Autocamp U Hráze - Okolí

Vikletice 48,
ŽATEC 438 01 | Mapa

Provozní období: 1.4. - 31.10.

Doporučené kempy v okolí

Úžasné 10.0 / 10

Rekreační areál Červený Hrádek se nachází na východním okraji města Jirkova asi 3 km od…

Velmi dobré 7.1 / 10

Autokemp Hradec se nachází 6 km od historického královského města Kadaň v meandru řeky…

Areál kempu se nachází v malebném údolí Prunéřovského potoka nedaleko Královského města…

Velmi dobré 8.0 / 10

Kemp je v podhůří Krušných hor, na břehu vodní nádrže Nechranice, pod vzrostlými stromy.…

Základní informace

Načítám...

Ceník - Autocamp U Hráze

Načítám...

Fotogalerie

Načítám...

Hodnocení návštěvníků

Načítám...

Restaurace

Na Výsluní - (4.7 km) - Pětipsy
Corso - (5.8 km) - Březno
Delta - (5.8 km) - Březno
Music Bar Liďák - (8.6 km) - Kadaň
Restaurace bowling Mova - (8.7 km) - Kadaň
U Hřiště - (9 km) - Droužkovice
Astra - (9.1 km) - Kadaň
Dělnický Dům - (9.1 km) - Kadaň
Hospůdka U Hajnýho - Kadaň - (9.1 km) - Kadaň

Památky

Hrad Kadaňský, www.hrady.cz
Kadaň, Městské muzeum (9.1 km)
hrad
Královský hrad byl založen kolem r. 1260. Přestavován r. 1547 a po požáru r. 1811. Po r. 1750 sloužil jako kasárna a ztratil tím ryzí středověký charakter. Nyní je na hradě knihovna s internetovou kavárnou, obřadní síň a dům s pečovatelskou službou.
Lokalita Černý vrch
© Jan Laurýn, 05/2007, www.hrady.cz
Funkštejn, Finkenštejn, Funkenštejn; Lestkov (13.6 km)
zaniklý hrad
Zaniklý hrad o němž se ví, že býval kdesi v okolí Klášterce nad Ohří. Postavený snad Vilémem ze Šumburka. Jediná zmínka o hradu je z roku 1465, kdy se uvádí jako pustý.
© PETR HAVLÍK 07/2004, www.hrady.cz
Hasištejn (14.1 km)
zřícenina hradu
Královský hrad založen počátkem 14. století Fridrichem I. ze Šumburka. Roku 1418 dobyt vojsky Václava IV., následně darován Lobkovicům. Po požáru v roce 1560 zpustl.
trosky zdiva paláce
© Radovan Smokoň 05/1999, www.hrady.cz
Egerberk, Lestkov, Egerberg (14.9 km)
zřícenina hradu
Prvním známým majitelem šlechtického hradu založeného na přelomu 13. a 14. st. byl Vilém z Egerberka. Stavba je ukázkou hradu s dvoupalácovou dispozicí. Dnes jsou zachovány zbytky příkopů, valů, hradeb, brány, paláců a hospodářských budov.
Celkový pohled
© Aleš Novák 04/2005, www.hrady.cz
Hausberk, Hausburk; Krásná Lípa (15.8 km)
zaniklý hrad
Terénní relikty hradu. O historii ani majitelích není nic známo, nálezy doložena existence ve 14. st. Dochován pahorek jádra s dvěma okruhy příkopů a valů. Hradní stavby byly z větší části dřevěné.
Zámek Nepomyšl - letecký snímek
© Radovan Smokoň 09/2006, www.hrady.cz
Nepomyšl (16 km)
zámek
Zámek přestavěný z pův. tvrze z 1. pol. 14. stol., úpravy v pozdní gotice, renesanci, baroku, v 19. st. empírově a ve 20. st. následovaly necitlivé novodobé zásahy. Posledním majitelem byl do r. 1949 J. Herberštejn. Poté byl zámek přidělen státu.
Klejnštejn
2003 ©Petr Tomaštík, www.hrady.cz
Kleinštejn, Klejštejn, Kleinstein, Pragerhaus (17.7 km)
zřícenina hradu
V r. 1435 se Klejnštejn zmiňuje poprvé jako majetek Žibřida ze Žďáru. Klejnštejn náleží mezi hrady bergriftového typu. Zánik hradu spadá do let 1435-1437, kdy byl dobyt při sporu Vendem z Illburka s držitelem Kleinštejna Vojtěchem z Doupova
Zbytky hlavní obytné věže 00ś donjonu
©Filip Matoušek 06/2002, www.hrady.cz
Křečov (17.9 km)
zřícenina hradu
Zříceniny malého hradu, doloženého k r. 1338 za rytíře Racka. R. 1421 dobyt křižáky, po r. 1482 upraven Vřesovci, r. 1543 uváděn jako pustý. Dochováno zarostlé předhradí s příkopy a malé čtvercové jádro se zbytky zdiva brány, hradeb a obytné věže.
© Aleš Novák 04/2005, www.hrady.cz
Najštejn, Neustein; Květnov (17.9 km)
zřícenina hradu
Nepatrné zbytky hradu založeného ve 14. století Jindřichem z Alamsdorfu. Po roce 1381 byl hrad opuštěn a postupem času se změnil ve zříceninu. Po roce 1989 zbytky hradu výrazně poničeny německými hledači pokladů.
Torzo věže
© 2003 Jiří Čížek, www.hrady.cz
Perštejn (20.6 km)
zřícenina hradu
Historie hradu byla krátká a dramatická. Začíná někdy v druhé polovině třináctého století. Jeho zakladatel není znám. Na počátku 16. století již uváděn jako pustý. Dnes romantická zřícenina nad stejnojmennou obcí.
Jezeří
2003 ©Hana Kubikova, www.hrady.cz
Jezeří, Eisenberg (23.6 km)
zámek
Původně středověký hrad z r. 1365 byl v pol. 16. stol. upraven na renesanční zámek. Po bitvě na Bílé hoře zkonfiskován a od r. 1623 byl v majetku Lobkowiczů. R. 1649 barokně přestavěn. Po 2. sv. válce zestátněn a využíván armádou, poté chátral, ohrožen těžbou. Od r. 1988 je postupně rekonstruován.
Zřícenina hradu Himlštejn
© aleshwarrior, 11/2013, www.hrady.cz
Himlštejn, Nebesa; Peklo (24.7 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu z 15. st. - první zmínka z r. 1434. Vystřídal několik majitelů, za Šliků po r. 1528 zanedbáván a r. 1574 již uváděn jako pustý. Dochován suterén obytné věže s přilehlou hradbou, torzo paláce a 1. brány a zbytky parkánové hradby.
Hrad Hněvín - Letecký snímek
© Radovan Smokoň 07/2006, www.hrady.cz
Most, Landeswarte, Hněvín (25.2 km)
hrad
Hrad založil Václav I. po r. 1230. R. 1421 obléhán pražskými husity. R. 1595 odkoupen městem Most. Za 30leté války opevněn, v l. 1651-3 hrad na žádost města zbořen. Dnešní umělá rekonstrukce hradu s využitím zřícenin vznikla v l. 1879-1900.
© Jiří Čížek 02/2004, www.hrady.cz
ostatní
Tzv. Kounovské řady leží přibližně jižně od hradiště Roviny. Zhruba 14 víceméně souběžných řad severojižního směru, dlouhých až 340 m, je tvořeno menšími neopracovanými křemencovými a slepencovými kameny. Podle nejuznávanější teorie jde o pravěký kalendář a observatoř.
letecký snímek
© Radovan Smokoň 10/2008, www.hrady.cz
Horní hrad, Hauenštejn, Hauenstein (26.7 km)
zřícenina hradu
Zchátralý zámek přestavěný z hradu. Královský hrad z 13. st., přestavěn za Satanéřů pozdně goticky, za Šliků renesančně, za saských knížat barokně a za Buquoyů novogoticky. Od r. 2001 současným majitelem postupně rekonstruován.
Džbán
© Michal Merkl 03/2004, www.hrady.cz
Džbán, Čbán, Držemberk (27.4 km)
torzo hradu
Hrad vznikl v 1. polovině 13. století. Dvě praskliny ve vnitřní ploše vedly k jeho opuštění. V 19. až 20. století hradní areál výrazně poškozen těžbou opuky.
Muzeum
© Pavel Vítek 03/2006, www.hrady.cz
ostatní
Louny jako město vznikly 60. letech 13. stol. Po požáru r. 1517 město přestavěno a vybudován kostel sv. Mikuláše. Od pol. 19. stol. sídlo okresních úřadů. V 19. stol. a v 60. a 70. letech 20. stol. rozsáhlé demolice v historickém jádru.
© Luděk Pitter 09/2004, www.hrady.cz
Hungerberg (33.5 km)
zaniklý hrad
Dnes zaniklý hrad Hungerberg postavený Slavkem a Borešem z Rýzmburka, držiteli Bochova, připomínanými r. 1349. V roce 1412 v rukou nepřátel Václava IV. ztratil na významu. Při dobývání Bochova vojsky krále Jiřího Poděbrad r. 1469 byl zničen.
© Vojtěch Polanský 04/2004, www.hrady.cz
Hartenštejn, Nový Hartenštejn (34.5 km)
zřícenina hradu
Hrad z konce 15. st. postaven pány z Plavna jako vojenský opěrný bod. Majitelé se často střídali. R. 1573 uváděn jako pustý, poté částečně opraven, po připojení k Andělské Hoře r. 1609 zpustl definitivně. Ve 20. st. opravován.
Louštín
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Louštín (35.2 km)
17
Pozůstatky hradiště z pozdní doby bronzové, část nálezů keramiky pochází i z pozdní doby halštatské. Západní část vrcholové plošiny je oddělený 100 metrů dlouhým opukovým valem, hradiště má plochu cca 1,5 hektaru.

Tipy na výlet

Vikletice

Vikletice Obec Vikletice sa nachádza na pravom brehu Ohře Nechranického vodného diela. Prvá zmienka o obci je z roku 1332, kedy kráľ Jan Lucemburský prenechal rytierovi Fridrichovi z Egebergu statok Pětipsi, ku ktorému patrili vtedy i Vikletice. Neskôr prešli Vikletice do majetku pánov z Lobkovíc. Nedaľeko od obce stál u Ohře...

Nechranice

Všemi správnými surfaři známá vodní nádrž Nechranice leží mezi Chomutovem a Žatcem. Vodní nádrž vznikla přehrazením toku řeky Ohře. Vybudováním sypané, 50 m vysoké a 3280 m dlouhé hráze se vytvořila vodní plocha o výměře kolem 1338 ha, s max. hloubkou 46 m. Došlo k zatopení mělkého, širokého údolí s...

Poláky

Poláky - obec nachádzajúca sa v severozápadnýchˇČechách, asi 8 km od Kadane na pravom brehu Ohře pri Nechranickej priehrade, vo výške 332 m nad morom - okolitá krajina patrí k najstaršie osídleným oblastiam chomutovského okresu - názov obce je prvýkrat doložený v roku 1318, kady vlastnil Poláky Vlk z Poláku. V...

Střezovská rokle

Přírodní památka Střezovská rokle je 6 km jižně od Chomutova, v blízkosti Střezova a Března. Rokle vznikla vodní erozivní činností v měkkých sedimentárních horninách hnědouhelné pánve. Úzká členitá rokle s četnými bočními údolími je dlouhá 1,5 km a místy až 20 metrů Hluboká.Je významným stanovištěm...

Doupovská dráha

Soustava lokálních tratí pod Doupovskými horami, které jsou s námi již přes 125 let. V roce 2006 zde byl provoz zastaven, avšak již od roku 2008 pravidelně v sezoně vyjíždí vlaky pro turisty, kterým umožňuje poznat tento krásný kout naší vlasti počínaje královským městem Kadaní, Nechranickou přehradou, či zámkem...

Sluňáky

Přírodní rezervace u obce Rokle, nedaleko Kadaně, vyhlášená v roce 1966 s plochou 3,54 ha.Sluňáky je lidový název pro velké křemencové balvany se zvláštním navětralým povrchem.Vznikly pravděpodobně v druhohorách a jejich výskyt je jeden z posledních v republice.Rezervace se nachází přímo vedle silnice z Kadaně do...

Bývalý pivovar Dreher

Žatecko je kraj, proslulý svým jedinečným chmelem. V roce 1898 založila skupina podnikatelů v Žatci nový pivovar se sladovnou a krátce nato se v něm uvařilo 85 000 hektolitrů piva Urstoff a speciální značky Svatý Hubert. Na projektu a stavbě objektu se podíleli žatečtí architekti a stavitelé konce devatenáctého století:...

Kemping ATC Hradec u Kadaně, Rokle

Kemping ATC Hradec u Kadaně, Rokle Kemping sa nachádza asi 7km od kráľovského mesta Kadaň. V kempingu je možnosť ubytovania v chatkách, budove, stanoch alebo karavanoch. Je vybavený športovým ihriskom, reštauráciou, sprchami, televízorom a ohniskom. Je vhodný na rekreáciu ale i športové vyžitie. Pre milovníkov rybolovu je...

Vilémov u Kadaně

Obec v okrese Chomutov. Podle Wikipedia.org má něco přes 500 obyvatel. První zmínka o obci je z roku 1342. Jméno pochází od bratrů Vilémů z rodu Pětipěstých z Egerberka, zakladatelů obce. Centrální náměstíčko je zvláštní tím, že jeho prostředkem prochází silnice, sice jen málo frekventovaná, ale...

Ohře - Prírodná pamiatka Želinský meander

Chránrné územie o rozlohe 174,5 ha sa nachádza v nadmorskej výške 275 - 285 m. Prechádza prírodne najcennejším územím v okrese Chomutov - prírodnou pamiatkou Želinský meander. Vyskytuje sa tu rada zvlášť chránených druhov rastlín a živočíchov. Hniezdi tu okolo 50 druhov vtákov. Nájdeme tu i vzácne a ochranu...

Křížova vila

Křížova vila stojí v Žatci, v bývalé čtvrti zvané Skotník. Jméno domu je spjato s osobou okresního soudního rady JUDr. Wiléma Kříže, jenž dům vlastnil do konce druhé světové války. Předchozí majitel Ambrož Wolfram pořádal v zahradě ovocnářské výstavy. Dům je unikátním dokladem novorenesanční architektury a...

Kolina

Vrchol na okraji Doupovských hor. Vzdálený asi 5 km jihovýchodně od Kadaně, odkud je dosažitelný po zelené značce. Na vrcholu stojí tři Vysoké kříže, z celého vrcholu se otevírají zajímavé pohledy po okolí - od masivu Krušných hor, hnědouhelných dolů a elektráren až po rovinaté Žatecko a členitou hornatinu...

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

Pojedete-li s Vaším pubertálním dítkem do Žatce, nezapomeňte krom náměstí, minipivovaru a Chrámu piva a chmele také navštívit Regionální muzeum K.A.Polánka a jeho novou interaktivní expozici - Žatecký stroj času. Jádrem výstavy je prezentace historických fotografií a faktů z dějin města zejména 19....

Radnice

Náměstí Svobody v Žatci dominuje budova Městské radnice. Budova byla postavena v roce 1362 jako tržnice sukna. Založili ji tu bohatí měšťané, neboť získali rozhodující vliv ve městě a potřebovali sídlo městské samosprávy. V části budovy již tehdy zasedala městská rada. Od husitských válek počínaje, sloužila již...

Žatec

Žatec leží v Západních Čechách, západním směrem od města Louny. Žatec je centrem chmelařské oblasti, v okolí města je založeno značné množství chmelnic. Město se rozkládá převážně na pravém břehu řeky Ohře. Západním směrem od města je na toku Ohře vybudovaná vodní nádrž Nechranice, která je využívaná...

Žatec - stĺp Najsvätejšej trojice

Žatec - stĺp Najsvätejšej trojice - nachádza sa na Námestí Svobody - vysoký 12 metrov Epidámia moru trápila naše národy v stredoveku. Mesto Žatec postihla v roku 1582. Tento stĺp postavili v rokoch 1707 - 1713 z príspevku lekárnika Candela. Vytvoril ho František Tolinger z Litoměřic. Roku 1753 stĺp doplnil žatecký...

Žatec - Minipivovar

Minipivovar "U orloje" - Žatec Je v tesnej blízkosti Chrámu Chmele a Piva. V tomto pivovare produkujú pivá výhradne z českého a moravského sladu. Chmel je pestovaný v Žateckej chmelárskej oblasti, ktorý dodáva pivu príjemnú horkosť. Pivo sa varí podľa klasických receptúr českej pivovarníckej školy....

Chrám Chmele a Piva - restaurant U Orloje

Stravování, adresa: Prokopa Velkého 1951, Žatec Telefon: +420415210952, e-mail: info@chchp.cz Kapacita: 150 míst Poskytnutí základního nářadí pro jednoduché opravy kol, Lékárnička, Informační tabule Cyklisté vítáni, Smlouva o certifikaci, Přístup na internet, Cizojazyčné informační materiály, Přizpůsobení nabídky...

Webkamera - Žatec - Chrám piva a chmele

Revitalizace hospodářského zázemí chmelařského skladu. Kamera nabízí pohled na stavební páce - stav 2010) http://webcam.mesto-zatec.cz/ChChP/webcam.html

Webkamera - Žatec, náměstí Svobody

Webkamera je umístěná na budově České spořitelny. V královském městě Žatec se pěstuje chmel pro světoznámé pivovary. Vaří zde také pivo. Chmelařské budovy v Žatci jsou kandidáty na seznam UNESCO. Od Prahy je Žatec cca 75 km. www.mesto-zatec.cz/webkamera/webkamera.htlm

Žatec - Chrám chmele a piva

Chrám chmele sa nachádza v blízkosti veže Chmelový maják, s ktorým je spojený lávkou.Je umiestnený v budove starého skladu chmelu. Prehliadka sa začína labyrintom a kto zdolá tento labyrint medzi žokmi s chmelom nájde na konci i poklad. Navštívite aj dielňu alchimistu, v jeho tmavých miestnostiach sa budete určite báť....

Pomník Edvarda Beneše v Žatci

Pomník Edvarda Beneše stojí na Kruhovém náměstí v Žatci. Byl postaven v roce 2007 a náklady na stavbu pomníku byly hrazeny z darů Volyňských Čechů. Volyňští Češi tak vyjádřili svůj vděk druhému prezidentu Československé republiky dr. Edvardu Benešovi za to, že to byl právě on, kdo se zasloužil...

Chrám chmele a piva

Turistický cíl, adresa: Prokopa Velkého 1951, Žatec Telefon: +420415211610, e-mail: info@chchp.cz Poskytnutí základního nářadí pro jednoduché opravy kol, Lékárnička, Informační tabule Cyklisté vítáni, Smlouva o certifikaci, Prodej cyklistických a turistických map okolí, Nabídka doporučených jednodenních výletů na...

Tramvajová zastávka v Žatci

Ano, i v Žatci mají tramvajovou zastávku. Stojí kousek od Chmelového majáku a byla zde postavena pro připomínku nikdy nerealizovaného projektu tramvajové dopravy v tomto městě. Plány na městskou elektrickou dopravu vznikaly v letech 1898-1905. Žatec byl tehdy velmi živým a ekonomicky silným městem, ve kterém tehdy žilo...

Chmelový maják

Chmelový maják je součástí turistického centra: Chrám Chmele & Piva. Chrám Chmele & Piva, je zábavný a poučný turistický komplex sahající svými kořeny do bohatých tradic žateckého chmelařského regionu.

Pomník Obětem 2. světové války v Žatci

Pomník Obětem 2. světové války v Žatci stojí na Kruhovém náměstí. Trojhranný pomník je osazen třemi mramorovými deskami s nápisy vyjadřující poděkování ve druhé světové válce padlým Čechům, Slovákům a vojákům Rudé armády za osvobození naší vlasti. Není bez zajímavosti, že nápisy obsahují...

Žatec - autobusové nádraží

Nachází se uprostřed města, na jižním okraji historického centra (viz Digitální mapa). Odjíždí odtud všechny autobusové spoje jak dálkové, tak i po obcích žateckého regionu. Turistická mapa KČT 1:50 000 č.7 Žatecko

Klášterní zahrada u kapucínského kláštera v Žatci

Rekonstrukce klášterní zahrady u kapucínského kláštera v Žatci byla provedena v letech 2009 - 2011. Celkové znovuobnovení klášterní zahrady proběhlo podle dochovaných historických plánů a dnes má celkovou plochu přes 8500 m2, na kterých nabízí relaxační prostor, dětské hřiště, ohradu s pávy, bylinkovou zahradu...

Ubytování v okolí

Vzdálenost: 6,68 km
ATC Hradec u Kadaně
Velmi dobré 7.1 / 10 podle 8 recenzí

Hradec 87, 432 01 Rokle (mapa)

Autokemp Hradec se nachází 6 km od historického královského města Kadaň v meandru řeky Ohře. Autokemp nabízí zejména místa pro karavany s využitím elektrické přípojky, dále 18 čtyřlůžkových chatiček, 6 karavanů s dřevěným přístřeškem k pronajmutí, mobilheim a místa pro stany. Parkování přímo u chatek. K vybavení autokempu patří nové sociální zařízení, restaurace s možností stravování, venkovním… více...

Vzdálenost: 13,71 km
Autokemp Prunéřov

Prunéřov u Kadaně, 432 01 Kadaň (mapa)

Areál kempu se nachází v malebném údolí Prunéřovského potoka nedaleko Královského města Kadaně. Prostor kempu je oplocen. V areálu se nachází hlavní budova s restaurací, kavárnou, bistrem, barem a venkovní terasou. Budova má vlastní sociální zařízení pro potřeby návštěvníků. Před budovou je prostor pro stojany na kola, myčku na kola a odpočinková zóna. Samozřejmostí je dětské hřiště, hřiště na "… více...

Vzdálenost: 0,50 km
Autokemp Vikletice
Velmi dobré 8.0 / 10 podle 2 recenzí

Vikletice, 431 57 Chbany (mapa)

Kemp je v podhůří Krušných hor, na břehu vodní nádrže Nechranice, pod vzrostlými stromy. Vodní… více...

Vzdálenost: 0,82 km
Vzdálenost: 2,39 km
Kemp Piraňa Nechranice

Na hrázi, 431 45 Březno (mapa)

Sportcentrum kemp Piraňa nabízí ubytování ve 4lůžkových chatách kompletně vybavených na Nechranické… více...

Vzdálenost: 6,23 km
KEMP U LESA

Hradec 87, 432 02 Kadaň (mapa)

Autokemp leží asi 7 km od královského města Kadaň. Náš areál je vhodný pro rekreaci ale i pro velké… více...

Vzdálenost: 13,35 km
Připravujeme
Autokemp Kamencové jezero
Úžasné 10.0 / 10 podle 2 recenzí

Tomáše ze Štítného, 430 01 Chomutov (mapa)

Kamencové jezero je celosvětový unikát. Patří mezi největší jezera v ČR a díky vysokému obsahu… více...

Vzdálenost: 10,03 km
Kadaň

Jana Švermy 1716, 432 01 Kadaň (mapa)

Vzdálenost: 0,56 km
Vzdálenost: 9,07 km
Na Koupališti

Kadaň, 432 01 Kadaň (mapa)

Vzdálenost: 11,40 km
Krásný Dvůr

Na Hřišti 146, 439 72 Krásný Dvůr (mapa)

Golfová hřiště

  • Most (22.9 Km), Most

Kontaktní údaje

Načítám...

Rezervační formulář

Načítám...

Podívejte se na hodnocení kempu Autocamp U Hráze a buďte první, kdo přidá své hodnocení. Ceny najdete v ceníku kempu Autocamp U Hráze. Ubytováni si objednejte jednoduše pomocí online rezervace. Telefonické kontakty, adresu a mapu umístění najdete na záložce kontakt. Poradíme vám také, jak aktivně trávit volný čas v okolí kempu Autocamp U Hráze.

2014 © FTonline s.r.o. - Všechna práva vyhrazena. | Obchodní podmínky
Webdesign pro portály
TOPlist TOPlist