Autokemp Velký Vřešťov - Okolí

Velký Vřešťov,
VELKÝ VŘEŠŤOV 544 54 | Mapa

Provozní období: 2.4. - 3.10.

Základní informace

Načítám...

_fac_pricelist_Autokemp Velký Vřešťov

Načítám...

Fotogalerie

Načítám...

Hodnocení návštěvníků

Načítám...

Restaurace

Roxbury DiscoHall - (3.1 km) - Hořice
U Lukášků - (3.5 km) - Cerekvice nad Bystřicí
Restaurace - (5.2 km) - Rohoznice
Sousedský Dům - (7 km) - Miletín
Restaurace pod Zvičinou - (7.6 km) - Dolní Brusnice
U Kanonýra Jabůrka - (7.8 km) - Sadová
Na Borku - (8.1 km) - Hořice
Nová Amerika - (8.1 km) - Zaloňov
U Raka - (8.2 km) - Dvůr Králové nad Labem
Nádražní Restaurace - (8.4 km) - Hořice

Památky

Failed to connect to MySQL: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution

Tipy na výlet

turistické rozcestí Velký Vřešťov

Turistický rozcestník, který se nachází pod kostelem v prostoru křižovatky ve Velkém Vřešťově, ukazuje turistům cestu po žluté značce ve směru Hořice, Boháňka - Chotěborky, Velichovky, Jaroměř, Josefov.

Velký Vřešťov - pranýř

Jižně od kostela u hlavní křižovatky ve Velkém Vřešťově se nalézá nenápadná, ale zajímavá památka - pranýř. No, jeden si říká, jaká škoda, že trest uvázání k pranýři už je zrušen...... volného místa by Kolem asi moc nezbylo.

Velký Vřešťov - rybník, kemp

Velkovřešťovský rybník a kemp se nachází jižně, necelý 1 km, od centra obce Velký Vřešťov. Své si zde najdou jak příznivci koupání tak příznivci chtání ryb. Info o možnosti ubytování, cenách, provozní době a kontakty jsou k získání zde: http://www.autokempvrestov.cz/ Přes Velký Vřešťov vedou...

Sedlec (TU)

Sedlec - obec jižně od Lanžova, kterého je také součástí. Prvně je ves písemně doložená roku 1524, v místě tehdy býval poplužní dvůr a dva mlýny na říčce Trotině. Dnes v obci najdeme několik roubených chalup, na návsi pomník obětem1. sv. války a u Rybníčku sochu sv. Jana Nepomuckého z roku 1843. Obcí prochází...

Jeřičky

Jeřičky - málo obydlená obec na nejsevernějším místě bývalého hradeckého okresu. Vzhledem k poloze obce na okraji lesů jsou Jeřičky dobrým východiskem k lesním toulkám a k podzimnímu sběru hub. Z obce je to nedaleko jak k Rybníku Velký Vřešťov, tak i k poutnímu místu v Chotěborkách. Obcí prochází cyklotrasa č....

cykloturistický rozcestník u Chotěborek

Cykloturistický rozcestník, který se nachází v křižovatce u Chotěborek v místech, kde stávala krásná památná lípa, ukazuje cykloturistům cestu po trasách KČT č. 4085 a č. 4116. Z místa se nabízí Výhledy na Zvičinu.

Vilantice

Obec Vilantice najdeme na „trojmezí" bývalých okresů Trutnov, Náchod a Hradec Králové. První písemná zpráva o tehdejší vsi pochází z roku 1490. Dnes v této zemědělské obci najdeme pomník obětem 1. sv. války a nad rybníkem sochu sv. Václava. Obcí prochází cyklotrasa KČT.

Mířejov

Malou obec Mířejov, která je součástí Lanžova, najdeme jižně od Dvora Králové. V obci je dochováno několik roubených chalup a na návsi, pod ochranou dvou vzrostlých lip, stojí pomník ukřižování. Obcí prochází cyklotrasa KČT č. 4271.

Strom v Chotěborkách

Památný strom - Památným stromem, o kterém bude řeč, je LÍPA SRDČITÁ (Tilia cordata), vysoká 20 m s kmenem širokým 3,73 m. Stáří je odhadováno na cca 200 let. Lípu můžete nalézt na Rozcestí před Chotěborkami, vesničkou (na konci světa). Silnice, po které do Chotěborek dojedete, tam končí a chcete-li se dostat...

turistické rozcestí Chotěborky

Turistický rozcestník, který se nachází na statné lípě naproti kostelu v Chotěborkách ukazuje turistům cestu po žluté značce ve směru Hořice, Velký Vřešťov - Velichovky, Jaroměř.

Želkovice

Obec Želkovice se nalézá nejen na pomyslné hranici Hradecka a Podkrkonoší, ale i na hranici bojiště prusko-rakouské války roku 1866 což dokládá pomník 2 padlých vojínů, který se nachází v prostoru křižovatky ve směru od Vrchovnice. V obci najdeme dochovány původní zemědělské a venkovské usedlosti, "pod...

Bílé Poličany - špýchar

Obec Bílé Poličany, které se nachází v údolí řičky Trotiny na polovině cestě mezi Hořicemi a Dvorem Králové nad Labem, jsou prvně písemně doloženy již v roce 1270. Největší památkou obce je zcela jistě zámek. V prostoru křižovatky ve směru Lanžov - Velký Vřešťov se nalézá...

Cerekvice nad Bystřicí -žel.zastávka

Železniční zastávka-východisko k pěkné vesničce s mnoha historickými památkami

Turistický rozcestník U Polště

Směrníky tohoto rozcestí ukazují průběh červeně značené trasy ze Dvora Králové nad Labem, Horního Dehtova, Miletína a Rohoznice na Vřešťovský chlum, pod Doubravu a do Hořic v Podkrkonoší.

Dubenec - pomník nad obcí

Pomník ukřižování ve spojení se dvojicí vzrostlých lip je vyznamným krajinotvorným prvkem nad obcí. Postaven byl 15. července 1835 dle vůle a na náklady Johana Tsöpa "Koželužství Dubenec". Autorem pomníku je sochař Endr. Z místa se nabízí výhledy na Dubenec a Chotěborky, které byly vyhlášeny vesnickou památkovou zónou.

Turistické rozcestí u Velichovského rybníka

Turistické rozcestí u Velichovského rybníka (v mapě označeného též jako Petirův rybník) je křižovatkou zelené a žluté turistické značky. Žluté značení vedoucí od Velichovek k Dubenci najdete v turistických mapách. Zelená značka sem byla prodloužená z Nouzova a v mapách není zatím zakreslená....

turistické rozcestí Hořiněves - bus

Turistický rozcestník, který se nachází u autobusové zastávky v Hořiněvsi ukazuje turistům cestu po červené značce ve směru Hořiněves Hankův dům - Máslojedy, les Svíb, bojiště na Chlumu, Všestary žst.

Doubravice (pod Zvičinou)

Doubravice - obec pod Zvičinským hřbetem historicky doložená roku 1542. V březnu 1625 zde byla schůzka bratrských kněží s J. A. Komenským. V obci dochována podkrkonošská lidová architektura - roubené chalupy a Kaplička. Obcí prochází zelená turistická značka ve směru Dvůr Králové žst - Zvičina a je i křižovatkou...

Hořiněves - rodný dům Václava Hanky

Hořiněves zřejmě nejvíce zviditelnil její rodák, spisovatel, bohemista, básník a velký vlastenec, Václav Hanka, „objevitel“ Rukopisu královédvorského. Rodný dům Václava Hanky je v Hořiněvsi dochován, jedná se o roubený lidový dům, který byl postaven kolem r. 1720 jako zájezdní hospoda. V čelní straně...

turistické rozcestí Hořiněves - Hankův dům

Turistický rozcestník, který se nachází na rodném domu Václava Hanky, ukazuje turistům cestu po červené značce ve směru Hořiněves Hankův dům - Máslojedy, les Svíb, bojiště na Chlumu, Všestary žst.

Benátky - pomníky bitvy r. 1866

Benátky - obec na okraji bojiště Prusko-rakouské války roku 1866. Památkou na bitvu je několik pomníků, jedná se např. o pískovcový jehlanec věnovaný pruskému praporčíku Louisu von Seydlitzovi und Kurzbachovi od 2. magdeburského pěšího pluku č. 27 a dvěma rakouským polním myslivcům a pískovcová typová pyramida...

Rohoznice

Rohoznice - obec stavebně propojená s Miletínem ležící při toku říčky Bystřice. První písemná zmínka o obci je doložena v roce 1267. V obci na návsi najdeme pomník ukřižování se zvoničkou a na okraji obce směrem k Bílým Poličanům pomník obětí 1. sv. války s pískovcovým lvem na vrcholu. Obcí prochází červená...

turistické rozcestí Nouzov

Turistický rozcestník, který se nachází v Nouzově nedaleko kapličky, ukazuje turistům cestu do dvou směrů. Po značce zelené ve směru Nouzov - Žírečská podstráň a po značce modré ve směru Černožice, Velichovky - Kuks.

Hořiněveská bažantnice

Hořiněveská Bažantnice - přírodní rezervace tvořená smíšeným lesním porostem rostoucím na sprašových hlínách s bohatým bylinným podrostem. V lese se během války r. 1866 odehrávala část bitvy mezi Prusy a Rakušany.

Hořiněveské lípy

Hořiněveské Lípy, památné stromy, které se nachází jihovýchodně od Hořiněvse. Stáří lip je odhadováno na více než 500 let. Během války r. 1866 mezi Prusy a Rakušany lípy určovaly směr postupu II. pruské armády. U lip se nachází pomník rakouského 57. pěšího pluku. Přístup k lipám, které dnes...

turistické rozcestí Velichovky - západ obce

Turistický rozcestník, který se nachází v prostoru křižovatky v západní části Velichovek, ukazuje turistům cestu do dvou směrů. Po modré značce ve směru Černožice - Kuks a po značce žluté ve směru Hořice, Velký Vřešťov - Jaroměř, Josefov.

turistické rozcestí U Jeníkova

Turistický rozcestník, který se nachází jižně od hřebčína Jeníkov, ukazuje turistům cestu po zelené značce ve směru Hořice náměstí - Hořice Pod Doubravou. Tzv. zelený okruh kolem Hořic.

Svatogothardská lhota

Jak název Svatogothardská lhota napovídá, ves se nachází nedaleko vrchu Gothard, přesněji cca 1,5 km východně. U staré úvozové cesty, která vedla z Hořic do Březovic se, u souboru památné čtveřice lip, nachází socha sv. Václava. Postavena byla na náklady Václava Tomáše a jeho manželky v roce 1822. Autorem díla je...

Habřina

Habřina - obec cca 4,5 km severovýchodně od Smiřic. První historická zmínka o Habřině pochází z roku 1357 ve spojitosti s tvrzí vladyků z Habřiny. Severně o obce se nachází dvě zříceniny. 1 km od obce je bývalé tvrziště Vražba, 2 km severně je to zřícenina hradu Rothemberk na nemž sídlili páni z Hustířan. V roce...

Lázně Velichovky

Lázně Velichovky leží 5 km západně od Jaroměře v půvabném přírodním prostředí, lákajícím k příjemným a osvěžujícím procházkám. Proslavily se především léčbou pohybového ústrojí, k níž se používá slatiny, ojedinělého druhu u nás. Vodoléčebné procedury jsou ne méně důležité, dále se používají...

Sovětice

Název této obce nemá nic společného s normalizací, nebo Sovětským svazem…. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1369. V obci se nachází několik zajímavostí, např. Petříkův statek, který byl koncem minulého století zrekonstruován. Na místním hostinci je umístěna pamětní deska Jana Česáka, která...

Les Svíb - Říman

Říman - nádherný pomník věnovaný rakouskému 12. pěšího pluku. Najdeme ho u cesty z Máslojed do Benátek. Pod pomníkem umírajícího římana leží 7 důstojníků pluku a v okolí 294 vojínů. Pomník byl odhalen rok po krvavé bitvě 7.6.1867. Na Louce za pomníkem se nachází hromadné hroby označené typový křížem.

Les Svíb - severovýchodní okraj lesa

Pomník pruského 1. magdeburského pěšího pluku č. 26 najdeme na severovýchodním okraji lesa. Jedná se o pískovcový kvádrový pomník s dělovým křížem, který byl věnován plukem

Turistický rozcestník Pod Doubravou

Rozcestník najdeme v lese na místní silnici z Hořic do Doubravy. Vycházejí odtud následující značené trasy: červená SV směrem - Vřešťovský chlum, Rohoznice, Miletín a buď Dvůr Králové nad Labem nebo Lázně Bělohrad červená JZ směrem - Hořice v Podkrkonoší přes Gothard, Hořický chlum, Libín, Konecchlumí...

Velichovky - pomník americké armády

Pomník americké armády, 23 squadrony, která dne 8.5.1945 dosáhla Velichovek je umístěn v areálu lázní před Masarykovým domem. Konvoj americké armády tehdy vedl podplukovník Robert H. Pratt, který zde německému maršálovu Ferdinandu Schornerovy předal německou kapitulaci. Na pamět této události se každoročně koná...

Webkamera - Velichovky

Webkamera na připojeném odkazu nás přenese do centra lázeňského areálu ve Velichovkách. Viz: http://www.velichovky.cz/cs/o-laznich/webova-kamera Velichovky nejsou jen lázně, návštěvník zde najde i zajimavý historický kostel, viz: http://www.turistika.cz/turisticke-cile/detail/velichovky-kostel-promeneni-pane

Miletín - socha sv. Gottharda

Při příjezdu do Miletína ve směru od Hořic upoutá naši pozornost památná lípa, u které stojí pomník se sochou sv. Gottharda. Socha byla postavena na nejvyšším místě Miletína na kopci Tašenberku v roce 1731. Za autora díla je považován sám mistr Matyáš Bernard Braun, nebo některý z jeho žáků. Biskupskou...

turistické rozcestí Dvůr Králové - u přejezdu nad žst

Turistický rozcestník, který se nachází U Přejezdu nad železničním nádražím, ukazuje turistům cestu do dvou směrů. Po značce zelené ve směru Dvůr Králové žst. - Doubravice, Bílá Třemešná, Zvičina a po značce žluté také od železničního nádraží DK ke Krakonošově vyhlídce.

Turistický rozcestník Zátluky

Směrníky tohoto rozcestí ukazují průběh zeleně značené turistické trasy. SZ směrem vede tato trasa do Bílé Třemešné, na Zvičinu a do Miletína. Druhá část trasy je proti starším mapám výrazně změněná. Původně vedla přes Doubravici do Zálesí, tato část ale byla zrušena. V současné době nahrazuje zelená...

turistické rozcestí Velichovky - lázně

Turistický rozcestník, který se nachází u lázeňského areálu ve Velichovkách, ukazuje turistům cestu do dvou směrů. Po modré značce ve směru Černožice - Kuks a po značce žluté ve směru Hořice, Velký Vřešťov - Jaroměř, Josefov.

Les Svíb - původní okraj lesa

V místech, kde je dnes pole byl v době bitvy v r. 1866 borový les. Dnes tu najdeme pomníky pruského 1. magdeburského pěšího pluku č. 26 a rakouského pěšího pluku č. 47. a 20. praporu polních myslivců. Pomníky najdeme nedaleko přístupové cesty k lesu Svíb ve směru od Máslojed.

Lázně Velichovky

Obec Velichovky leží asi 6 km západně od Jaroměře, mají tu v provozu lázně zaměřené na pohybové ústrojí. Lázně již fungují od roku 1898, kdy byla zahájeny první lázeňská sezóna. V roce 1926 tu pobyl i první prezident republiky T. G. Masaryk, podle kterého je pojmenována hlavní budova lázní - Masarykův...

Miletín - hlavní turistický rozcestník

Hlavní miletínský rozcestník KČT se nachází u autobusové zastávky v jižní straně náměstí K. J. Erbena. Značka modrá ukazuje turistům cestu ve směru Miletín - Miletínské lázně, Třebihošť, Zvičina. Značka zelená turistu vede také na Zvičinu, ale jiným směrem, tedy Miletín -...

turistické rozcestí Dvůr Králové - žst., nádraží

Turistický rozcestník, který se nachází železničního nádraží, ukazuje turistům cestu do dvou směrů. Po značce zelené ve směru Dvůr Králové bus. - Doubravice, Bílá Třemešná, Zvičina a po značce žluté také od železničního nádraží ke Krakonošově vyhlídce.

turistické rozcestí Máslojedy

Turistické rozcestí, které se nachází v blízkosti autobusové zastávky v obci Máslojedy, ukazuje turistům cestu po ćervené značce ve směru Hradec Králové, bojiště na Chlumu, les Svíb - Hořiněves.

Miletín - mariánský sloup se sochou Panny Marie

Mariánský sloup, resp. sochu Panny Marie na korintském sloupu najdeme v nižší, východní části náměstí K. J. Erbena. Dílo bylo zhotoveno zřejmě mistrem Matyášem Braunem v roce 1735 na náklady miletínských měšťanů. Následné opravy díla se uskutečnili v letech 1776, 1892, 1901, 1908 a poslední v roce 1990.  ...

Les Svíb

Les Svíb je nedílnou součástí areálu bojiště bitvy u Hradce Králové 3.7.1866 a prochází jím Naučná stezka cca 10 km dlouhá, která seznamuje s průběhem krutých bojů o les v tento osudný den. Právě v tomto lese způsobila 7. pruská divize pod velením generála von Fransecky obrovské ztráty rak. armádě. Během dne byl...

Les Svíb - východní vstup do lesa

U východního vstupu do lesa najdeme dva monumentální pískovcové obelisky. Levý pomník je věnován na paměť padlých rakouského 11. praporu polních myslivců. Postaven byl v r. 1891. Pomník na pravé straně je věnován rakouskému pěšímu pluku č. 67, je zdoben reliéfy dubového věnce s císařskou orlicí. Zřízen byl...

Máslojedy - Špriňarův statek

Svědkem jedné z nejděsnějších částí bitvy prusko-rakouské války dne 3.7.1866 byl Špriňarův statek na západním okraji Máslojed. „Památkou“ na bitvu jsou stopy po dělových střelách v obou štítech budovy. V poli mezi statkem a lesem Svíb byl v době bitvy umístěn štáb rakouského 4. armádního sboru, těžce...

Miletín - náměstí K. J. Erbena

Náměstí K. J. Erbena - přirozené centrum Miletína. Najdeme zde několik památek a zajímavostí. V západní straně náměstí je to budova radnice, za průchodem na návštěvníka čeká Infocentrum Mateřídouška. Ve východní části náměstí se nachází historický meteorologický sloup a Mariánský sloup se sochou sv. Panny...

Les Svíb - střední linie

V křižovatce na Aleji mrtvých nalezneme čtyři pomníky: žulový sloup na pískovcové Skále - původně pomník plukovníka Karla Poeckha, nyní věnován II praporu rakouského 21. pěšího pluku. Pískovcový pomník s mysliveckými emblémy je věnován poručíku Jakubu Pollakovi a 18 vojínům c.k. 1 praporu polních myslivců....

Miletín - pomník sv. Jiří

Pomník sv. Jiří, který byl zhotoven v roce 1892 se nachází v prostoru náměstí K. J. Erbena. Původně byl pomník umístěn do středu městské Kašny. Po vybudování vodovodu v roce 1934, kdy kašna přestala sloužit svému účelu byla přebudována v záhon, v roce 1948 byla rozebrána. Samotný pomník byl na současné...

Miletín - pomník K. J. Erbena

Pomník nejslavnějšího miletínského rodáka K. J. Erbena dominuje prostoru náměstí. Přípravné kroky k jeho  zbudování probíhaly již od roku 1884. V roce 1899 byla vypsána soutěž na stavbu pomníku, vítězným mezi 21 návrhy se stal návrh pražského sochaře Jindřicha Říhy. Pomník byl slavnostně odhalen 28. července...

Miletín - koupaliště

Miletínské Koupaliště se nachází v těsném sousedství autokempu „Na Vyhlídce“ při silnici ve směru na Hořice. Bazén má rozměry 50x15 metrů, maximální hloubka j 1,8 metrů. a je členěn pro plavce i neplavce. V areálu je k využití restaurace s celodenním provozem, dětské hřiště a prolézačky, a hřiště na...

Máslojedy - výhledy do kraje

Při putování po bojišti prusko-rakouské války r. 1866, severně od Hradce Králové, se můžeme potěšit i pěknými výhledy. Z cesty směřující od Máslojed k lesu Svíb se nabízí rozhledy jak na bojiště, tak na Hořiněveský zámek, Hořiněveskou bažantnici, Podkrkonoší, Zvičinu a Krkonoše...

Miletín - infocentrum Mateřídouška

Miletínské infocentrum Mateřídouška se nachází za průchodem v budově radnice. K získání je zde např. mapka a průvodce po Naučné stezce K. J. Erbena.   Otevírací doba:   Po – Pá                   6:00 – 16.00                                   ...

Miletín - věž, zvonice

Miletínská věž byla původně hlavní branou do kláštera, který (jako celý Miletín) patřil v letech 1241 - 1423 Řádu Německých rytířů. V roce 1586 byla věž přestavěna a zvýšena o tři patra. V prvním patře byly hodiny, ve druhém pak 4 zvony. V roce 1846 při velkém požáru města byly zvony poničeny. Z jejich zbytků...

turistické rozcestí Litíč

Turistický rozcestník, který se nachází v prostoru křižovatky v obci Litíč, ukazuje turistům cestu ve směru po modré značce Černožice, Velichovky - Kuks.

Miletín - socha sv. Jana Nepomuckého

Socha českého světce Jana Nepomuckého se nachází v prostoru u věže a kostela. Socha byla postavena v roce 1701 na náklady Jana Palackého, sekretáře hraběte Jiřího Fridricha z Oppersdorfu, tehdy však blíže Rozcestí u věže. Na místo současné byla socha přemístěna 15 května 1870, v předvečer svátku světce....

Miletín - Panna Marie Lurdská

Nenápadná socha Panny Marie Lurdské v malé kapličce se nachází u jižní zdi kostela. Zhotovena byla v roce 1915 hořickým sochařem Josefem Deylem. Kámen umístěný před sochou sloužil jako modlitební klekátko. Historická data byla čerpána z webu: http://www.hlavati.cz/_hlavati/miletin.htm

Les Svíb - jihovýchodní okraj lesa, pomník č. 278

Pomník rakouského 13. praporu polních myslivců najdeme ve výběžku lesa mezi duby, proti Chlumu nedaleko silnice mezi Máslojedy a Čistěvsí. Pomník je osazen čtyřmi sloupy s řetězy, Dubovým věncem a mysliveckou trubkou v níž je číslo 13 z tepané mědi. Pomník byl zřízen nákladem důstojnického sboru rakouského c.k....

Les Svíb - lesní cesta do Benátek

V půlce cesty mezi pomníkem Polního myslivce a pomníky v křižovatce se nalézají dva pomníky. Mramorový zlomený sloup stojí přibližně v místech, kde byl smrtelně raněn velitel rakouské brigády IV. armádního sboru plukovník Carl Poeckh. Nedaleko stojí pískovcový pomník rakouského nadporučíka Edmunda Rytíře von Uhla...

Miletín - rodný dům K. J. Erbena

Rodný dům K. J. Erbena najdeme necelých cca 300 metrů západně od náměstí za první odbočkou vpravo z hlavní silnice. Současný dům však není přesně tím domem, ve kterém se K.J.Erben narodil. Původní dřevěný dům vyhořel při velkem pořáru Miletína v roce 1846. Následně byl v místě zničeného domu...

Máslojedy - pomník bitvy r. 1866

V prostoru u křižovatky při příjezdu do Máslojed od Chlumu a Nedělišť se nalézá jeden z mnoha pomníků, které se na bývalém bojišti prusko-rakouské války nachází. Pomník označuje původní hrob rakouského plk. generálního štábu IV. armádního sboru Sigmunda Gertze von Zertina.

Les Svíb - jihovýchodní okraj lesa, pomník č. 276

Na jihovýchodním okraji lesa najdeme nedaleko od sebe dva monumentální pískovcové pomníky. Jedním z nich je pomník rakouského 26. pěšího pluku. Pomník je osazen orlem, vavřínovým věncem a palmovou ratolestí, byl věnován důstojnickým sborem pluku. Přes nedaleké pole se hnalo 45 000 mužů, příslušníků pravého...

Les Svíb - polní myslivec

Polní myslivec - jeden z nejnámějších pomníků bojiště je věnován památce padlých rakouského 8. praporu polních myslivců, který náležel do svazku IV. armádního sboru k brigádě plukovníka Poeckha. Autorem monumentálního díla z istrijského vápence je sochař Viktor Tilgner, profesor vídeňské výtvarné akademie....

turistické rozcestí Hořice - Doubravka

Turistický rozcestník Doubravka, který se nachází ve východní části Hořic, ukazuje turistům cestu ve dvou směrech. Po červené ve směru Hořice centrum - Miletín a po žluté ve směru Hořice centrum - Velký Vřešťov

Čertovy hrady

Čertovy hrady jsou Krásnou přírodní památkou nedaleko Dvora Králové nad Labem. Zpočátku jsou vidět jen menší kameny, ale o kus dál už leží opravdu obrovské balvany. U samotné cedule s nápisem Čertovy hrady už jsou pak vidět opravdové skvosty. Některé připomínají lidský obličej, jiné tvoří zas zvláštní otvor,...

turistické rozcestí Miletín - Komenského ul.

Turistický rozcestník, který se nachází v západní části Miletína v Komenského ulici, ukazuje turistům cestu do tří směrů. Po červené značce ve směru Miletín náměstí K.J.Erbena - Červená Třemešná, Lázně Bělohrad, po značce modré ve směru Lázně Bělohrad, Tetín - Zvičina a po značce zelené ve směru...

Čistěves - pomník rakouského pěšího pluku č. 61

Pomník najdeme nad břehem u silnice z Čitěvsi do Máslojed. Pomník je zdobený vojenskými odznaky a nese nápis "Soudruhům v hrdinném boji dne 3.7.1866 padlým věnuje důstojnický sbor c.k. pluku č. 61"

Třebnouševes - koupaliště

Obec Třebnouševes se nachází cca 3 Km jihovýchodně od Hořic. Koupaliště, které se nalézá v severozápadní části obce, je tvořeno vodní plochou o výměře 3 360 m2. Pláž je travnatá, k občerstvení je možno využít restauraci na pláži a k odreagování je možno jízdy na tobogánu. Vstupné je volné, zpoplaněn je...

Gothard - pomník obětem prusko-rakouské války

Pomník nad hromadným hrobem 1100 pruských a rakouských vojáků, kteří padli 3. července 1866 v bitvě u nedalekého Chlumu a Sadové najdeme v jihovýchodním koutě starého hřbitova v blízkosti kostela. Autorem pomníku, který má tvar pseudogotickjého jehlance, je hořický sochař Josef Jiříček.

Čistěves - pomníky u severního okraje obce

Soubor pomníku najdeme u silnice ve směru na Máslojedy. Nejvyšším pomníkem je pískovcová pyramida - pomník rakouského 6. pěšího pluku hraběte Coroniniho. Po stranách jsou dvě typové pískovcové piramidy.

Gothard - kostel sv. Gotharda

Gothard - pískovcový vrch nad Hořicemi. Nejstarší osídlení vrchu je datováno do starší doby kamenné před 25-30 tis. lety. Z jihu je dominatou vrchu Kostelík sv. Gotharda. Byl vybudován na místě kaple zbudované strahovskými řeholníky ve 2. polovině 12. století. Barokně byl přestavěn na přelomu 17. a 18. století. Prostá...

Gothard - Žižkův pomník

Pomník Jana Žižky je postaven přibližně v místech dávného Hradiště. Byl postaven z podnětu Sokola v r. 1873 k výročí 450 let od vítězné bitvy nad Čeňkem z Vartenberka. Autorem návrhu sochy byl hořický sochař Pavel Jiříček, který se společně s bratrem Josefem podílel i na zhotovení sochy. Sochu bratři Jiříčkovi...

Čistěves - pomník u cesty do Svíbu

Mezi Čistěvsí a lesem Svíb najdeme pomník pruského 2. magdeburského pěšího pluku č. 27. Pomník je věnován plukem památce 11 důstojníků, 10 poddůstojníků a 94 vojínů pluku, kteří v bitvě 3.7.1866 padli, nebo byli smrtelně zraněni.

Gothard - pomník Dr. Aloise Rašína

Pomník Dr. Aloise Rašína, prvního ministra financí Československé republiky, se nachází na jihozápadním úpatí Gothardu pod kostelem sv. Gotharda. Pomník je tvořena kamenem osazený bronzovým reliéf hlavy Aloise Rašína.

Hořice - sochařský park u sv. Gotharda

Sochařský park vznikl v letech 1966 - 1969, je výsledkem tzv. mezinárodních sochařských sympozií, která se v Hořicích konají od rok u1966. Díla sochařů vznikají v historickém lomu sv. Josefa. Louku na úpatí Gothardu zdobí více jak 80 plastik z této akce.

Hořice - galerie plastik

Galerie plastik se nachází na úpatí Gothardu v sousedství sochařského parku. Sbírkový fond je spojen s činností místní kamenosochařské školy, je tvořen díly již z počátku 20. století, k vidění jsou díla nejen žáků školy, např. Quido Kociána, J. Štursy, B. Kafky, ale i J.V.Myslbeka, L. Šalouna, a V. Levého....

turistické rozcestí Hřibojedy - okraj lesa

Turistický rozcestník, který se nachází na okraji lesa u parkoviště ukazuje turistům cestu do dvou směrů. Po značce červené ve směru Zvičina, Dvůr Králové - Braunův betlém, Kuks, Jaroměř a po značce zelené ve směru Hřibojedy - Nouzov, (dále po žluté Chotěborky). Na protějším rohu parkoviště je umístěn...

Sadová - U kanonýra Jabůrka

Obec Sadová je známa zejména tím, že se v její blízkosti dne 3.7.1866 odehrála rozhodující bitva prusko-rakouské války. Budova, která je dnes známa jako Motorest U kanonýra Jabůrka během bitvy sloužila jako polní lazaret. Ještě před několika lety byl vchod do motorestu ozdoben dvěma děly......

Turistický rozcestník Pod Dehtovem

Rozcestník ležív lesích mezi Bílou Třemešnou a Horním Dehtovem. Vycházejí odtud tyto trasy: červená SV směrem - Dvůr Králové nad Labem a dále buď směr Kuks nebo Zvičina červená JZ směrem - Horní Dehtov, Miletínské lázně, Miletín a dále buď směr Hořice v Podkrkonoší nebo Lázně Bělohrad zelená S směrem...

Sadová - pomníky bitvy r. 1866

Soubor pomníků na hrobech obětí bitvy Prusko-Rakouské války najdeme vedle státní silnice ve směru Hradec Králové - Jičín. K nejzajímavějším pomníkům patří pomník pruského pplk. a velitele 2. praporu 3. gardového granátnického pluku Hermanna von Panncwitze - pomník s achajskou přilbou.

Turistický rozcestník Miletínské lázně

Rozcestí najdeme u Miletínských neboli též Svatojánských lázní (viz http://www.turistika.cz/mista/miletinske-lazne-lecivy-pramen-a-kaple-sv-jana-nepomuckeho) u silnice mezi Miletínem a Třebihoští. Procházejí tudy tyto značené trasy: červená SV směrem - Horní Dehtov, Dvůr Králové nad Labem červená JZ směrem -...

Čistěves

První písemná zpráva o Čistěvsi pochází již z roku 1225 v latinsky psané listině krále Přemysla Otakara I. Roku 1866 byla obec postižena klíčovou bitvou prusko-rakouské války dne 3.7.1866. Pomníky a hroby vojáků jsou "k potkání" po okolí obce. Na návsi najdeme pomník ukřižování se zvoničkou a pomník obětí 1. sv....

turistické rozcestí Čistěves

Turistické rozcestí, které se nachází v blízkosti autobusové zastávky v obci Čistěves, ukazuje turistům cestu po ćervené značce ve směru Hradec Králové, bojiště na Chlumu - les Svíb, Máslojedy, Hořiněves. V místě se nachází i směrníky cyklotras KČT č. 4270 a č. 4293.

Hořice - Smetanovy sady

Smetanovy sady - park na úpatí Gothardu. Založen byl roku 1900 hudebním spolkem Dalibor, který zde dal postavit pomník Bedřichu Smetanovy. Rodiče budoucího skladatele měli svatbu ve zdejším Kostele Narození Panny Marie. Projekt parku navrhl pražský architekt Julius Krysa, osazení stromy provedl konopišťský zahradník Alois...

Hořice - plavecký bazén

Hořické Sportovní centrum - krytý plavecký bazén se nachází pod nemocnicí mezi sídlištěm Pod Lipou a Smetanovými sady. Plavecká hala nabízí bazén o rozměrech 25 x 8,80 metrů s teplotou vody 28 st. Dětský bazén 5 x 8,80 metrů s teplotou 30 st. Dále je k využití výřivka pro 8 osob a atrakce jako masážní lavice,...

Vyhlídka na Miletín

Vyhlídka na Miletín se nachází cca 1 km severně od města. Vyhlídka je součástí Naučné stezky K. J. Erbena, je zde zastávka č. 4.  Zejména děti, krom výhledu na město, zaujme socha koně s jezdcem, ve kterém je umístěna schránka kam děti můžou házet svá přání.

Rožnov (NA)

Rožnov - první písemná zmínka o obci pochází z roku 1387, kdy obec patřila k tvrzi ve Rtyni, majitelem byl Ješek řečený Šváb. Později obec patřila držiteli hradu Vřešťova, později pak spadla pod panství Smiřické. Po zrušení roboty roku 1848 se ves osamostatnila. Obec je protnutá potokem Jordán a najdeme zde pomník...

Dohalice

V obci žije asi 450 obyvatel, Kostel svatého Jana Křtitele.

Hořice - Expivovar (bývalý pivovar)

Budovu bývalého hořického pivovaru najdeme cca 300 metrů východně od konce náměstí. Jedná se o cenný historický areál, který je postaven z pískovce z nedalekého lomu sv. Josefa. Vybudován byl v letech 1885 - 1895, účelům vaření piva sloužil do roku 1976, kdy byl přebudován na výrobnu nealkoholických nápojů…. V...

Hořice - koupaliště Dachova

Přírodní koupaliště Dachova návštěvníky očekává cca 2 km od centra Hořic na severní straně Hořického chlumu. Pohodovou atmosféru 20 - 30 let dotváří dochované dřevěné kabinky na převlékání. Koupaliště se Slunečními lázněmi a hřištěm vzniklo na místě bývalého dachovského rybníka,...

Braunův betlém

Braunův betlém, unikátní přírodní galerie, kterou vytvořil mistr Matyáš Bernard Braun, z podnětu hraběte Františka Antonína Šporka, v letech 1718 - 1732. O významu tohoto díla svědčí i zápis do seznamu 100 nejohroženějších památek světa. Z původního počtu 26 plastik se do dnešních dnů dochovalo pouze 10...

Hořice - Masarykova věž samostatnosti

Masarykova věž samostatnosti je jedním z největších symbolů Hořic. Postavena byla v letech 1925 - 1938 dle projektu architekta Františka Blažka, umístěna je v ose hořického náměstí. Základní kámen byl položen 10. července 1926 za účasti prezidenta T.G.Masaryka. Původní výška věže měla být 40 metrů a měla...

Hořice - Mohejlík, husitská mohyla

Husitská mohyla na Návrší Mohejlík se nachází jižně od hořického nádraží. Pomník, který je tvořen husitským válečným vozem se sedícím lvem, je umístěn na uměle vytvořené mohyle. Dílo bylo zhotoveno roku 1893 hořickým sochařem Antonínen Šešinou jako připomínka vítězství Žižkova vojska nad oddíly...

turistické rozcestí Braunův betlém

Turistický rozcestník, který se nachází u Braunova betlému, ukazuje turistům cestu do dvou směrů. Po značce červené ve směru Zvičina, Dvůr Králové - Kuks, Jaroměř a po značce žluté ve směru Braunův betlém - Kuks. Značen je i směrník Naučné stezky Braunův betlém - Kuks.

Holá - pomník bitvy r. 1866

Pomník na Holém najdeme u státní silnice mezi č. 35 mezi Lípou a Sadovou. Jedná se o monumentální obelisk z litiny věnovaný rakouskému 49. pěšímu pluku. Na vrcholu sedí na kouli litinová plastika rakouského dvouhlavého orla. Památník byl odhalen 15.8.1896.

Betlém

Betlém se nachází nedaleko obce Stanovice v Krásném lesním prostředí. K jeho originalitě přispívá sochařská výzdoba a reliéfy od známého umělce M. B. Brauna, vytvořené v letech 1711-1734. Místo je velice působivé a jistě se vám bude líbit.

turistické rozcestí Dachova

Turistický rozcestník, který se nachází u autobusové zastávky v Dachovech, ukazuje turistům cestu do dvou směrů. Po značce zelené „okruh kolem Hořic“, tj. Hořice náměstí - rozcestí Pod Doubravou a po žlutě značené Malátově stezce, tj. Dachovy - Hořice Doubravka. Samostatný směrník ukazuje neznačený směr cesty...

Hořice - pomník J. A. Komenského

Pomník J. A. Komenského z roku 1892, který se nachází v Komenského ulici nedaleko sochy Muže práce, je dílem sochaře Pavla Jiříčka.

Hořice - pomník Mistra Jana Husa

Impozantní pomník Mistra Jana Husa se nachází v Husově ulici mezi náměstím a vlakovým nádražím před budovou Obchodní akademie a Gymnázia. Pomník je dílem sochaře Ladislava Šalouna, který je i autorem Husova pomníku na Staroměstském náměstí v Praze. V Hořicích tedy vytvořil „repliku“ pomníku pražského. Model...

Hořice - Městské muzeum

Hořické Městské muzeum se nachází v novorenesanční budově na západní straně náměstí Jiřího z Poděbrad. Budova z pískovce byla postavena roku 1887 dle projektu Františka Karažeje. Jak napovídá nápis nad vchodem, Okresní dům, sloužila budova jako sídlo samosprávného okresu. Muzejním účelům začala budova sloužit...

Hořice - náměstí Jiřího z Poděbrad

Na náměstí Jiřího z Poděbrad, které má tvar trojúhelníku se nachází několik zajímavých staveb a pamětihodností. Krom dominanty novogotické radnice z roku 1872, která je popsána v samostatném příspěvku je to např. pískovcová kašna s plastikou Čtvero ročních období od J. Kalfuse z roku 1957. Uprostřed náměstí se...

Vinice

Založení obce Vinice, která se nachází jižně cca 3 km od centra Hořic, spadá do období kolem roku 1779. I v této malé obci se najde něco zajímavého k vidění. Je to dřevěná zvonička, ale zejména malá zděná kaplička Panny Marie, kterou postavili místní občané v roce 1823. U Kapličky bývala studánka, které lidé...

Hořice - informační centrum

Hořické informační centrum, kde návštěvník města najde vše potřebné, se nachází na jižní straně náměstí Jiřího z Poděbrad v budově novogotické radnice, která byla postavena v roce 1872. Otevírací doba: po - pá 7:30 - 12:00 12:30 - 17:00, sobota a neděle 8:00 - 12:00 Kontakt: Městské informační centrum...

Hořice - mariánský sloup

Dolní části náměstí Jiřího z Poděbrad dominuje Mariánský sloup z roku 1823. Dílo je prací sochaře Josefa Richtery. Mriánský sloup stál na místě do 50. let minulého století, kdy byl rozebrán. Zasloužené obnovy se toto krásné dílo dočkalo v roce 2005.

Hořice - socha Muže práce (Ze dne ke dni)

Bronzová socha Muže práce, která se nachází v komenského ulici, nemá nic společného s ideologií jak by se dle názvu zdálo. Je dílem známého sochaře Ladislava Šalouna z roku 1908. Ladislav Šaloun je autorem jak hořického pomníku Jana Husa z roku 1913, ale i známého pražského sousoší na Staroměstském náměstí,...

Hořice - sochařsko kamenická škola

Hořická Sochařsko - kamenická škola, která je „líhní“ mistrů sochařů, restaurátorů, kameníků byla založena v roce 1884. Škola sídlí v neorenesanční budově v Husově ulici mezi náměstím Jiřího z Poděbrad a vlakovým nádražím. Před školou se nachází známé dílo Quido Kociána - Mrtvý Ábel. Ohradní zeď...

Hořice - novogotická radnice

Dominanta náměstí Jiřího z Poděbrad, novogotická radnice, byla postavena byla v roce 1872 dle projektu hořického stavitele Františka Poličanského v místech původní Staré radnice. Zajímavostí je u vchodu do radnice stojící pranýř z roku 1736. Na pískovcové věži se nachází rychtářský pečeť Hořic z roku 1585, tedy...

turistické rozcestí u Hlohové kaple

Turistický rozcestník, který se nachází severně cca 150 metrů od Hlohové kaple, ukazuje turistům cestu do dvou směrů. Po značce červené ve směru Miletín, Hořice - rozhledna Hořický chlum, pod Libínem, Konecchlumí a po značce zelené ve směru Hořice - Dachovy, Pod Doubravou. Úsek od rozcestí do Hořic je pro červenou...

Webkamera - Hořice

Webkamera v Hořicích se nachází na náměstí Jiřího z Poděbrad. Nabízí pohled od radnice severním směrem. Náměstí dominuje morový sloup, v pozadí je rozpoznatelná Masarykova věž samostnosti a nedaleká rozhledna na hořickém chlumu. Kamera, viz: http://www.horice.org/cz/clanky/webkamery-v-horicich/ Info o dění ve...

Hořice - hlavní turistický rozcestník

Hlavní turistický rozcestník v Hořicích se nachází v jižní straně náměstí Jiřího z Poděbrad nedaleko Radnice a infocentra. Kříží se zde 3 turistické značky, žlutá, červená a zelená.

Les Holá - pomníky bitvy r. 1866

Smíšený les na Holé se nachází v prostoru rozhodující části bitvy mezi prusy a rakušany dne 3.7.1866. V lese se nachází několik šachtových hrobů, které jsou označeny křížem na pískovcovém soklu. V severozápadním cípu lesa se nachází mohutný pomník - žulový balvan, který je věnován zde pohřebenému veliteli...

ZOO - Dvůr Králové

ZOO nabízí klasickou zahradu se všemi pavilony a s více než 2.400 zvířaty po celou otevírací dobu, velké letní výběhy osazené africkými kopytníky a ptáky a Africké safari, kde návštěvníci projíždějí mezi volně vypuštěnými kopytníky a ptáky specielně upravenými safaribusy (včetně dvouposchoďových) ? o...

Malátův pomník

Pod oficiálním označení Malátův pomník se ukrývá pomník hudebního skladatele Jana Maláta, který v letech 1866 - 1876 působil v Hořicích jako učitel. Pomník se nachází na severní straně Hořického Chlumu, v Dachovech, kde přes léto skladatel pobýval. Autorem pomníku je sochař Karel Samojed, odhalen byl v roce 1932. Po...

Nová Amerika Country Club

Nová Amerika je jedno z největších golfových hřišť v České republice a jediný golfový resort ve východních Čechách disponující více, než 18ti jamkami v mistrovské kvalitě. Svým návštěvníkům a členům klubu nabízí mistrovskou golfovou hru i příjemný odpočinek v překrásné krajině. Přírodně zvlněné...

Dohalice - pomníky bitvy r. 1866 u sila

Soubor pomníků obětí prusko-rakouské války roku 1866 najdeme na konci obce při cestě k Sadové. Jedná se o pískovcovou pyramidu věnovanou 65 rakouským a pruským vojákům, pomník Jana Bednáře, hrobníka ze Mžan, který obětavě ošetřoval zraněné a pomník všeobecného věnování (s ozdobným křížem).

Pomník padlým partyzánům pod Zvičinou

Pomník partyzánů je věnován Antonínu Pospíšilovi a Emilu Plecháčovi, kteří dne 7.5.1945 padli v boji za naší svobodu. Tehdy zde partyzánský oddíl přepadl vojenský nákladní automobil, při následné přestřelce oba muži zahynuli. Pomník je tvořen jedním blokem kamene s pamětní deskou, autorem díla je...

Hořice - autobusové nádraží

Autobusové nádraží v Hořicích se nachází jihozápadně, cca 300 m, od centra města v ulici Aloise Jilemnického u Kruhové objezdu. Přesná lokalizace autobusového nádraží je v níže uvedené mapce.

Hořice - pomník K. H. Borovského

Pomník K. H. Borovského z roku 1928 se nachází v malém parčíku u ZŠ Na Habru v Jablonského ulici. Autorem díla je sochař Antonín Mára.

Penzion Za vodou

Ubytování, adresa: Poděbradova 2014, Dvůr Králové nad Labem Telefon: +420499620904,+420604295794, e-mail: recepce@penzionzavodou.cz Kapacita: 90 míst Možnost ubytování na jednu noc, Nabídka energeticky vydatných snídaní s minimem tuků, Možnost vyprání a usušení oblečení a výstroje, Uzamykatelná místnost/boxy pro...

Webkamera - Dvůr Králové - letiště

Webkamera na připojeném odkazu nás seznamuje s aktuálním děním v areálu aeroklubu u Dvora Králové. Kamera, viz: http://www.fryzl.cz/main.php?page=cam

turistické rozcestí Třebihošť

Turistický rozcestník, který se nachází v centru obce Třebihošť u motorestu U Lípy, ukazuje turistům cestu po modré značce ve směru Lázně Bělohrad, Tetín, Miletín, Miletínské lázně - Sedlo pod Zvičinou, Zvičina.

Mžany

Obec Mžany, která se nalézá cca 15 km severozápadně od Hradce Králové, je poprvé připomínaná roku 1404. Název obce se lidově vykládá od mlh jež se tvoří v okolí blízké říčky Bystřice. Mžany, jako blízká Sadová, byly také postihnuty bitvou Prusko-Rakouské války r. 1866, 3...

turistické rozcestí Rtyně (u Jaroměře)

Turistický rozcestník, který se nachází u autobusové zastávky na silnici č. 285 při obci Rtyně, ukazuje turistům cestu po žluté značce ve směru Hořice, Velký Vřešťov, Velichovky - Jaroměř, Josefov.

Dohalice - socha Persea a sv. Nepomuk

V Dohalicích krom pomníků bitvy r. 1866 najdeme i zajímavé sochy. Na návsi je to Socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1832 a na břehu říčky Bystřice socha Persea. Socha Persea je jedna z výtvarně nejvýznamnějších pozdně klasicistních plastik v kraji, byla vytvořena z hrubozrnného pískovce v roce 1844. Je postavena na...

Dohalice - pomník rakouské Knebelovy brigády

Pomník rakouské Knebelovy brigády od X. armádního sboru - jedná se o plastiku stojícího lva s mohutnou hřívou drtícího pravou nohou hada. Socha pochází z Itálie a byla darována rakouským ministerstvem války Ústřednímu spolku. Pomník, který je vytesán z mušlového vápence byl zhotoven rakouskými sochaři, kteří...

turistické rozcestí Červená Třemešná

Turistický rozcestník, který se nachází v prostoru křižovatky v Červené Třemešné, ukazuje turistům cestu po červeně značené cestě K. J. Erbena ve směru Lázně Bělohrad, Byšičky - Miletín, Dvůr Králové.

Bojiště na Chlumu - Baterie mrtvých

Baterie mrtvých. Pomník rakouské jízdní dělostřelecké baterie č. 7. - Mrtvé baterie najdeme na vrcholu Chlumu nedaleko muzea. Pomník Mrtvé baterii Augusta van der Groebena dal zbudovat Komitét pro udržování pomníků na bojišti s přispěním vojenského řádu Marie Terezie a rakouského dělostřelectva nákladem 4 000...

turistické rozcestí bojiště na Chlumu - k mauzoleu

Turistický rozcestník, který se nachází v severní části areálu bojiště na Chlumu u mauzolea, ukazuje turistům cestu po červené značce ve směru Všestary, bojiště na Chlumu - Máslojedy, Hořiněves. Značena je i odbočka k mauzoleu.

Bojiště na Chlumu - rozhledna

Ke konci 19. století, kdy na bojišti vzniklo větší množství pomníků nechal dobřenický statkář Karel Weinrich roku 1894 postavit na Chlumské pláni domek pro strážce pomníků, který dodnes stojí mezi budovou muzea a rozhlednou. V roce 1899 byla Ústředním spolkem financována stavba vyhlídkové věže vysoké 25 metrů....

Webkamera - ZOO Dvůr Králové - orangutani bornejští živě

Pozorovatživě naše zvířecí příbuzné, tj. 4 orangutany bornejské, samce Elmara, samice Žanetu a Satu a malého Besara, mládě Žanety nám umožňují webkamery na webu dvorské ZOO. Kamera, viz: http://www.zoodvurkralove.cz/cs/multimedia/prime-prenosy/pribuzni/kamera-2/

Rozhledna na Chlumu u Hradce Králové, bojišti z roku 1866

Pokud si chcete prohlédnout pěkně z výšky bojiště, kde se dne 3. července 1866 odehrála rozhodující bitva prusko – rakouské války, navštivte rozhlednu na Chlumu vzdálenou deset kilometrů severozápadně od Hradce Králové. Chlum sice není žádný výrazný kopec, jeho nadmořská výška je pouhých 334.4 m, ale i tak...

Bojiště na Chlumu - muzeum

Nepřehlédnutelná budova válečného muzea se nachází na samém vrcholu areálu bojiště na Chlumu. Ke stavbě muzea dal popud u příležitosti 70 výročí bitvy, člen Komitétu pro udržování památek roku 1866, pan Josef Volf z Máslojed, který vlastním nákladem 44 000 Kč stavbu financoval. Budovu postavil, dle návrhu Ing....

Lípa (pod Chlumem)

První písemná zmínka o Lípě pochází z roku 1339, kdy jsou zmiňováni majitelé Jan z Lípy a syn Mikuláš. Jméno obce Lípa zřejmě vychází z názvu osady založené u Lípy nebo lipového háje. Dne 3.7.1866 byla obec postižena bitvou Prusko-rakouské války, obec se s blízkým Chlumem nalézala v samém centru bitvy....

turistické rozcestí bojiště na Chlumu - u rozhledny

Turistický rozcestník, který se nachází mezi rozhlednou a muzeem v areálu bojiště na Chlumu, ukazuje turistům cestu po červené značce ve směru Všestary žst - Hořiněves. Dle nového značení žlutá značka již nevede přes Chlum, ale přes Rozběřice, kde se kříží se zn. červenou. Značena je i cyklotrasa KČT č. 4270...

Areál Bojiště bitvy r.1866 na Chlumu

Areál bojiště bitvy u Hradce Králové (u Sadové) ze dne 3.7.1866 se nachází u obce Chlum cca 9 km severně od Hradce Králové. Prostor bojiště není však jen obec Chlum, ale oblast mezi Nechanicemi a Hořiněvsí, nejděsivější boje se však strhly v okolí Chlumu, u Střezetic, Rozběřic a v lese Svíb. V Úvozu mrtvých, který...

Dvůr Králové nad Labem - autobusové nádraží

Autobusové nádraží ve Dvoře Králové nad Labem se nachází jihovýchodně, cca 500 m, od centra města v ulici 17. listopadu. Přesná lokalizace autobusového nádraží je v připojené mapce.

Dvur Králové nad Labem - centrum

Námestie T.G. Masaryka a okolie Pri vstupe do centra Dvora Králové nás upútala Šindelářská veža vysoká 20m. Ide o poslednú zo štyroch hradných veží, ktorá slúžila na stráženie u severnej brány vstup do mesta. Veža nie je sprístupnená verejnosti. Veža je mierne naklonená....

turistické rozcestí Dvůr Králové - autobusové nádraží

Turistický rozcestník, který se nachází autobusového nádraží, ukazuje turistům cestu do více směrů. Po značce zelené ve směru Dvůr Králové bus. - Doubravice, Bílá Třemešná, Zvičina, po značce modré ve směru Zátluky - Staré Buky, Trutnov, po značce žluté ve směru Dvůr Králové bus - Slučí kameny, Mostek....

Dvůr Králové nad Labem - Hankův dům

Hankův dům - se stavbou kulturního centra bylo započato zřejmě v roce 1873, dokončeno a otevřeno bylo v roce 1874. Budova byla postavena v neorenesančním slohu dle projektu J. Zítka. V sedmdesátých letech byl objekt rekonstruován a veřejnosti znovu otevřen 24. 1. 1976. Hankův dům stále slouží původním účelům, v provozu...

Bojiště na Chlumu - Mauzoleum

Mauzoleum s kaplí věnované památce padlých rakouských a saských bojovníků najdeme na severozápadním svahu Chlumu nad obcí Lípa u Gabrielina dvora. Mauzoleum bylo postaveno nákladem barona Jana Arnošta Liebiga a z výtěžku básně „O dušičkách 1866", vysvěceno bylo rok po bitvě, 3.7.1866. Nedaleko mauzolea stojí kamenná...

Lukavecký kříž

Jedná se o monumentální barokní pískovcový kříž, který se nachází na okraji lesa při silnici na Hořickém chlumu. Jak text na kříži praví: „Postaven z darů lásky občanů Lukaveckých, Hořických a jiných za duchovní správy Bohumila Fr. Hakla. Biskupa, vikáře a děkana v Hořicích. Jana Sehnala faráře v Bělohradě...

Dvůr Králové nad Labem - Galerie Zdeňka Buriana

Výstava děl legendárného malíře pravěku Zdeňka Buriana byla otevřena v roce 1983 v areálu známé ZOO. Výstava „Pravěk očima Zdeňka Buriana“ obsahuje 72 děl, které jsou věnovány vývoji života na zemi od prvohor do současnosti. Expozice je největší výstavou Burianových olejů v ČR. Kontakt: tel: +420 499 329...

Křížová cesta života a utrpení u Kuksu

Soubor nových pískovcových soch, umístěný do louky při okraji lesa pod slavným Braunovým Betlémem. Je znám buď pod názvem užitým v nadpisu článku nebo jako Cesta naděje a utrpení člověka. Sochy jsou krásně vidět i z vlaků na trati Jaroměř - Dvůr Králové - Stará Paka. Přístup je po červené značce od Kuksu na...

Milovice u Hořic - dům čp. 1

Jednotlivé domy popisovat ve zvyku nemám, ale v tomto případě jsem musel udělat výjimku, dům čp. 1 v Milovicích u Hořic za zveřejnění stojí. Dům, který byl původně postaven jako fara, se nachází v centru obce na návsi. Zajímavostí domu je zakomponování soch svatých do čelního průčelí domu. Při čelním pohledu je...

Milovice u Hořic - sochy svatých

Archeologické nálezy z katastru obce Milovice u Hořic, které se nacházejí při silnici č. 35 mezi Hradcem Králové a Jičínem, prokázaly osídlení zdejší krajiny již v mladší době Kamenné, před 6000 lety. První písemná historická zpráva o obci je patrně z roku 1197 a to v souvislosti s církevní zprávou. V obci, krom...

turistické rozcestí bojiště na Chlumu - odbočka k muzeu

Turistické rozcestí, které se nachází v odbočce k areálu bojiště na Chlumu, ukazuje turistům cestu ve směru Všestary, bojiště na Chlumu - les Svíb, Máslojedy, Hořiněves.

Penzion Na Náměstí

Ubytování, adresa: Revoluční 79, Dvůr Králové nad Labem Telefon: +420499329129, e-mail: penzion@nanamesti.cz Kapacita: 21 míst Možnost ubytování na jednu noc, Nabídka energeticky vydatných snídaní s minimem tuků, Možnost vyprání a usušení oblečení a výstroje, Uzamykatelná místnost/boxy pro bezplatné uschování...

Třebihošť

Třebihošť - obec na jižním svahu Zvičiny, prvně historicky doložená roku 1238. V obci najdeme několik roubených chalup a kapli z roku 1882, ke které byla roku 1900 přistavěna loď. Obcí prochází modrá turistická značka ve směru Miletín - Zvičina a cyklotrasa KČT č. 4136.

Dvůr Králové nad Labem - nám.T.G.Masaryka, soubor památek

Náměstí T. G. Masaryka - přirozené centrum města. Náměstí má tvar lichoběžníku, od kterého vedly ulice k branám Městského opevnění. Památkový charakter města dokládají domy jejichž vzhled zastupuje baroko i secesi . Nejzajímavějším domem je zřejmě budova radnice postavená na základech původní dřevěné...

Dvůr Králové nad Labem - Mariánský sloup

Mariánský sloup na náměstí T. G. Masaryka je zřejmě nejvýznamnější volně stojící plastikou ve městě. Sloup byl postaven sochařem Josefem Procházkou ke cti Panny Marie v roce 1754. Centrální sloup je obklopen šesti sochami: sv. Františka Xaverského, Jana Nepomuckého, Norberta, Ignáce, Jakuba a Jana Křtitele. I když je...

Webkamera - Dvůr Králové, náměstí T.G.Masaryka

Webkamera ve Dvoře Králové na náměstí T.G.M. zabírá jeho západní část. Náměstí dominuje morový sloup, v pravém rohu výřezu kamery se nachází bývalá radnice. V pozadí je velmi dobře rozpoznatelná Zvičina, nejvyšší pod Podkrkonoší. Viz: http://www.kralovedvorsko.cz/cs/webova-kamera-namesti-tgm-dvur-kralove-nl...

Dvůr Králové nad Labem - centrální pomník bitvy r. 1866

Centrální pomník všem padlým z bitvy prusko-rakouské války u Dvora Králové ze dne 29. června 1866 se nachází na nábřeží Jiřího Wolkera na levém břehu Labe nedaleko mostu. Pomník byl původně umístěn nedaleko od současného místa, dnes je v původním místě umístění budova elektrárenské společnosti. Po ukončení...

Restaurace Country saloon

Stravování, adresa: nám. TGM 37, Dvůr Králové nad Labem Telefon: +420499321596,+420603180387, e-mail: country.saloon@post.cz Kapacita: 114 míst Poskytnutí základního nářadí pro jednoduché opravy kol, Lékárnička, Informační tabule Cyklisté vítáni, Smlouva o certifikaci, Možnost usušení oblečení a výstroje, Seznam...

Podkrkonoší

Oblast známá pod označením Podkrkonoší není zcela přesně vymezena. Přibližně však můžeme hovořit o území s rozlohou asi 800 km čtverečných, lemovaném od severu podhůřím středních a východních Krkonoš, na východě sousedícím s Adršpašskem a Broumovskem, spadajícím k rovinám Královéhradecka na jihu, od...

Rozhledna Hořický Chlum.

Dnes bych vás rád pozval na rozhlednu Chlum u Hořic v Podkrkonoší. Jedná se o jednu z mnoha rozhleden, která slouží zároveň jako vysílač mobilního operátora Eurotel. I když se nejedná o žádnou oku lichotivou stavbu, natož historickou, je z této rozhledny za dobrého počasí nádherný výhled. Je...

Stará radnice

Renesanční budova je ozdobou severní částí náměstí. Byla postavena po velkém požáru v roce 1572. Původně směřoval její štít směrem na západ, ale po dalším velkém požáru byl štít přestavěn do náměstí. Přitom byla zbourána věž, po níž dodnes zůstaly dvě sešikmené opěrné zdi. Na průčelí Radnice je...

Dvůr Králové nad Labem - informační centrum

Královédvorské informační centrum, kde návštěvník města najde vše potřebné, se nachází pod podloubím na severní straně náměstí T. G. Masaryka čp. 2. Otevírací doba: červen - září říjen - květen Po-Pá: 8:00 - 17:00 Po-Pá: 8:00 - 17:00 Sobota: 8:00 - 15:00 Sobota: 9:00 -...

Bojiště na Chlumu - pomníky u křižovatky cest do Nedělišť

Na křižovatce cest z Chlumu do Nědělišť a Rozběřic najdeme Boží muka z r. 1757 postavená na paměť nakažlivých nemocí, které decimovaly venkovany za války s Pruskem. Nedaleko božích muk, v poli stojí pomník zdobený věncem, věnovaný rodinou rakouskému setníkovi Ferdinandu Seeligerovi od 4. dělostřeleckého pluku.

turistické rozcestí Bílá Třemešná - u křižovatky

Turistický rozcestník, který se nachází v dolní části Bílé Třemešné u křižovatky, ukazuje turistům cestu do dvou směrů. Po značce červené ve směru Zvičina, Lázně Pod Zvičinou - Dvůr Králové a po značce zelené ve směru Zvičina - Doubravice, Dvůr Králové

turistické rozcestí Rozhledna Hořický Chlum

Turistický rozcestník, který se nachází u Rozhledny na Hořickém Chlumu ukazuje turistům cestu do dvou směrů. Po červené značce ve směru Hořice - Libín, Maxinec, Konecchlumí a po žlutě značené cestě K.V.Raise ve směru Hořice - Byšičky, Lázně Bělohrad. Příspěvek, který se věnuje rozhledně je zde:...

Milovice u Hořic - Infocentrum Autocampu Milovice, koupaliště

Jak označení napovídá Infocentrum se nachází v areálu Autocampu v Milovicích. Jedná se o IC sezónní. Provozní doba: květen - září: Po - Ne: 7:00 - 22:00 Kontakt: Infocentrum Autocampu Milovice Milovice u Hořic 508 01 Milovice u Hořic tel/fax: 493 698 149 e-mail:...

Autocamp Milovice

Kemp, adresa: Milovice u Hořic čp. 46 Telefon: +420602275577,+420724103153, e-mail: camp-milovice@camp-milovice.cz Kapacita: 548 míst Možnost vyprání a usušení oblečení a výstroje, Poskytnutí základního nářadí pro jednoduché opravy kol, Možnost umytí kola, základní vybavení pro mytí kola, Lékárnička, Informační...

Proti proudu Hartského potoka

Hartský potok /méně známý také pod označením Kacbach/ je nejdelším a nejmohutnějším potokem ve Dvoře Králové nad Labem. Své jméno získal podle místního názvu lesa Harta, kterým nad Dvorem protéká. Pramení mezi obcemi Kocléřov a Záboří, po 8,4 km toku a přibližně dvousetmetrovém spádu se vlévá na Hrubých...

Žíreč - sousoší sv. Floriána

Sousoší sv. Floriána z první poloviny 18. století je zřejmě dílem některého z místních žírečských rodáků, kteří vyšli z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Jedná se o sochu v oděvu římského vojáka v Pancíři s postraními anděly. Sousoší najdeme za výjezdem z Žírče směrem na Stanovice (odbočka na Kuks).

turistické rozcestí Dvůr Králové - centrum

Turistický rozcestník, který se nachází mezi kostelem sv. Jana Křtilete a náměstím T.G.Masaryka, ukazuje turistům cestu do dvou směrů. Po značce červené ve směru Dvůr Králové bus - Zvičina, Pecka a po značce žluté ve směru Dvůr Králové bus - Slučí kameny, Mostek.

turistické rozcestí bojiště na Chlumu - Úvoz mrtvých

Turistický rozcestník, který se nachází v obci Chlum ukazuje cestu k jednomu z nejděsivějších míst bitvy 3.7.1866, k Úvozu mrtvých. Jedná se o odbočku žluté značky, která je vedena ve směru Lochenice - Probluz. Úvozem mrtvých však prochází i červená turistická značka ve směru Chlum - Všestary. Úvozu mrtvých je...

Libonice

Libonice - obec stavebně propojená s Hořicemi, avšak oddělená státní silnicí č. 35. V obci je dochováno několik klasických selských stavení. Největší památkou je však na návsi stojící barokní socha sv. Isidora. Dle vytesaného data 1755 se lze domnívat, že letopočet je datem vzniku sochy. Světec je vyobrazen jako...

Žíreč - bývalý pivovar

Historie pivovaru v Žírči spadá do období let 1634 - 1933. Pivovar vařil světlý i tmavý ležák, jeho provoz byl zastaven v r. 1933. první majitel byla počátkem 17. stol. Magdalena Trčková z Lípy, posledním majitelem byl František Klazar v letech 1937 - 1948. Dnes je objekt využíván ke skladovacím potřebám.

turistické rozcestí Stanovice - pod křížovou cestou 21. století

Turistický rozcestník, který se nachází v západní části obce Stanovice pod křížovou cestou 21 století, ukazuje turistům do dvou směrů. Po značce žluté ve směru Braunův betlém - Kuks a po značce červené ve směru Kuks - Dvůr Králové nad Labem. Místem prochází i Naučná stezka Kuks - Betlém.

Sousoší sv. Jana Nepomuckého

Sousoší, též zvané odpustkové oratorium, pochází z doby kolem roku 1730 a má podobu pyramidy. V jejím středu na ozdobném štítě je Panna Maria s Ježíškem, nahoře je anděly nesen Sv. Jan Nepomucký. Od roku 1956 je toto sousoší umístěno na náměstí Republiky.

Bojiště na Chlumu - Pomník rakouského I. armádního sboru (Orlice)

Orlici, pomník rakouského I. armádního sboru najdeme několik desítek metrů za silnicí spojující obec Chlum s hlavní silnicí č. 11 Hradec Králové - Jičín. Obelisk je zhotoven ze šedé mauthausenské žuly s bronzovou orlicí na vrcholu. Odhalení pomníku se uskutečnilo dne 11.10.1896.

turistické rozcestí Neděliště

Turistický rozcestník, který se nachází u autobusové zastávky v Nedělištích, ukazuje turistům cestu po žluté značce ve směru Probluz, Střezetice, Rozběřice (odb. na Chlum) - Lochenice. Samostatně je značena odbočka k vojenskému hřbitovu.

Dvůr Králové nad Labem - muzeum, Kohoutův (Bergerův) dvůr

Královédvorské muzeum sídlí v komplexu bývalého Kohoutova (Bergerova) dvora, nachází se severně od Šindelářské věže. Jedná se o komplex budov vystavěný, Šporkovým úředníkem Františkem Anastásiusem Bergerem, roku 1736. Komplex tvoří špýchar v jehož sousedství byl postaven obytný dům, obě budovy byly spojeny...

Kohoutův dvůr

Tuto vysoce hodnotnou barokní budovu postavil roku 1738 František Athanasius Berger, správce Šporkova panství. Průjezd je zdoben nahoře plastickým znakem a monogramem zakladatele spolu se třemi sochami. Dnes je v této budově Městské muzeum. Na nádvoří Kohoutova dvora je umístěna barokní kašna . V renovované sousední...

Stanovice - most přes Labe

Mezi Kuksem a Braunovým betlémem se nalézá zajímavý silniční dvouobloukový most. Most, jehož stáří je odhadováno na 100 let, je ocelovou nýtovanou konstrukcí o šíři pouze 4 metry. Vzhledem k tomu, že v blízkosti mostu se nachází socha Krista Salvátora od mistra Matyáše Bernadra Brauna z roku 1720, je velmi...

turistické rozcestí Stanovice - u mostu

Turistický rozcestník, který se nachází v blízkosti železného mostu v obci Stanovice, ukazuje turistům cestu po červené značce ve směru Kuks - Dvůr Králové nad Labem, červenou značku zde kopíruje Naučná stezka Kuks - Betlém, jejíž značka je na směrnících též vyznačena. Umístěny jsou zde i směrníky cyklotras...

turistické rozcestí Bílá Třemešná - u železničního mostu

Turistický rozcestník, který se nachází u železničního mostu v Bílé Třemešné ukazuje turistům cestu do dvou směrů. Po značce červené ve směru Zvičina, Lázně Pod Zvičinou - Dvůr Králové a po značce zelené ve směru Zvičina - Doubravice, Dvůr Králové

turistické rozcestí Černožice - žst

Turistický rozcestník, který se nachází u železniční stanice v Černožicích (u přejezdu), ukazuje turistům cestu po modré značce ve směru Černožice - Lázně Velichovky, Kuks.

Dohaličky - pomníky bitvy r. 1866 u kostela

U kostela sv. Jana Křtitele na Dohaličkách najdeme několik pomníků na hrobech obětí bitvy r. 1866. Jedná se např. o pískovcovou záklopní desku s Vysokým křížem z bílého mramoru označující hrob pruského setníka Arthura Leonhardiho od 3. pomořanského pěšího pluku č. 14. Hrob 7 rakouských a 25 pruských vojáků...

Černožice

Černožice - první písemná zpráva o osadě u okraje pohraničního pralesa pochází z roku 1197 z análů opatovického kláštera. Další doložené záznamy jsou z let 1365 a 1368. Dnes v obci, na okraji bývalého okresu Hradec Králové, najdeme dvě sochy sv. Jana Nepomuckého, starší socha, která je kulturní památkou byla...

Rozsívačova skála

Pod názvem Rozsívačova skála se nenachází skalní útvar známý např. z Hruboskalska, ale zajímavý „kaňon“ na samém hřebenu Hořického Chlumu. Zajímavost tomuto místu dodává i trampský srub postavený uprostřed „kaňonu“. K místu je možno dojít pěšky cca 800 metrů od Rozhledny na Hořickém chlumu.

Ubytování v okolí

Vzdálenost: 13,93 km
Camp Lodín
Úžasné 10.0 / 10 podle 3 recenzí

Lodín 99, 503 15 Nechanice (mapa)

Jsme rádi, že jste zavítali na profil Koupaliště a kempu v Lodíně. Na této stránce se dozvíte nejzákladnější informace o našem zařízení. Pokud byste chtěli vědět více, podívejte se na naše webové stránky: http://www.camplodin.cz/ Těšíme se na Vaši návštěvu. více...

Vzdálenost: 3,12 km
Kemp Lanžov

Lanžov, 544 01 Lanžov (mapa)

Obec Lanžov se nachází v krásné přírodě Podkrkonoší uprostřed starobylých měst Dvůr Králové nad… více...

Vzdálenost: 7,10 km
Autokemp "Na Vyhlídce"

Jiřího z Poděbrad, 507 71 Miletín (mapa)

Kemp se nachází na okraji města Miletín - rodiště K. J. Erbena, při silnici II. Třídy na trase mezi… více...

Vzdálenost: 8,39 km
Autokemp U Věže

Maixnerova 1613, 508 01 Hořice (mapa)

Kemp se nachází nad městem Hořice v těsné blízkosti lesa. Je vyhledáván pro svou polohu. Kemp… více...

Vzdálenost: 9,52 km
Autocamp Milovice
Velmi dobré 8.0 / 10 podle 6 recenzí

Milovice u Hořic, 508 01 Milovice u Hořic (mapa)

Autokemping „Milovice u Hořic" se nachází na silnici I.35 mezi Hradcem Králové a Jičínem. Rozloha… více...

Vzdálenost: 14,46 km
Autokemp Mostek
Úžasné 10.0 / 10 podle 1 recenze

Mostek, 544 75 Mostek (mapa)

Kemp v obci Mostek. Obec se nachází v krásném přírodním prostředí v podkrkonošské oblasti,… více...

Vzdálenost: 8,45 km
Kemp Rychta

Dachova u Hořic, 508 01 Hořice (mapa)

Vzdálenost: 7,07 km
Rekreační středisko Miletín

Bidlova, 507 71 Miletín (mapa)

Vzdálenost: 12,82 km
kemp vopice

za řekou 12, 551 01 Jaroměř (mapa)

Golfová hřiště

Kontaktní údaje

Načítám...

Rezervační formulář

Načítám...

Přečtěte si hodnocení kempu Autokemp Velký Vřešťov, který hodnotilo 7 uživatelů. Ceny najdete v ceníku kempu Autokemp Velký Vřešťov. Ubytováni si objednejte jednoduše pomocí online rezervace. Telefonické kontakty, adresu a mapu umístění najdete na záložce kontakt. Poradíme vám také, jak aktivně trávit volný čas v okolí kempu Autokemp Velký Vřešťov.

2014 © FTonline s.r.o. - Všechna práva vyhrazena. | Obchodní podmínky
Webdesign pro portály
TOPlist TOPlist