založen Hückeswageny před r. 1297, poprvé zmíněn r. 1347. Po dobytí za markraběcích válek r. 1404 obnoven, po dobytí husity asi r. 1428 rozbořen, r. 1467 uváděn jako pustý. Od 30. let 20. stol. hrad intenzivně zkoumán a konzervován.
jádro hradu z příkopu
© Koalix 17/2/2005, www.hrady.cz
Medlice (25.1 km)
torzo hradu
Hrad Medlice pochází z 13. století, neměl dlouhého trvání, neboť válečné události 15. století, pravděpodobně vojsko Matyáše Korvína,způsobilo jeho konec. K tomu ještě stavba nedaleké silnice Olomouc-Opava, na kterou byl použit i hradní materiál.
pohled na zadní část mlýna
© Jan P. Štěpánek 10/2005, www.hrady.cz
větrný mlýn (25.3 km)
mlýn
Větrný zděný mlýn holandského typu z roku 1804 ve svahu nad místním zemědělským družstvem. V současnosti je mlýn zrekonstruován a slouží jako rekreační objekt.
Ojedinělé zdivo zaniklého hradu
2003 © Feudum.cz, www.hrady.cz
Šternek (26.4 km)
zaniklý hrad
Pouhé zbytky zdiva zůstaly po hradu, patřícím zřejmě pánům ze Šternberka. Jeho historie trvala jen desítky let. Stával na ostrožně ze dvou stran obklopený hlubokým srázem. Jeho definitivní konec nastal po stavbě silnice Opava-Olomouc v letech 1775-7.
Pohled na vnitřní hrad s opevněním.
© Jan P. Štěpánek 06/2006, www.hrady.cz
Hukvaldy, Hochwald, Hochenwalde (26.9 km)
zřícenina hradu
Rozsáhlá zřícenina hradu založeného před rokem 1285 Jindřichem z Příbora a Hukvald. Zpustl po požáru v roce 1762. Mohutná věž dnes slouží jako rozhledna.
© Luděk Pitter 10/2004, www.hrady.cz
větrný mlýn, Raabův mlýn (27.2 km)
mlýn
Větrný mlýn, zvaný Raabův byl postaven r. 1810. R. 1929 se stal majitelem Jan Raab. R. 1953 se dostal do majetku rodiny V. Jaroně - ještě tehdy byl plně funkční. R. 1973 byl pod Správou zámku v Hradci nad Moravicí ve velmi špatném stavu, r. 1974 byl opraven a zachráněn členy JZD z Kravař.
pohled na vnitřní hrad od jihu ze 4. dvora
© Jan P. Štěpánek 09/2005, www.hrady.cz
Helfštýn (27.4 km)
zřícenina hradu
Hrad založen koncem 13. století. Ve 14. století přestaven na gotickou pevnost. Následné časté přestavby ovlivnily slohovou různorodost hradu. V roce 1656 záměrně pobořen. Do dnes se dochovala rozsáhlá zřícenina, místo setkání uměleckých kovářů.
Jedinný dochovaný kus středověké zdi hradu.
© Jan P. Štěpánek 04/2006, www.hrady.cz
Landek, Ostrava (33.2 km)
torzo hradu
Hrad byl pravděpodobně založen po roce 1253, první zmínka však pochází z roku 1297, kdy jej držel opavský kníže Mikuláš I. Žibřid z Barutu. V roce 1518 je hrad již uváděn jako pouhá sutina.
interiér západního paláce s pohledem k východu na nádvoří
© Jan P. Štěpánek 03/2008, www.hrady.cz
Rožnov, Hradisko (33.2 km)
zřícenina hradu
Zříc. rozlehlého hradu z 2. pol. 14. století post. snad Vokem z Kravař (1372), rozšířen v pol. 15. stol. V majetku Cimburků, hrabat z Pezinku, Kunštátů a Šelmberků. Po poboření za Pernštejnů r. 1539 provizorně opraven a opevněn, opuštěn v 17. stol.
© Luděk Pitter 12/2004, www.hrady.cz
větrný mlýn (33.9 km)
4
Větrný mlýn z roku 1840. Plně funkční do roku 1945. V roce 2001 provedena oprava podlah a šindelové střechy.

Tipy na výlet

Jerlochovice

Jerlochovice je rozcestí a orientační místo na zelené turistické značce a najdeme jej v západní části městské čtvrti Fulneku v Jerlichovicích. Rozcestník je umístěn na sloupku u křižovatky silnic a u mostu přes Stříbrný potok. Kromě turistické trasy prochází tímto rozcestím červeně značený vycházkový okruh...

Jerlochovické stěny

Jižní svahy nad levým břehem v údolí Husího potoka v Jerlochovicích tvoří usazeniny pískovců a jílovitých pískovců. Usazeniny mají původ v období cca před 15 miliony let, kdy se okrajové části mělkého moře dostaly do oblasti karpatské předhlubně , tzv. spodnobadenského příkopu. Taková místa jsou k vidění na...

Bouda U Kohouta

Rozcestí Bouda U Kohouta je křižovatkou zelené turistické trasy a červeně značeného vycházkového okruhu a najdeme jej severozápadním směrem od města Fulnek. Rozcestník je umístěn u soukromé lovecké chaty nesoucí název Bouda U Kohouta a u jižního okraje lesa zvaného Stříbrný kopec. V blízkosti rozcestí protéká...

Penzion na Stovce

Ubytování, adresa: Říční 261, Fulnek Telefon: +420556741326, e-mail: penzionnastovce@seznam.cz Kapacita: 12 míst Možnost ubytování na jednu noc, Nabídka energeticky vydatných snídaní s minimem tuků, Možnost vyprání a usušení oblečení a výstroje, Uzamykatelná místnost/boxy pro bezplatné uschování jízdních kol,...

Restaurace na Stovce

Stravování, adresa: Říční 261, Fulnek Telefon: +420556741326, e-mail: penzionnastovce@seznam.cz Kapacita: 36 míst Poskytnutí základního nářadí pro jednoduché opravy kol, Lékárnička, Informační tabule Cyklisté vítáni, Smlouva o certifikaci, Prodej cyklistických a turistických map okolí, Přístup na internet,...

Fulnek

Fulnek leží na Severní Moravě, severozápadně od města Nový Jičín. Město se rozkládá na soutoku Gručovického a Husího potoka pod vrcholky Vítkovické vrchoviny. Fulnek je známý tím, že v letech 1618 až 1621 hostilo Jana Amose Komenského. Západním směrem od města je na toku Husího potoka vybudováno přírodní...

Fulnek

Město na křižovatce cest I/47 Ostrava - Olomouc a I/57 Nový Jičín - Opava (v současné době se buduje i nájezd na budoucí D/47). Náměstí bylo po roce 1945 kompletně obnoveno, kromě jižní strany, kde se otevřel pohled na Kostel Nejsvětější Trojice a Městskou zvonici. Na náměstí se nachází Památník J.A.Komenského,...

Fulnek -Černá věž, zvonice

Původní součást opevnění města či hradu, podle způsobu výstavby nejspíše gotická. Většina její hmoty však byla přestavěna nejspíše švédskou posádkou v závěru třicetileté války, kdy byl i nynější zámek mohutně opevněn. Později byla přeměna na zvonici patřící ke Kostelu Nejsvětější Trojice. V 90....

HEI Park

Na uměle vytvořeném kopci na louce u obce Tošovice, kterou najdeme severním směrem nedaleko města Odry byly vybudovány dvě sjezdovky a celá řada zimních sněhových atrakcí. Ve Ski centru jsou dvě sjezdové tratě s možností umělého zasněžování a nočního lyžování. Na vrchol sjezdovek nás vyvezou dva vleky typu Kotva....

Jestřabí

Osada Jestřabí je místní částí města Fulnek a leží jihozápadním směrem od města. Osada se rozkládá v jižní části přírodního parku Oderské vrchy. Jižním směrem od osady se zvedají zalesněné stráně Pohořských vrchů. Osadou prochází silnice vedoucí z města Fulnek k rekreační oblasti u malé vodní nádrže...

Stříbrné doly

Stříbrné doly je rozcestí a orientační místo na zelené turistické značce a nachází se severozápadním směrem od města Fulnek. Rozcestník je umístěn na okraji lesa zvaného Stříbrný kopec a u křižovatky lesních cest. Kromě turistické trasy prochází tímto rozcestím červeně značený vycházkový okruh z Fulneku. V...

Webkamera - Odry - Bobová dráha (Tošovice),Alpine Coaster

V zimě sjezdovka, v létě areál s bobovou dráhou. To je Alpin Coaster Tošovice u Oder. Dále je k dispozici: Lanové centrum, rodeo býk, bungee trampolínu a dětské trampolíny, skluzavky, Otevřeno za příznivého počasí denně. Webkamera: http://www.holidayinfo.cz/leto/kamera.php?rg=16&loc=4&ttt=1273433303

Fulnek - žst.

Rozcestí Fulnek - železniční stanice je výchozím místem turistických značených tras. Rozcestník je umístěn na sloupku na okraji malého parku v sousedství vlakového nádraží a v blízkosti zastávky autobusu. Po červené značce půjdeme severovýchodním směrem kolem jezírka Hubleska do Bílovce a opačným směrem vede...

Penzion Relaxko

Ubytování, adresa: Na Slezsku 315, Fulnek Telefon: +420721388455, e-mail: info@relaxko.cz Kapacita: 9 míst Možnost ubytování na jednu noc, Nabídka energeticky vydatných snídaní s minimem tuků, Možnost vyprání a usušení oblečení a výstroje, Uzamykatelná místnost/boxy pro bezplatné uschování jízdních kol, Poskytnutí...

Fulnek - rozcestí

Fulnek - rozcestí je křižovatka modré a červené turistické trasy a nachází se u severovýchodního okraje města. Kromě turistických tras prochází rozcestím značená cyklostezka. Výchozím bodem modré i červené značky je vlakové nádraží ve Fulneku a k rozcestí vedou obě značky stejnou cestou. Po červené budeme dále...

Stříbrné jezírko

Stříbrné jezírko je přírodní památka, kterou najdeme jihozápadním směrem od obce Jestřábí v oblasti Pohořské vrchy. Severovýchodním směrem od přírodní památky leží město Fulnek, jihozápadním směrem se rozkládá město Odry a jihovýchodním směrem městečko Suchdol nad Odrou. Přírodní památka je součástí...

Stachovický vrch

Stachovický vrch je rozcestí a orientační místo na modré turistické značce a nachází se na západním úbočí stejnojmenného vrcholku, který se zvedá jižním směrem od města Fulnek. Rozcestník je umístěn na stromě na okraji lesa a nedaleko vrcholu kopce Stachovický vrch ( 369 m.n.m.). Po modré značce dojdeme k tomuto...

Jelenice

Kopec Jelenice se nachází v Moravskoslezském kraji, oblast Oderské vrchy. Má nadmořskou výšku 348 m, a tyčí se nad nedalekým městem Fulnek. Kopec je částečně travnatý a z části porostlý smíšeným lesem. Nezalesněné plochy jsou využívány pro zemědělské účely. Z vrcholu kopce je vidět zámek ve Fulneku. Pod kopcem...

Děrné

HistoriePrvní zmínka o osadě Děrné pochází z roku 1293. Dominantou osady je Kostel svatého Petra a Pavla pocházející ze 14. století. Jeho dnešní barokní podoba je po přestavbě v roce 1680. V osadě stojí malá kaple pocházející z 18. století. V okolí obce se v minulých letech těžila pokrývačská břidlice. Popis...

Nadějov

Vrchol Nadějov ( 415 m.n.m.) se zvedá severním směrem od města Fulnek. Podél jihozápadního úpatí vede silnice z Fulneku do Hradce nad Moravicí a protéká tudy Vršský potok. Kolem východního úpatí vede silnice a modrá turistická trasa z Fulneku do obce Lukavec a nedaleko silnice protéká říčka Gručovka. Po...

Stachovice

V Moravskoslezském kraji, oblast Oderské vrchy leží nedaleko města Fulnek vesnice Stachovice. První zmínka o obci pochází z roku 1293. Obec leží v nadmořské výšce cca 260 ? 270 m. Obcí Stachovice protéká potok nazvaný Husí potok, který pramení na svazích Oderských vrchů a v CHKO Poodří se vlévá do řeky Odry. Obcí...

Kamenný potok

Rozcestí Kamenný potok je orientační místo na zelené turistické trase a nachází se v severní části přírodního parku Oderské vrchy a u jižního okraje obce Dolejší Kunčice. Kolem rozcestníku protéká potok Červenka. Rozcestník je umístěn v místech kde turistická trasa křižuje silnici. Východním směrem po zelené...

Vrchy

Obec Vrchy najdeme severozápadním směrem od města Fulnek. Obec se rozkládá v severní části přírodního parku Oderské vrchy, které jsou součástí pohoří Nízký Jeseník. Východním směrem od obce leží město Bílovec a severozápadním směrem najdeme město Vítkov. Obec se rozkládá v údolí tvořené Vršským potokem....

Kletné

Osada Kletné je místní část obce Suchdol nad Odrou a rozkládá se severozápadním směrem od obce. Osada leží v jižní části přírodního parku Oderské vrchy. Od západního okraje obce se rozprostírá Kletenský les. Jižním směrem asi kilometr od osady byla vybudovaná malá vodní nádrž Kletná, která je využívaná k...

Kamenný potok

Kamenný potok pramení v nadmořské výšce 540 metrů, severním směrem nedaleko kostela v obci Kamenka. Potok teče k jižnímu okraji obce Kamenka, kde se stáčí východním směrem. Kamenný potok je malý potůček, který po té co opustí obec protéká nejprve okrajem lesa V Jedlině a poté přes pole. Kamenný potok v prostoru...

Kletenský les

Kletenský les je orientační místo a rozcestí na modré turistické značce. Rozcestník je umístěn na okraji lesa a u silnice vedoucí z obce Kletná do obce Pohoř a jihozápadním směrem asi tři kilometry od obce Kletná. Modrá značka procházející tímto rozcestím vede z Města Odry do rekreační oblasti u vodní nádrže...

Dolejší Kunčice

Obec Dolejší Kunčice je místní částí města Fulnek a leží severozápadním směrem od města. Obec se rozkládá v severní části přírodního parku Oderské vrchy. Obcí protéká Husí potok a nedaleko jižního okraje Kunčic do něj ústí potok Červenka. V okolí obce se zvedají zalesněné stráně kopců. V jižní části...

Heřmanice u Oder

Heřmanice u Oder leží severozápadním směrem od města Odry. Součástí obce je nedaleká osada Véska. Obec se rozkládá ve středu přírodního parku Oderské vrchy. Východním směrem od obce se nachází město Fulnek a severozápadním směrem leží město Vítkov. Od okrajových částí obce se zvedají zalesněné stráně...

Kletné - přehrada

Kletné - přehrada je rozcestí žluté a modré turistické značky. Rozcestí je umístěno na hrázi malé vodní nádrže Kletná. Vodní nádrž slouží jako přírodní Koupaliště a na jejím jižním břehu je vybudován kemp. Rozcestí se nachází u zachytného parkoviště a v blízkosti sezonní restaurace. Modrá značka vede z...

Nová Ves

Nová Ves je orientační místo a rozcestí na žluté turistické značce a nachází se severozápadně od města Odry. Rozcestník je umístěn v osadě Nová Ves na okraji lesa Stranice. V blízkosti rozcestí roste památný strom a to dub. Výchozí bod žluté turistické trasy procházející rozcestím je u autobusové zastávky v...

Odry

Odry leží na Severní Moravě, jihozápadním směrem od města Ostravy. Město se rozkládá v údolí lemovaném ze severu Nízkým Jeseníkem a z jihu Oderskými vrchy. Městem protéká řeka Odra. Jihovýchodním směrem od města je vybudována soustava rybníků. U severního okraje města je založen ovocný sad. U jižního a...

Odry - Nové sady

Odry - Nové sady je rozcestí červené a modré turistické značky a nachází se u východního okraje městské části Oder a to Nových sadů. Rozcestník najdeme na sloupku v sousedství železničního přejezdu. Modrá značka vede od vlakového nádraží ve městě Odry a přes rozcestí pokračuje dále kolem vrcholku Pohoř ( 475...

Pohoř

Osada Pohoř je místní částí Oder a leží východním směrem od města. Osada se rozkládá v oblasti přírodního parku Oderské vrchy a v sedle mezi dvěma vrcholky a to na východě Olšová ( 475 m.n.m.) a jihozápadně Pohoř ( 475 m.n.m.). V okolí osady se rozprostírají lesy, severozápadně je to les Pohořské vrchy a v jeho...

Děrné - silnice

Děrné - silnice je rozcestí a orientační místo na červené turistické trase a najdeme jej severním směrem od osady Děrné. Rozcestník je umístěn na sloupku na okraji lesa v místech kdy červená turistická trasa vedoucí z města Fulnek opouští silnici spojující město Fulnek a obec Skřipov a dále pokračuje po lesní...

Lukavec

Osada Lukavec je místní částí města Fulnek, najdeme ji severním směrem od města. Osadou protéká říčka Gručovka. V nedalekém okolí jsou rozsáhlé lesy. Severním směrem od osady se nachází oblast Přírodního parku Moravice. Severně od osady stávala obec Požaha, která postupem času zanikla. Dnes najdeme v těchto...

Nadějovský potok

Nadějovský potok je horská bystřina a celý její tok od pramene k ústí do říčky Gručovky vede oblastí lesa. Na toku Nadějovského potoka byl vybudován malý rybník, na kterém můžeme pozorovat divoké kačeny. Nadějovský potok pramení v nadmořské výšce 500 metrů a u severovýchodního úpatí kopce Vrchy ( 539 m.n.m.),...

Jílovec

Nevelká obec Jílovec leží v Moravskoslezském kraji, oblast Opavsko-krnovsko. Patří k územně správnímu celku města Fulnek a první písemná zpráva o obci pochází z roku 1293. Nadmořská výška obce se pohybuje kolem cca 320 m. Nedaleko obce protéká Děrenský potok, který je přítokem řeky Odry. Obec má vlastní kostelík....

Odry - Loučky - vodní mlýn Wesselsky

Nově rekonstruovaný vodní mlýn leží na pravém břehu Odry, náhon k němu vede z Jakubčovic nad Odrou. Návštěvu je nutno domluvit s majitelkou mlýna paní Královou. V areálu mlýna je turistická ubytovna a rodinný apartmán. Adresa: VODNÍ MLÝN WESSELSKY Loučky151 742 35 ODRY Česká republika Kontaktní osoby:...

Hladké Životice

Hladké Životice leží jihovýchodním směrem od města Fulnek. Obec se rozkládá kolem toku Husího potoka, který východním směrem od Životic ústí do řeky Odry. Jihovýchodním směrem je území chráněné krajinné oblasti Poodří a západním směrem od obce se rozprostírá oblast přírodního parku Oderské vrchy....

Děrenský potok

V Moravskoslezském kraji, na svazích Oderských vrchů pramení v nadmořské výšce cca 375 m potok nazvaný Děrenský potok. V obci Kujavy se stéká s Bravinským potokem a těsně před hranicí CHKO Poodří vtéká do Husího potoka, který je přítokem řeky Odry. Děrenský potok teče nedaleko obce Jílovec a jediná obec, kterou...

Kamenka

Obec Kamenka je místní částí města Odry a rozkládá se severním směrem od města. Zástavba v obci je soustředěna kolem silnice vedoucí z Oder do Vítkova. Od okrajových částí obce se zvedají stráně kopců porostlé lesy, které jsou součástí přírodního parku Oderské vrchy. Obcí protéká Kamenný potok. Ve středu...

Pohoř

Vrchol Pohoř ( 475 m.n.m.) je součástí pohoří Oderské vrchy a zvedá se jihozápadním směrem od stejnojmenné osady Pohoř. Stráně vrcholku jsou porostlé lesem, který nese název Dubový vrch. Na severovýchodním úbočí tohoto kopce směrem k osadě se rozkládá pole. Kolem jihozápadního úpatí kopce protéká řeka Odra a na...

Ubytovna na koupališti

Ubytování, adresa: Ke koupališti 646, Odry Telefon: +420739010965, e-mail: info@oderskams.cz Kapacita: 40 míst Možnost ubytování na jednu noc, Nabídka energeticky vydatných snídaní s minimem tuků, Možnost vyprání a usušení oblečení a výstroje, Uzamykatelná místnost/boxy pro bezplatné uschování jízdních kol,...

Odry - Skalní sklepy

Odry - Skalní sklepy je orientační místo a rozcestí na zelené turistické značce a nachází se nedaleko západního okraje města Odry. Rozcestník je umístěn na okraji Oderského lesa a v údolí tvořeném tokem Stodolního potoka. Rozcestí je v místech kde značená turistická trasa opouští silnici a dále pokračuje po lesní...

Koupaliště Odry

Turistický cíl, adresa: Ke koupališti 646, Odry Telefon: +420556730021, e-mail: oderska.spolecnost@seznam.cz Kapacita: 150 míst Poskytnutí základního nářadí pro jednoduché opravy kol, Možnost umytí kola, základní vybavení pro mytí kola, Lékárnička, Informační tabule Cyklisté vítáni, Smlouva o certifikaci, Prodej...

Jakubčovice nad Odrou

Jakubčovice nad Odrou najdeme převážně na pravém břehu řeky Odry, severozápadním směrem od města Odry. Severovýchodním směrem od obce je město Fulnek a severozápadním směrem městečko Vítkov. Jakubčovice se nacházejí v jihozápadní části přírodního parku Oderské vrchy. U severozápadního okraje obce se nachází...

Kamenná hora

Kopec Kamenná hora se nachází v Moravskoslezském kraji, oblast Oderské vrchy, nad obcí Pohořílky. Má nadmořskou výšku 336 m. Kopec je částečně travnatý a z části porostlý smíšeným lesem. Nezalesněné plochy jsou využívány pro zemědělské účely. Blízko pod vrcholem pramení Pustějovský potok, který je jedním z...

Jančí

Osada Jančí je místní část obce Březová a rozkládá se jižním směrem od obce. V blízkém okolí osady se zvedají zalesněné stráně okolních kopců. Kolem východního okraje osady protéká potok Červenka a na jeho toku je nedaleko okraje osady vybudovaná malá vodní nádrž. U severního okraje osady je na mírném kopci...

Plankův rybník

Nedaleko města Odry, v Moravskoslezském kraji, region Poodří-Moravská brána se nachází soustava několika rybníků ? Plankův rybník, Trněný rybník, Trávný rybník, Emauzský rybník, Vraženský rybník a rybník Cíp. Tyto rybníky leží v těsné blízkosti toku řeky Odry, v nadmořské výšce cca 275 m. Plankův rybník je...

Lom Jakubčovice nad Odrou

Lidská činnost mění tvář krajiny tu k lepšímu, častěji spíš horšímu, některé takové zásahy raději nevyhledávat. Někdy ovšem je zásah tak gigantický, že ho přehlédnout nemůžeme. Jedním z takových je kamenolom v Jakubčovicích nad Odrou. Najdeme ho v širokém údolí nad levým břehem řeky, která této části...

Husí potok

V Moravskoslezském kraji, na svazích Oderských vrchů pramení v nadmořské výšce 480 m potok zvaný Husí potok. Je přítokem řeky Odry a jeho délka je od pramene až po ústí 19 km. Jedná se o pstruhovou vodu a revír patří rybářské organizaci Fulnek. V určitém úseku je však na potoku zakázán rybolov. Od pramene k ústí...

Kujavy

Kujavy leží jihozápadním směrem od města Bílovec a u jižního okraje přírodního parku Oderské vrchy. V okolí obce je zvlněné krajina s rozlehlými poli. Obec se rozprostírá v širokém údolí mezi Oderskými vrchy a Beskydy. Severním směrem se nad obcí zvedá vrchol kopce Kamenná hora ( 336 m.n.m.). Západním směrem od...

Trněný rybník

Nedaleko města Odry, v Moravskoslezském kraji, region Poodří-Moravská brána se nachází soustava několika rybníků ? Plankův rybník, Trněný rybník, Trávný rybník, Emauzský rybník, Vraženský rybník a rybník Cíp. Tyto rybníky leží v těsné blízkosti toku řeky Odry, v nadmořské výšce cca 275 m. Trněný rybník je...

Suchdol nad Odrou - Muzeum Moravských bratří

Nové velmi zajímavé muzeum naleznete v Suchdole nad Odrou. Je věnováno Moravským Bratřím, církve, jež navazovala na činnost a učení Jana Amose Komenského. Dále cituji z velice pěkně zpracovaných Stránek sdružení Moravian: Muzeum je zachovalá typická malá usedlost moravského Kravařska s uzavřeným dvorem, obytnou...

Trávný rybník

Nedaleko města Odry, v Moravskoslezském kraji, region Poodří-Moravská brána se nachází soustava několika rybníků ? Plankův rybník, Trněný rybník, Trávný rybník, Emauzský rybník, Vraženský rybník a rybník Cíp. Tyto rybníky leží v těsné blízkosti toku řeky Odry, v nadmořské výšce cca 275 m. Trávný rybník...

Pohořilky

Nevelká obec Pohořílky leží v Moravskoslezském kraji, oblast Opavsko-krnovsko, mezi městy Fulnek a Bílovec. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1329. Obcí prochází hlavní silnice vedoucí z Ostravy směrem na Olomouc. Nadmořská výška obce je cca 300 m. Nedaleko obce je vrch Kamenná hora s nadmořskou výškou 336 m....

Stará cesta

Stará cesta je rozcestí a orientační místo na červené turistické trase a nachází se severním směrem od obce Kamenka. Rozcestník je umístěn na stromě v místě kde značená turistická trasa opouští lesní cestu a dále pokračuje k obci Kamenka po málo frekventované silnici z města Vítkov. Po červené turistické značce...

Dolní Nový Dvůr

Osada Dolní Nový Dvůr je součástí obce Bravinné, která je místní částí města Bílovec. Osadu tvoří jen několik domů a leží západním směrem od obce Bravinné. V blízkém okolí osady se rozkládají rozlehlé lesy. Severním směrem od Dolního Nového Dvora je malá osada Horní Nový Dvůr, ve které najdeme zajímavou...

Dvořisko

Dvořisko je malá osada, kterou tvoří jen několik domů a leží nedaleko západního okraje Města Odry. Osada Dvořisko je součástí města Odry. Osada se rozkládá podél silnice vedoucí z města Odry do obce Dobešov. V nedalekém okolí osady se rozprostírají rozlehlé lesy. U okraje Dvořiska byla založena lesní školka....

Emauzský rybník

Nedaleko města Odry, směrem na obec Vražné v Moravskoslezském kraji, region Poodří-Moravská brána se nachází soustava několika rybníků ? Plankův rybník, Trněný rybník, Trávný rybník, Emauzský rybník, Vraženský rybník a rybník Cíp. Tyto rybníky leží v těsné blízkosti toku řeky Odry, v nadmořské výšce cca...

Gručovice

Osada Gručovice je místní částí obce Březová. Osada se rozkládá jihovýchodně od Březové a východním směrem nedaleko silnice vedoucí z Opavy do Fulneku. První zmínka o Gručovicích je z roku 1450 a součástí obce Březová se osada stala v roce 1979. Od okrajových částí obce se zvedají zalesněné stráně okolních...

Nové Vrbno

Osada Nové Vrbno je místní částí obce Větřkovice a najdeme ji jižním směrem od obce. Osada je obklopena malebnými lesy. Jižním směrem od osady se nachází přírodní park Oderské vrchy. Severovýchodně od osady a na levém břehu Husího potoka se dochovaly sejpy, které byly využívány k rýžování zlata. Západním...

Vraženský rybník

Nedaleko města Odry, směrem k obci Vražné v Moravskoslezském kraji, region Poodří-Moravská brána se nachází soustava několika rybníků ? Plankův rybník, Trněný rybník, Trávný rybník, Emauzský rybník, Vraženský rybník a rybník Cíp. Tyto rybníky leží v těsné blízkosti toku řeky Odry, v nadmořské výšce cca 275...

Heřmánky

Heřmánky leží severozápadním směrem od města Odry. Severním směrem od obce je městečko Vítkov, západním směrem se rozprostírá rozlehlý vojenský prostor Libavá a východním směrem dorazíme do města Fulnek. Obec se nachází na levém břehu řeky Odry. Heřmánky leží v západní části přírodního parku Oderské...

Dobešovský potok

Dobešovský potok je orientační místo a rozcestí na žluté turistické značce. Toto rozcestí najdeme severním směrem od obce Dobešov a u toku Dobešovského potoka. Jihovýchodním směrem se nad rozcestím zvedá vrchol Horní Buková ( 542 m.n.m.) a západním směrem Suchá ( 578 m.n.m.). Na severní stráni vrcholku Suchá je...

Heřmánky - Na Rozcestí

Hospodu se skutečně svérázným interiérem jsem objevil v Heřmánkách u Oder. Pro někoho možná trošku neznámé místo, nicméně oblast Oderských vrchů ukrývá nejedno překvapení. Součást Nízkého Jeseníku leží přece jen trošku ve stínu vyššího Hrubého Jeseníku a ještě bližších Beskyd. Navíc část oblasti...

Bílovec - větrný mlýn

Větrný mlýn je přístupný takřka po celý rok. Dostanete se k němu autem, které necháte v nedaleké vesnici Dolní Nový Dvůr nedaleko Bílovce. Mlýn je 500m pěšky a z vesnice jde vidět. Jelikož je mlýn zamčený, musíte si klíčky vyzvednout v domku č.p. 177. Pozor domácí ,maji velkého štěkajícího pejska:-)

Horní Buková

Vrchol Horní Buková ( 542 m.n.m.) se zvedá v oblasti přírodního parku Oderské vrchy, severním směrem od obce Dobešov. Na stráních vrcholku se rozprostírá lesní porost. Na severním úbočí je vybudovaná sjezdová trať s lyžařským vlekem. Kolem západního úpatí Horní Bukové protéká Dobešovský potok. Po východním a...

Nad Čermenkou

Nad Čermenkou je rozcestí a orientační místo na zelené turistické trase a nachází se západním směrem od obce Kamenka. Rozcestník je umístěn na stromě na okraji lesa a u jižního okraje přírodní památky Na Čermence, která je tvořena několika ohraničenými lokalitami obnovujících se květnatých bučin s řadou...

Nové Dvory - mlýn

Nedaleko severního okraje malé osady Nová Ves se v poli dochovala zajímavá technická památka a to dřevěný větrný mlýn německého typu. Tento mlýn je posledním svého druhu, který se dochoval na Bílovecku. Mlýn byl vybudován v roce 1878 a na místo kde jej najdeme dnes byl převezen v roce 1910 z obce Leskovec. Technické...

Na Proutcích

Na Proutcích je rozcestí a orientační místo na modré turistické trase a nachází se v oblasti stejnojmenného lesa Na Proutcích, jižním směrem od obce Leskovec. Rozcestník je umístěn na stromě u křižovatky lesních cest a v údolí tvořeném říčkou Gručovkou. V sousedství rozcestí stojí pěkná dřevěná chatka. Po...

Cíp

Nedaleko města Odry, směrem k obci Vražné v Moravskoslezském kraji, region Poodří-Moravská brána se nachází soustava několika rybníků ? Plankův rybník, Trněný rybník, Trávný rybník, Emauzský rybník, Vraženský rybník a rybník Cíp. Tyto rybníky leží v těsné blízkosti toku řeky Odry, v nadmořské výšce cca 275...

Bravinné

Malá víska Bravinné je místní části Městečka Bílovce v novojičínském okrese. V historických pramenech je obec poprvé uváděna roku 1377. V držení této vsi, která koncem 14. století patřila vladykům z Lubojat, se v průběhu 15. století vystřídala řada rodů. Po roce 1848 vznikl v Bravinném velkostatek, jehož...

Muzeum Moravských bratří

Turistický cíl, adresa: Komenského 318, Suchdol nad Odrou Telefon: +420556736317,+420556736855, e-mail: daniel.rican@quick.cz Poskytnutí základního nářadí pro jednoduché opravy kol, Možnost umytí kola, základní vybavení pro mytí kola, Lékárnička, Informační tabule Cyklisté vítáni, Smlouva o certifikaci, Prodej...

Muzeum městyse Suchdol nad Odrou

Turistický cíl, adresa: Komenského 318, Suchdol nad Odrou Telefon: +420777348231,+420 556736855, e-mail: muzeum@suchdol-nad-odrou.cz Kvalitní, pokud možno zastřešené, odstavné místo pro kola a zavazadla v dohledu hosta nebo uzamykatelná místnost/boxy pro bezplatné uschování kol a zavazadel, Poskytnutí základního nářadí pro...

Ubytovna muzea Moravských bratří

Ubytování, adresa: Komenského 318, Suchdol nad Odrou Telefon: +420777348231,+420556736855, e-mail: mestys@suchdol-nad-odrou.cz Kapacita: 8 míst Možnost ubytování na jednu noc, Nabídka energeticky vydatných snídaní s minimem tuků, Možnost vyprání a usušení oblečení a výstroje, Uzamykatelná místnost/boxy pro bezplatné...

Na Čermence

Na Čermence je název přírodní památky, kterou najdeme západním směrem od osady Kaménka v lesním porostu. Severním směrem od přírodní památky leží městečko Vítkov, východním směrem město Fulnek a jihovýchodním směrem město Odry. Přírodní památka je součástí přírodního parku Oderské vrchy. Jihozápadním...

Mankovice

Mankovice leží jihovýchodním směrem od města Odry. Obec se rozkládá v prostoru mezi chráněnou krajinnou oblastí Poodří a přírodním parkem Oderské vrchy. Většina zástavby v obci je na levém břehu řeky Odry. Severním směrem od obce je obec Suchdol nad Odrou a jihovýchodním směrem leží město Jičín. Jižním směrem...

Josef II. - Suchdol nad Odrou

V článku který jsem našel na odkazu novojičínského informačního centra je zpráva, že náves (náměstí?) městyse Suchdol nad Odrou zdobí unikátní socha Josefa II. Autor zřejmě neprocestoval tolik končin. Socha zas tak unikátní není, stejných či podobných lze u nás vidět celou řádku. Josef II. Jako reformní panovník...

Penzion Poodří

Ubytování, adresa: Komenského 260, Suchdol nad Odrou Telefon: +420731467643, e-mail: penzion.poodri@suchdol-nad-odrou.cz Kapacita: 44 míst Možnost ubytování na jednu noc, Nabídka energeticky vydatných snídaní s minimem tuků, Možnost vyprání a usušení oblečení a výstroje, Uzamykatelná místnost/boxy pro bezplatné...

Rašeliniště Kamenka

Asi 2 km severně od Kamenky v nadmořské výšce 470 – 480 m n. m. se na Prameništi Pekelného potoka nachází rašeliniště, které je jedním z posledních v této oblasti. Rašeliniště jsou obecně významným krajinným prvkem, zasluhujícím si naši ochranu a pozornost. Rozloha rašeliniště je asi 30 * 60 metrů, mocnost...

Suchá Dora

Suchá Dora je přírodní rezervace, kterou najdeme jižním směrem od silnice vedoucí z obce Jakubčovice nad Odrou do obce Spálov. Přírodní rezervace se rozkládá v polovině cesty mezi oběma obcemi. Severním směrem od přírodní rezervace leží městečko Vítkov a jihovýchodním směrem je město Odry. Přírodní rezervace...

Pustějovský potok

Pustějovský potok je malý potůček, který si razí cestu mezi poli. Pramení na východním úbočí Kamenné hory ( 336 m.n.m.) a jižním směrem od osady Pohořílky. Pustějovský potok pramení v nadmořské výšce 310 metrů. Nedaleko od pramene ústí do Pustějovského potoka bezejmenný potůček, který vytéká z malé vodní...

Příčnice

Vrchol Příčnice ( 505 m.n.m.) je součástí pohoří Oderské vrchy a zvedá se jižním směrem od osady Leskovec. Od spodní části jižní stráně se rozprostírá rozlehlý les nesoucí název Na Proutcích. Na dalších stráních Příčnice jsou rozlehlá pole. Kolem západního a jižního úpatí kopce protéká říčka Gručovka...

Heřmánky - u žst.

Rozcestí Heřmánky - u železniční stanice je orientační místo na zelené turistické trase a nachází se 200 metrů severozápadně od železniční stanice v obci Heřmánky. Rozcestník je umístěn u křižovatky silnice a lesní cesty. Jižním směrem od rozcestí ústí říčka Čermná do řeky Odry. Západním směrem po...

Suchdol nad Odrou

Suchdol nad Odrou leží severozápadním směrem od města Nový Jičín. K obci Suchdol patří nevelká obec Kletná, která je především rekreační obcí. Rozkládá se u východního okraje Kletenského lesa a byla tu vybudovaná vodní nádrž Kletná sloužící k rekreačním účelům. Na západním břehu vodní nádrže je kemp....

Dobešovský vrch

Rozcestí Dobešovský vrch se nachází asi 3 kilometry západně od města Odry u obce Dobešov. Na tomto rozcestí se křižují zelená a žlutá turistická značka. Vrchol Dobešovský vrch ( 548 m.n.m.) se zvedá jižním směrem od rozcestí a z vrcholku je krásný výhled na Oderské vrchy a na město Odry. Zelená východním směrem...

Hrb

Vrchol Hrb ( 533 m.n.m.) se zvedá v oblasti přírodního parku Oderské vrchy, v prostoru mezi obcemi Spálov a Heřmánky. Ze železniční stanice Heřmánky je tento vrchol dobře rozeznatelný. Stráně vrcholku jsou porostlé rozlehlým lesem, pouze na západním úbočí směrem ke Spálovu jsou pole. Na severním úpatí vrcholku Hrb je...

Požaha

Samota Požaha je místní část obce Skřipov a leží jižním směrem od obce. Samotu tvoří především soukromé rekreační chaty, postavené nedaleko silnice vedoucí z obce Skřipov do města Fulnek. Od okrajových částí samoty se rozprostírají rozlehlé lesy a to severním směrem les U Kříže, západním směrem les Na...

Leskovec

Osada Leskovec je místní částí obce Březová. Leskovec se rozkládá v oblasti Oderských vrchů, východním směrem od Březové. V okolí osady se rozprostírají rozlehlé lesy, severovýchodně je to Leskovecký les a v jeho oblasti se nachází přírodní rezervace U Leskoveckého chodníka. Rezervaci tvoří přirozené porosty...

Pod Emauzy

Vodní plocha rybníka Pod Emauzy se rozkládá jihovýchodním směrem od osady Emauzy, která je místní částí obce Vrážné. Rybník slouží jako přírodní koupaliště a na jeho březích byl vybudován příjemný rekreační areál. V areálu najdeme fotbalové hřiště, dětské hřiště, řadu laviček a sezonní občertsvení...

Větřkovice

Obec Větřkovice leží východním směrem od města Vítkov. Obec se rozkládá v prostoru mezi dvěma přírodními parky a to severním směrem se rozkládajícím se parkem Moravice a jižním směrem se pak nachází přírodní park Oderské vrchy. Oba tyto přírodní parky jsou součástí pohoří Nízký Jeseník. V okolí obce se...

Kanihůra - rozhledna v Bílově

Rozhledna se nachází na okraji města Bílova na kopci Kanihůra. Svoje jméno prý získal množstvím káňat v této oblasti. Je to 62,5 m vysoká telekomunikační věž s vyhlídkovou plošinou (ve výšce 26,25 m - 137 točitých schodů). Když počasí dovolí můžeme pozorovat Studénku, Bílovec, Ostravu, Fulnek, pohoří...

Křivý potok

Křivý potok je orientační místo a rozcestí na modré turistické značce a najdeme jej v chráněné krajinné oblasti Poodří a u toku Křivého potoka. Rozcestník je umístěn na okraji silnice spojující města Fulnek a Nový Jičín. Jižním směrem od tohoto rozcestí protéká řeka Odra. Východním směrem od rozcestí v...

Dobešov

Obec Dobešov je místní částí města Odry a najdeme ji západním směrem od města. Dobešov se rozkládá v oblasti přírodního parku Oderské vrchy. Jihovýchodním směrem se nad obcí zvedá Dobešovský kopec ( 548 m.n.m.) a západním směrem vrchol Varta ( 590 m.n.m.). Z obou výše uvedených vrcholků je krásný výhled do...

Březová

Obec Březová se rozkládá východním směrem od města Vítkov a v prostoru mezi dvěma přírodními parky a to Oderské vrchy a Moravice. Součástí Březové jsou nedaleké malé obce a to Leskovec, Lesní Albrechtice, Gručovice a Jančí. V nedalekém okolí obce se rozprostírají rozlehlé lesy. Severovýchodně od obce se nachází...

Oderská niva

Oderská niva je orientační místo a rozcestí na modré turistické značce a nachází se východním směrem od obce Suchdol nad Odrou a na levém břehu řeky Odry v chráněné krajinné oblasti Poodří. Rozcestník je umístěn na stromě u silnice a na okraji malého lesíka. Modrá značka značí v těchto místech nenáročnou...

Klokočůvek - hostinec

Klokočůvek - hostinec je rozcestí a orientační místo na zelené turistické trase a nachází se v jižní části obce Klokočůvek a jak název napovídá v blízkosti hostince. Rozcestník je umístěn u křižovatky silnic naproti hospody Na Růžku, která nabízí i venkovní posezení. Po zelené značce můžeme k tomuto rozcestí...

Suchá

Vrchol Suchá ( 578 m.n.m.) je součástí pohoří Oderské vrchy a zvedá se severozápadním směrem od obce Dobešov. Na stráních vrcholku se rozprostírá rozlehlý les. Na severním úbočí je chráněné území a to přírodní rezervace Suchá Dora, kterou tvoří přirozený bučinový porost na svahu kopce. Stáří stromů...

Balaton

Balaton je umělá vodní nádrž vybudovaná k rekreačním účelům na toku Kamenského potoka jihovýchodním směrem nedaleko města Vítkov. Severním a jižním směrem od Balatonu se rozprostírají rozlehlé lesy. Balaton je přírodní Koupaliště s možností chytání ryb. Na břehu vodní plochy byl vybudován kemp s potřebným...

Pustějov

Pustějov leží jihozápadním směrem od města Studénka a kolem jihovýchodní části obce prochází okrajová část chráněné krajinné oblasti Poodří. Severním směrem od obce leží město Bílovec a západním směrem město Fulnek. Západním směrem od obce se rozprostírá nevelký les, kterým protéká Pustějovský potok....

Panna Maria ve skále (Mariastein)

Poutní místo Panny Marie ve skále se nachází na území Spálova nedaleko Klokočůvku v údolí řeky Odry. K poutnímu místu se vztahuje řada legend a pověstí. Podle pověsti zde byl za dob Švédských válek zázračně uzdraven na smrt raněný voják vodou vytékající ze skály. Tato zpráva se brzy roznesla. Mlynář ze...

Klokočůvek

Obec Klokočůvek je místní část města Odry a rozkládá se severozápadním směrem od města. Obec leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy a na levém břehu řeky Odry. V nedalekém okolí obce se rozprostírají rozlehlé lesy. Jižním směrem od obce na břehu Odry se nachází přírodní památka Vrásový soubor u...

CHKO Poodří - Rozhledna Bílov

Naplánoval jsem si trasu CHKO Poodří. Měl jsem v plánu jít z Bílovce na rozhlednu do Bílova, dále do Studénky, Albrechtiček a okolo řeky Odry do Suchdolu nad Odrou. Celodenní výlet asi 30km. Vzhledem k počasí, kdy už dopoledne začalo pršet jsem se dostal jen k rozhledně u Bílova. Ráno jsem vyrazil vlakem do...

Hubleska - jezírka

Hubleska jezírka je rozcestí a orientační místo na červené turistické trase a nachází se jihozápadním směrem od města Bílovec. Rozcestník je umístěn u malého jezírka v oblasti lesa zvaného Hubleska. Jižním směrem nedaleko jezírka byla postavena vila nesoucí název Hubleska a kterou nechal postavit jeden ze zakladatelů...

Křivý potok

Křivý potok pramení v nadmořské výšce 280 metrů v poli nedaleko severního okraje obce Suchdol nad Odrou. Od svého pramene směřuje tok potoka oblastí polí východním směrem. Po té co potok podtéká železniční koridor z Ostravy do Přerova se jeho tok stáčí severovýchodním směrem. Část toku Křivého potoka se...

Bílov

Bílov je obec, která se rozkládá v jihovýchodní části Nízkého Jeseníku, jižním směrem od města Bílov. Obec se rozprostírá v oblasti přírodního parku Oderské vrchy. Jihozápadním směrem od obce leží město Fulnek a jihovýchodním směrem se rozkládá město Studénka. Jihovýchodním směrem nedaleko obce povede...

Vrásový soubor u Klokočůvku

Vrásový soubor u Klokočůvku je přírodní památka a jak název napovídá leží u obce Klokočůvek jižním směrem na levém břehu řeky Odry. Severním směrem od přírodní památky leží město Vítkov, jihozápadním směrem obec Spálov a jihovýchodním směrem se rozkládá město Odry. Vydáme-li se od přírodní památky...

Husí potok

V Moravskoslezském kraji, na svazích Oderských vrchů pramení v nadmořské výšce 480 m potok zvaný Husí potok. Je přítokem řeky Odry a jeho délka je od pramene až po ústí 19 km. Jedná se o pstruhovou vodu a revír patří rybářské organizaci Fulnek. V určitém úseku je však na potoku zakázán rybolov. Od pramene k ústí...

Vražné

Vrážné leží jižním směrem od města Odry a u jihozápadního okraje chráněné krajinné oblasti Poodří. Severozápadním směrem od obce se rozprostírá oblast přírodního parku Oderské vrchy. Jihovýchodním směrem od obce leží město Nový Jičín. Obcí protéká Vraženský potok a kolem jeho toku je na území obce malý...

Dobešov - okraj

Dobešov - okraj je rozcestí na zelené a modré turistické trase a nachází se jeden kilometr západním směrem od obce Dobešov. Rozcestník je umístěn na sloupku v místech ke se křižuje silnice vedoucí z obce Dobešov do obce Jindřichov s polní cestou. Po zelené značce dojdeme k tomuto rozcestí z Města Odry a přes obec...

Gručovka

Říčka Gručovka pramení v nadmořské výšce 510 metrů. Pramen říčky najdeme nedaleko severozápadního okraje obce Březová a na jižním úpatí vrcholku Na Koutech ( 533 m.n.m.). Gručovka teče nejprve východním směrem a u obce Leskovec se stáčí jižním směrem k městu Fulnek. Ve středu Fulneku ústí říčka Gručovka do...

Odra

Řeka Odra pramení na svazích Oderských vrchů, v Moravskoslezském kraji. Protéká CHKO Poodří a ke svému toku přibírá množství potoků, říček i větších řek. Jejími největšími přítoky jsou řeky Ostravice, Opava a Olše. Celková délka tohoto vodního toku je 854 km, z toho na území České republiky to je 112 km a...

Stará Ves

Osada Stará Ves je městskou částí Bílovce a najdeme ji severozápadním směrem od města. Zástavba v osadě je soustředěna kolem silnice. Starou Vsí protéká říčka Bílovka. Nedaleko severního okraje osady najdeme oblast kamenolomu. Jižním směrem od Staré Vsi se zvedá bezejmenný kopec ( 356 m.n.m.) a na jeho severní...

Rozhledna v Bílově

Nedaleko východního okraje obce Bílov na vrcholku kopce je nově postaven televizní vysílač. Na stožáru vysílače se buduje vyhlídková plošina, ke které vede venkovní schodiště. Schodiště se točí kolem sloupu vysílače. Rozhledna v současné době není přístupná veřejnosti, probíhá její dokončení. Vysílač...

Ubytování v okolí

Vzdálenost: 12,96 km
Autocamp Podhradí

Podhradí, 749 01 Vítkov (mapa)

Vzdálenost: 13,88 km
Bayerův Odkaz - Komunitní centrum Klášter

Jeseník nad Odrou-Blahutovice 34 , 741 01 Jeseník nad Odrou (mapa)

Golfová hřiště

Kontaktní údaje

Načítám...

Rezervační formulář

Načítám...

Přečtěte si hodnocení kempu Autokemp Fulnek – Jerlochovice, který hodnotili 3 uživatelé. Ceny najdete v ceníku kempu Autokemp Fulnek – Jerlochovice. Ubytováni si objednejte jednoduše pomocí online rezervace. Telefonické kontakty, adresu a mapu umístění najdete na záložce kontakt. Poradíme vám také, jak aktivně trávit volný čas v okolí kempu Autokemp Fulnek – Jerlochovice.

2014 © FTonline s.r.o. - Všechna práva vyhrazena. | Obchodní podmínky
Webdesign pro portály
TOPlist TOPlist