Kemp Strážov

Strážov,
STRÁŽOV 340 21 | Mapa

Provozní období: 1.6. - 30.9.

Doporučené kempy v okolí

Úžasné 10.0 / 10

Ubytování ve čtyřlůžkových chatkách (Marika, a větší Gizela - oba typy chatek jsou…

V našem Eurocampu s celoročním provozem Vám nabízíme nejen strávení příjemné dovolené s…

Vynikající 9.5 / 10

Autokemp Hájovna Kdyně je lemován zalesněnými vrchy, které vybízejí k turistice,…

Chatová osada je umístěna nad obcí Hnačov - Plzeňský kraj v blízkosti Šumavy. Krásný…

Základní informace

Kemp s koupalištěm Strážov se nachází v turisticky zajímavé lokalitě na úpatí Šumavy (cca 15km od města Klatovy),areál je dobře udržovaný a čistý. je vedený rodinou, která má zkušenosti s cestováním a kempováním všeho druhu. U nás na vás nečekají nesmyslné poplatky za sprchy, půjčení sportovního vybavení a koupání. Kempem protéká říčka Jelenka, která dodává areálu nádech volné přírody a možnost k dětským zapomenutým hrám, stavění hráze. Pro návštěvníky jsou zde k dispozici čtyř nebo pěti místné chatky se společným sociálním zařízením. Součástí areálu je také 2x společná kuchyňka, vybavená ledničkou a plynovými sporáky, dvě antuková hřiště, koupaliště, dětský bazén se skluzavkou, ohňiště, stání pro karavany,výlevka chemických toalet, elektrické přípojky a kiosek.(pivo,točená kofola a limo, domácí klobásy, bramboráčky,hranolky,krokety,utopenci, nakladaný hermelín,pečená krkovice,domácí špekáčky na oheň, zmrzlina a další. Možnost stravování je v restauraci ve Strážově (cca 1km), kde je taktéž prodejna potravin a autobusová zastávka. V okolí kempu je množství cyklostezek a zajímavých turistických míst. Zámek Klenová (10km), hrad a zámek Velhartice (20km), historické město Klatovy (15km), Sušice (30km) ...

Areál je vhodný pro kempování v karavanech, pod stanem, v chatkách, uspořádání dětských táborů, sportovních soustředění, školních výletů, dalších sportovních akcí a turnajů (nohejbal, volejbal,...) a srazy všeho druhu. Do našeho areálu si můžete přivézt dětskou terénní motorku či čtyřkolku, neboť máme k dispozici offroad trať, která je nadaleko areálu..

Nejbližší: bankomat 5km Janovice, nemocnice 15km Klatovy, obchod s potravinami 1km Strážov otevřeno od 7-21, restaurace 1km Strážov, pneuservis 1km Strážov, autoservis 5km Běšiny.

Campsite with a swimming pool Strazov is located in the tourist area of interest at the foot of the Bohemian Forest (about 15km from the town of Klatovy), the resort is well maintained and clean. Is driven by a family that has experience with traveling and camping all kinds. We expect you to unreasonable charges for showers, sport equipment rental and swimming. Kemp river flows through Jelenka, which adds a touch of the wild premises and facilities for the forgotten children´s games, construction of the dam. For visitors, there are a four or five digit cabins with shared facilities. The area is also 2x shared kitchen, equipped with fridge and stove, two clay tennis courts, swimming pool, children´s pool with slide, fireplace, parking for caravans, chemical toilets, sink, electrical connections and kiosk. (Beer, draft kofola a limo, homemade sausages , potato pancakes, french fries, croquettes, pickled, pickled cheese, roasted pork, homemade sausages on fire, ice cream and more. possibility of eating in a restaurant in Strážov (about 1km), which is also a grocery store and bus stop. around the camp is the amount of bike paths and interesting places to visit. Klenová castle (10km), castle Velhartice (20km), the historic town Klatovy (15km), footwear (30km).

The area is suitable for camping, caravans, tent, in cabins, organization of children´s camps, sports camps, school trips, sporting events and other tournaments (football, volleyball, ...) and meetings of all kinds. In our area, you can bring your child off-road motorcycle or ATV, because we have the offroad track that is nadaleko complex ..

Nearest: ATM Janovice 5 km, 15 km Klatovy hospital, grocery store 1 km Strazov open from 7-21, restaurant 1 km Strazov, tire Strazov 1 km, 5 km Běšiny service centers.

Ubytování

Pro návštěvníky jsou zde k dispozici tří, čtyř nebo pěti místné chatky se společným sociálním zařízením. Součásti areálu je také společná kuchyňka, vybavená ledničkou a plynovými sporáky, dvě antuková hřiště, ohniště stání pro karavany,výlevka chemických toalet, elektrycké přípojky a kiosek. Možnost stravování je v restauraci ve Strážově (cca 1km).
Areál je vhodný pro kempování ve stanech, karavanech v chatkách a uspořádání dětských táborů, sportovních soustředění, školních výletů či sportovních akcí a turnajů (nohejbal, volejbal, ...) a srazy všeho druhu.

For visitors there are available three, four or five digit cabins with shared facilities. The area is also a shared kitchen equipped with refrigerator and gas stove, two clay tennis courts, fireplace parking for caravans, chemical toilets, sink, elektrycké connections and kiosk. Possibility of meals in a restaurant in Strážov (about 1km).
The area is suitable for camping in tents, caravans and chalets in the organization of children´s camps, sports camps, school trips, sporting events and tournaments (football, volleyball, ...) and meetings of all kinds

NABÍZÍME:

52 lůžek v chatkách
možnost stavění vlastních stanů a karavanů
společenská budova - jídelna - 2x kuchyňka - sociální zařízení - kiosek s občerstvením od 11h - 22h
zajištění stravování v místní školní jídelně a restauraci ( možnost dovážky obědů přímo do areálu )
2x hřiště - volejbal, nohejbal
přírodní koupaliště, brouzdaliště, malé pískoviště
stůl na pingpong parkoviště přímo u areálu, pro ubytované v areálu
možnost výletů na kole ( Nýrská přehrada, Černé a Čertovo jezero, hrad Klenová,...)
máme k dispozici 9-ti místní minibus s vlekem a držákem, možnost vás ráno odvézt s kolama do šumavských hvozdů a k večeru pro vás přijet
WE OFFER:
52 beds in cabin
the possibility of building their own tents and caravans
public buildings - dining - 2 kitchen - bathroom - kiosk with refreshments from 11h - 22h
providing meals in local school cafeteria and restaurant (meals on wheels directly to the site)
2x playground - volleyball, football
natural swimming pool, paddling pool, sandpit small
pingpong table on parking in the area for accommodation in the area
possibility of trips by bicycle (Nýrsko dam, Black adn Devil´s Lake, Castle Klenová...)
we have a 9-local minibus with a lift and handle, the option you take in the morning with bikes in Šumava forests and in the evening you arrive

Služby

CHATKA - 1OSOBA / NOC
dospělí a děti nad 15 let 140.-
děti do 15 let 120.-
Přespání s vlastním spacákem 100.-

Cottage 1 prson / night
Adults and children ove 15 / 140,-
children under 15 years / 120,-
sleping with own sleping bag / 100,-
STANOVÁNÍ, BIVAK, SPANÍ V AUTĚ - 1 OSOBA / NOC
osoba nad 15 let 60.-
osoba do l5 let 40.-

Camping, bivouac, sleeping in the car - 1 person / night
person over 15 years 60,-
up to 15 years 40,-

Pro dlouhodobější pobyt např.tábor nebo pobyt mimo sezónu do konce června a od začátku měsíce září upravíme ceny po vzájemné dohodě.

OSTATNÍ CENY
stan malý - 1-2 osoby 30.-
stan velký rodinný 50.-
motorka 30.-
čtyřkolka 40.-
osobní auto 40.-
mikrobus 60.-
obytné auto 70.-
pes 50.- (pes nesmí volně pobíhat po areálu, venčení pouze mimo areál, ne u brány)

Onther prices
small tent 1-2 person 30,-
tent large family 50,-
motobike 30,-
quad 40,-
passenger car 40,-
minibus 60,-
autokaravan 70,-
dog 50,-( dog may not run freely around the grounds,walking just outside the area, not at the gate)

Poplatek za rekreační pobyt činí za osobu / den 10.-
Poplatek za kuchyňku osoba / den 50,-

Resort fee is per person / day 10,-
Fee for a kitchen person / day 50,-

Využití offroad tratě na den (vlastní stroj) dle domluvy
Využití minibus 8 + řidič 10Kč/km, s přívěsem 12Kč/km

Možnost dovážení kvalitních obědů z vyhlášené hospůdky U Ježka na Čachrově, každý den jeden druh např. po-svíčková, út-rajská, atd. 8 až 10 knedlíků normál porce,kdo ji sní odměna čokoládka.
Možnost nákupu v kiosku: párek v rohlíku, pečená klobása,hranolky,krokety,pivo,limo, sladkosti,nanuky atd.
Možnost zapůjčení sportovních potřeb: míč fotbal, basketbal a volejbal, líný tenis atd.10.-/hod.

Doplňující informace

V okolí kempu je množství cyklostezek a zajímavých turistických míst - zámek Klenová (10km), hrad a zámek Velhartice (20km), historické město Klatovy (15km), Sušice (30km) a hlavně Šumava se svoji jedinečnou přírodou.
Máme k dispozici 9-ti místný minibus s vlekem a řidičem a můžeme vás ráno odvézt s kolama do šumavských hvozdů a k večeru pro vás přijet.

In the vicinity of the camp is a number of cycle routes and interesting places to visit - lock Klenová (10km), Castle Velhartice (20km), the historic town Klatovy (15km), footwear (30km) and mainly Šumava to its unique nature.
We have a 9-seater minibus with a trailer and a driver can take you in the morning with bikes in Šumava forests and in the evening you arrive.
KLATOVY
KlatovyKrálovské město Klatovy bylo založeno roku 1260 českým králem Přemyslem Otakarem II. V průběhu staletí se město utvářelo do své dnešní podoby uchovávaje si svou neopakovatelnou atmosféru uplynulé doby.
Město leží v šumavském podhůří poblíž jihozápadní hranice České republiky s Německou spolkovou republikou, 40 km jižně od Plzně. Klatovy jsou moderním městem s bohatou historickou tradicí. Počtem obyvatel jsou po Plzni druhým největším městem Plzeňského kraje.
Klatovy žijí bohatým kulturním a společenským životem. Obyvatele a návštěvníky lákájí rozmanitou nabídkou kulturních programů, výstav, koncertů, divadelních představení, přednášek, slavností a dalších akcí.
Samotným městem prochází nově vybudovaná cyklostezka, na ni navazuje několik dalších cyklotras, které spojují Klatovsko se Šumavou.
Při návštěvě Klatov si nenechte ujít 81m vysokou Černou věž, klatovské katakomby pod jezuitským kostelem, barokní lékárnu U bílého jednorožce a další památky.

The Royal City Klatovy was founded in 1260 by Czech king Premysl Otakar II. Over the centuries, the city shaped into its present shape retain its unique atmosphere of past times. The town is located in the Sumava foothills near the southwestern border of the Czech Republic to Germany, 40 km south of Pilsen. Klatovy is a modern city with a rich historical tradition. The population is the second largest city of Pilsen Pilsen Region.
Klatovy live a rich cultural and social life. Residents and visitors are attracted by its variety of cultural programs, exhibitions, concerts, theatrical performances, lectures, festivals and other events. The town itself is a recently built cycle path, then it continues with several other routes that connect Klatovsko the Bohemian Forest.
When you visit Klatov do not miss the 81 m high Black Tower, the catacombs under the church of Jesuit baroque pharmacy At the White Unicorn and other monuments.

ŠUMAVA
Černé jezeroNárodní park a chráněná krajinná oblast Šumava spolu s německým národním parkem Bavorský les představují největší lesní komplex ve střední Evropě.
Šumava nabízí stovky kilometrů značených cest, které spojují všechna zajímavá místa. V Národním parku bylo vytvořeno 8 naučných stezek. Jsou velmi oblíbené, a to díky tomu, že seznámí návštěvníka s krásnými a zajímavými místy Národního parku a poskytnou mu bohatý přehled o turistických atrakcích na své cestě.
Kromě turistických cest nabízí Šumava i velké možností cyklotras. Ať již chce jet na svém horském kole po malých lesních cestách nebo na poklidných silnicích malebnými vesnicemi a nebo na kole s bagáží po horách.
Ať pěšky nebo na kole si nenechte na Šumavě ujít zajímavá místa, jako jsou šumavská jezera, a to nejen známější Černé a Čertovo jezero, ale i Prášilské jezero, nad kterým se vypíná hora Poledník, kde byla roku 1998 zpřístupněna rozhledna. Pěšky, na kole nabo lanovkou se můžete vydat ze Železné Rudy na Pancíř, odkud můžete pokračovat po značený cestách zpět do Strážova. Za návštěvu jistě také stojí asi 7km dlouhá naučná stezka Povydří, šumavské slatě a další zajímavá místa Šumavy.

National Park and Protected Landscape Area Šumava together with the German Bavarian Forest National Park represents the largest forest complex in Central Europe. Šumava offers hundreds of kilometers of roads that connect all points of interest. The National Park was created 8 nature trails. They are very popular due to the fact that visitors can discover the beautiful and interesting places National Park and provide a rich overview of tourist attractions on your way.
In addition to hiking trails Šumava offers great cycling options. Whether you want to ride on his mountain bike through the small forest paths or roads in a peaceful and picturesque villages or bike baggage over the mountains. Whether on foot or on a bike, do not miss the Sumava points of interest, such as the Šumava lakes, not only known Black and Devil´s Lake, but also Prášilské lake, above which rises the mountain Meridian, which was opened in 1998 watchtower. Walk, bike use or you can take the cable car from the Armour Iron Ores, where you can continue along the marked paths back to Strážov. Worth visiting is also about 7 km long nature trail Povydří, Bohemian Forest moors and many other interesting places of Sumava

Vybavení

Provozní doba

1.6.-30.9.

Ubytování

Chatky, Stany, Karavany

Vybavení objektu

Kuchyňka, Společenská místnost, Elektřina, Hřiště, Ohniště, Dětské hřiště, Oplocený areál, Psi povoleni, Wifi pokrytí v celém areálu, Sprchy, Parkoviště, Teplá voda, WC, Koupání

Jazyky na recepci: cz,sk,en,de

img_5424 img_5424 p1020256 p1020256
Typ kempu

Chatová osada, Rekreační středisko, Kemp, Tábořiště

Kemp vhodný pro

pro večerní zábavu, pro turistiku, pro sportovní aktivity, pro seniory, pro rodinnou dovolenou

Pro karavanisty

Přípojka el. energie

Max. příkon: 230V
Počet karavanových stání: 10

Sportovní zázemí

Tenisové hřiště, Volejbal, Nohejbal, Stolní tenis

img_5345 img_5345 img_5415 img_5415 img_8951 img_8951
Vybavení chatek

Elektřina

Stany

Parkování u stanu

Koupání

Venkovní bazén, Řeka, Koupání zdarma

_fac_pricelist_Kemp Strážov

Načítám...

Hodnocení návštěvníků

Načítám...

Okolí

Načítám...

Kontaktní údaje

Kemp Strážov
Strážov
340 21 Strážov

Poloha: GPS: N49°17'50", E13°14'1"
E-mail: Odeslat dotaz
Kraj Plzeňský kraj
Rekreační oblast: Šumava

Jak se k nám dostanete

Rezervační formulář

Načítám...

Podívejte se na hodnocení kempu Kemp Strážov a buďte první, kdo přidá své hodnocení. Ceny najdete v ceníku kempu Kemp Strážov. Ubytováni si objednejte jednoduše pomocí online rezervace. Telefonické kontakty, adresu a mapu umístění najdete na záložce kontakt. Poradíme vám také, jak aktivně trávit volný čas v okolí kempu Kemp Strážov.

2014 © FTonline s.r.o. - Všechna práva vyhrazena. | Obchodní podmínky
Webdesign pro portály
TOPlist TOPlist