Rekreační středisko Fiola - Okolí

Mohelno 84,
MOHELNO 675 75 | Mapa

Provozní období: 22.6. - 31.8.

Základní informace

Načítám...

Ceník - Rekreační středisko Fiola

Načítám...

Fotogalerie

Načítám...

Hodnocení návštěvníků

Načítám...

Restaurace

Restaurace Zámek Dukovany - (1.8 km) - Dukovany
U Staňků - (2 km) - Mohelno
Čarodějnický Dvůr - (3.9 km) - Biskoupky
Hospoda Pod zábradlím - (6.6 km) - Slavětice
Radnice - (7.3 km) - Rouchovany
Restaurace u Prátů - (9.3 km) - Oslavany
Restaurace pivovaru Dalešice - (9.4 km) - Dalešice
Hotel Ryšavý - (9.5 km) - Vémyslice
Restaurace Na Špici - (9.5 km) - Moravský Krumlov
Hotel EPOPEJ - (9.6 km) - Moravský Krumlov

Památky

Tipy na výlet

Mohelno

Jedna z nejstarších obcí na Moravě leží jihovýchodně od Náměště nad Oslavou. Původně královský statek s hradem. V období husitských válek držel hrad Petr Jevíčský z Mohylna, který byl přívržencem Zikmunda. Od druhé poloviny 14. století se poprvé připomíná jako městečko. Třicetiletá válka a příchod cizí...

Mohelenská hadcová step - národní přírodní rezervace

Převážná část území se nachází na skalnatém k jihu obráceném amfiteátru na levém svahu Hlubokého údolí řeky Jihlavy, jehož hloubka dosahuje 120 m. Na pravém břehu je součástí ochranného pásma rezervace zahrnut skalnatý ostroh zaklesnutého meandru řeky, tzv. Čertův ocas a též i přilehlý svah. Celková rozloha...

Mohelenská step

Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcova step. Nachází se nad levým břehem meandru Jihlavy u obce Mohelno, jihovýchodně od Třebíče. Skalnatý amfiteátr s významnou květenou a zvířenou vázanou na hadcový podklad. Rezervace má dvě Naučné stezky.

Studánka pod Včelínem

Studánka u silnice z Dukovan do Mohelna, asi 70 m od silnice do kopce. Je to kousek od mostu přes řeku Jihlavu, směrem k obci Dukovany. Studánku opravily LČR. Včelín je místní název trati nad studánkou. Místo je přístupné pěšky od silnice. Souř.: N 49° 05.849 E 016° 11.682

Vodopád ve Lhánické soutěsce

Krásný vodopád na potoce (Mohelnička) ze Lhánic. V soutěsce je ještě několik dalších vodopádů a peřejí. Vycházka viz http://www.turistika.cz/trasy/vodopady-mohelnicky Jestli chcete vidět zajímavé vodopády podívejte se na cestopis Z Nordkappu do Osla

Mohelnička - přírodní rezervace

Hluboce zaříznuté údolí potoka Mohelničky, levostranného přítoku řeky Jihlavy mezi Lhánicemi a ústím do Jihlavy. Jde o přírodě blízká lesní společenstva s různorodým geologickým podložím. Území o rozloze 21,16 ha bylo vyhlášeno v roce 1996. Turistická mapa KČT 1:50 000 č.83 Okolí Brna-Ivančicko/B2

Dukovanský mlýn - přírodní rezervace

Dvě samostatné plochy spojené ochranným pásmem se nacházejí ve svahu hluboce zaříznutého údolí řeky Jihlavy nad hrází vodní nádrže Mohelno. Jde o hadcové bory s četnými vzácnými chráněnými druhy rostlin. Jsou lokalitou kriticky ohroženého lýkovce vonného a bažanky vejčité. Celková rozloha chráněného území...

vyhlídka Na Babách

Asi nejkrásnější Vyhlídka v rezervaci Velká skála v údolí Jihlavy. Vlevo (po proudu) je vidět skalní útvar Baby.

Babylon

I když je na Třebíčsku dosti vrcholů přesahujících šestisetmetrovou hranici, existuje na okrese pouze jediná Rozhledna Babylon na nevysokém Zeleném kopci u Kramolína (nadmořská výška 491 m). Tato poměrně známá věž měla také unikátní funkci: postavit ji nechal hrabě Haugwitz pro vyměřovací účely při...

Velká skála - přírodní rezervace

Rozlehlý lesní komplex na prudkých jižních a západních skalnatých stráních nad levým břehem řeky Jihlavy s několika dominantními skalisy věžovitého charkteru. Celková výměra území, včetně části ležící v okrese Třebíč, je 49,39 ha a byla vyhlášena v roce 2001. Okrajem rezervace prochází červeně značená...

Velká skála – vyhlídka

Vyhlídka do údolí řeky Jihlavy z Velké skály, což je skalní útvar v přírodní rezervaci stejného názvu pod přehradou Mohelno. Přístup od červené tur. značky ze Lhánic po dobře schůdné cestě. souř.: 49°6'8.584"N, 16°14'26.679"E

Údolí Oslavy a Chvojnice - přírodní rezervace

Toto rozlehlé chráněné území je tvořeno přirozenými toky obou řek, nivními loukami a především pestrou mozaikou různorodých lesních společenstev na strmých skalnatých svazích s druhově bohatým bylinným podrostem s výskytem řady zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Jedno z jevětších maloplošných...

Senorady

Senorady jsou malou zemědělskou obcí s 400 obyvateli a najdeme pod jihovýchodními vrcholky Českomoravské vrchoviny, severozápadním směrem od města Ivančice a severozápadním směrem od Moravského Krumlova. Obec se rozkládá v prostoru mezi tokem řeky Oslavy, na pravém břehu a tokem řeky Jihlavy, na levém břehu. Jižním a...

Rozcestník Pod Levnovem

Turistický rozcestník se nachází v blízkosti Oslavy, poblíž místa kde se do ní vlévá Chvojnice, na konci chatové oblasti. Po žluté turistické značce se odtud můžete vydat na vyhlídku nad řekou Malá skála (1km), na rozcestí Pod Novou Vsí (7km) a do Oslavan (10,5km). V opačném směru vede cesta k Senoradskému Mlýnu...

Velký kačer – vyhlídka na Jihlávku

Vyhlídka do údolí řeky Jihlavy ze skály nazvané Velký kačer, což je skalní útvar v přírodní rezervaci Velká skála pod přehradou Mohelno. Přístup od červené tur. značky ze Lhánic po dobře schůdné cestě. Na západě je vidět stěna Velké skály a Dukovanská jaderná elektrárna. souř.: 49°6'5.828"N,...

Informační centrum JE Dukovany

Turistický cíl, adresa: JE Dukovany, Dukovany Telefon: +420561105519,+420724804853, e-mail: kristyna.vohlidkova@cez.cz Poskytnutí základního nářadí pro jednoduché opravy kol, Lékárnička, Informační tabule Cyklisté vítáni, Smlouva o certifikaci, Nabídka doporučených jednodenních výletů na kole v okolí, Přístup na...

Jaderná elektrárna Dukovany - Informační centrum

Nachází se na okraji JED. Ke vchodu do infocentra vede z autobusového nádraží od hlavního turistického směrovníku zeleně značená odbočka. Kontakt: Informační centrum Jaderné elektrárny Dukovany, 675 50 Dukovany telefon: 561 105 519 e-mail: infocentrum.edu@cez.cz Turistická mapa KČT 1:50 000 č.83 Okolí Brna-Ivančicko

Střední Pojihlaví

Jedná se o přírodní park o rozloze 1500 ha. Nachází se na území okresů Brno-venkov, Znojmo a Třebíč. Území je tvořeno členitou pahorkatinou s výrazným údolním zářezem řeky Jihlavy. Geologicky je území parku budováno především granulity a rulami. V centrální části parku teče řeka až 150 m hlubokým...

Jaderná elektrárna Dukovany

Pod zkratkou EDU se skrývá Jaderná elektrárna Dukovany, kterou při putování kolem středního toku řeky Jihlavy nelze přehlédnout. Mohou za to především 120 m vysoké chladící věže elektrárny, kterých se zde k obloze vypíná celkem osm. Ze všech jako mlhavý dým, odchází vodní páry. Elektrárna má čtyři jaderné...

Webkamera Dukovany

Webová kamera s vysokým rozlišením na 136 m vysokém stožáru u automatické meteorologické stanice ČHMÚ u JE Dukovany s výhledem na elektrárnu. Umístěna je SZ od elektrárny směrem k obci Slavětice. Kamera je ve výšce, která převyšuje chladící věže elektrárny. K dispozici je třídenní archiv snímků po pěti minutách...

Vyhlídka Malá skála

Malá skála je mohutý skalní výchoz, který vystupuje z prudké stráně nad pravým břehem řeky Oslavy v místech Ketkovického mlýna. Z jeho vrcholové plošiny se otevírá jedinečný pohled do tzv. Dlouhé Oslavy, která zde v úseku téměř tří kilometrů teče v přímém směru na výrazném zlomu. Údolí v tomto místě...

Dalešická elektrárna

Výrobní komplex nedaleké Jaderné elektrárny Dukovany dotváří přečerpávací vodní elektrárna Dalešice, která byla postavena v souvislosti s výstavbou jaderné elektrárny. Nádrž průtočné vodní elektrárny Mohelno slouží nejen k vyrovnání odtoku z přečerpávací vodní elektrárny Dalešice, ale je i spodní nádrží...

Dalešická přehrada - hráz

Dalešická přehrada je nejhlubší vodní nádrží na našem území. Její hráz je vysoká 99,5 m a dlouhá 380 m. Je nejvyšší sypanou přehradní hrází ve střední Evropě. Vyšší sypané hráze byste museli hledat v Alpách nebo na Urale. Byla postavená v letech 1970-78. Podle původního projektu měla být hráz betonová...

Dalešice v. nádrž

Vodní nádrž Dalešice s nejvyšší sypanou přehradní hrází v ČR se nachází jihovýchodně od Třebíče. Byla vybudována na řece Jihlavě především v souvislosti s výstavbou Jaderné elektrárny Dukovany. Součástí tohoto vodního díla je nádrž v Dalešicích, vyrovnávací nádrž Mohelno, přečerpávací elektrárna...

Dalešická přehrada - lodní doprava

Dalešická přehrada se nachází na středním toku řeky Jihlavy. Délka vzdutí je 22 km, zatopená plocha 480 ha. Hráz u Kramolína má v koruně délku 380 m a výšku 99,5 m. Od 1. července 2007 je na Dalešické přehradě provozována lodní doprava lodí Vysočina (kapacita 150 cestujících). Od sezóny 2008 má 5 zastávek...

Loď HORÁCKO

Turistický cíl, adresa: Dalešická přehrada Telefon: +420739085858, e-mail: lodni-doprava@aikon.cz Kapacita: 115 míst Kvalitní, pokud možno zastřešené, odstavné místo pro kola a zavazadla v dohledu hosta nebo uzamykatelná místnost/boxy pro bezplatné uschování kol a zavazadel, Poskytnutí základního nářadí pro jednoduché...

Horní Dubňany

Horní Dubňany jsou malou obcí s 350 obyvateli a najdeme ji v předhůří Českomoravské vrchoviny, severozápadním směrem od Moravského Krumlova a jihovýchodně nedaleko obce Dukovany. Od východního okraje obce teče Hornodubňanský potok a severozápadně se nad obcí zvedá Velký kopec ( 392 m.n.m.). V okolí obce je zvlněná...

Přírodní park Oslava

Přírodní park, který se rozprostírá na lesnatém území východně od Oslavan.Toto přírodovědecky bohaté území je tvořena členitou pahorkatinou, hlubokým kaňonovitým údolím meandrující řeky Oslavy, skalnatými a nepřístupnými svahy porostlými dubovými a borovými lesy, skalami a skalními sutěmi, zbytky nivních...

Turistické rozcestí U Pustého mlýna

Nachází se v údolí řeky Jihlavy u bývalého Pustého mlýna. Prochází tudy červeně značená turistická cesta, která vede jedním směrem do Hrubšic, Řeznovic a Ivančic k vlakovému nádraží, druhým směrem pod hrad Templštejn, Velkou skálu, Mohelenskou hadcovou step, hrad Rabštejn do Kramolína. Turistická mapa KČT 1:50...

Jamolice

Jamolice jsou středně velkou obcí s 450 obyvateli a najdeme ji nedaleko města Moravský Krumlov, severozápadním směrem a západním směrem od obce Dukovany. Obec se rozkládá v blízkosti jižního okraje přírodního parku Střední Pojihlaví. Obcí protéká Lázeňský potok. U jižního okraje obce je malý rybník a z něj...

Dolní Dubňany

Dolní Dubňany jsou středně velkou obcí se 470 obyvateli a najdeme ji v oblasti Znojemské pahorkatiny, severozápadním směrem od Moravského Krumlova. Obcí protéká Dolnodubňanský potok a na jeho toku je nedaleko severozápadního okraje obce malá vodní nádrž. Od západního okraje obce se rozprostírá ovocný sad. V okolí...

Biskoupky

Biskoupky jsou malou obcí se 175 obyvateli a najdeme ji pod východními vrcholky Českomoravské vrchoviny, západním směrem od města Ivančice a severním směrem od Moravského Krumlova. Obec se rozkládá na levém břehu řeky Jihlavy a u severozápadního okraje obce je soutok potoka Trnkovce a Doubravky. Biskoupky leží ve východní...

Rešice

Rešice jsou malou obcí, jejíž součástí je osada Kordula a společně mají 360 obyvatel. Obec najdeme v oblasti Hrotovické pahorkatiny, jižním směrem od obce Dukovany a západním směrem od města Moravský Krumlov. Obec se rozkládá na levém břehu říčky Olešná a protéká jí Rešický potok. Jižním směrem nedaleko obce...

Biskoupská hadcová step - přírodní památka

V roce 1979 byla vyhlášena přírodní památka Biskoupská hadcová step o rozloze 2,58 ha.Nachází se na území přírodního parku Střední Pojihlaví a leží v nad.výšce 226-270 m n.m. na levém břehu řeky Jihlavy jihozápadně pod Biskoupkami. Biskoupská hadcová step je tvořena prudkými hadcovými svahy s četnými skalkami,...

Čučice

Čučice jsou malou obcí s 420 obyvateli a najdeme ji pod jihovýchodními vrcholky Českomoravské vrchoviny, severozápadním směrem od města Ivančice a severním směrem od Moravského Krumlova. Obec se rozkládá v oblasti přírodního parku Oslava a na levém břehu řeky Oslavy. Kolem západního okraje obce protéká Čučický potok...

Ketkovice

Ketkovice jsou středně velkou obcí a najdeme ji u východního okraje přírodního parku Oslava, severozápadním směrem od města Ivančice a jihovýchodním směrem od města Náměšť nad Oslavou. V nedalekém okolí obce se rozprostírají malebné lesy. Jihozápadním směrem od obce na skalnatém ostrohu nad soutokem řek Oslavy a...

Letiště Náměšť nad Oslavou

Vojenské letiště Náměšť nad Oslavou bylo postaveno v těsné blízkosti obce Sedlec na konci 50. let. Jeho historie je úzce spjata s 20. stíhacím leteckým plukem (20. slp), později přejmenovaným na 20. stíhací bombardovací letecký pluk (20. sbolp). V jeho výzbroji byly postupně letouny MiG-15, Su-7, L-29 a Su-22. Po revoluci...

Nad řekami - přírodní rezervace

V roce 1979 byla vyhlášena přírodní rezervace Nad řekami o rozloze 7,8 ha s ochranným pásmem 3,5 ha nacházející se na území přírodního parku Střední Pojihlaví v nad.výšce 238-272 m n.m. nad pravým břehem řeky Jihlavy asi 1 km západně od obce Hrubšice. Rezervace je tvořena komplexem hadcových svahů se stepními...

Rouchovany - renesanční věž

Dominantou obce je 28 m Vysoká renesanční věž, která byla postavena v roce 1585 pro reprezentativní umístění zvonů. Ve věži se dnes nacházejí tři o váze 662, 347 a 171 kg. Věž v minulosti zároveň sloužila k úschově a prodeji soli. Turistická mapa KČT 1:50 000 č. 80 Třebíčsko

Rešice - Hubertův dub

Nachází se na okraji lesa na zeleně značené cestě, která vede od zdejšího zámku do údolí řeky Rokytné. Výška památného stromu dosahuje 18 m, obvod kmene 5,22 m a jeho stáří je odhadováno na 500 let. Váže se k němu i několik pověstí. Turistická mapa KČT 1:50 000 č.83 Okolí Brna-Ivančicko

Dalešický pivovar

Nachází se v severní části stejnojmenné obce v bezprostřední blízkosti Dalešické přehrady. I když svou produkcí piva patří mezi nejmenší pivovary u nás, díky nezapomenutelnému Menclovu filmu Postřižiny, který se v tomto objektu točil, není snad mediálně známějšího pivovaru. Přitom jeho historie je dlouhá a...

Nová Ves u Oslavan - Svatá voda

Jedná se o vydatný pramen velice chutné minerální vody, nacházející se v bočním údolíčku severně od obce. Poblíž vede žlutě značená turistická cesta, která vede z Oslavan údolím řeky Oslavy k Senoradskému mlýnu. Nejsnadněji lze k pramenu dojít od směrovníku Pod Novou Vsí asfaltovou cestou proti toku bočního...

Tulešice

Tulešice jsou malou obcí s 200 obyvateli a najdeme ji v severovýchodní části Jevišovské pahorkatiny, západním směrem od Moravského Krumlova. Obec se rozkládá na levém břehu řeky Rokytná a u soutoku Rokytné a říčky Olešná. Obcí protéká Tulešický potok. Severozápadním směrem se nad Tulešicemi zvedá vrcholek...

Dobřínsko

Dobřínsko je malou obcí s 370 obyvateli a najdeme ji nedaleko města Moravský Krumlov, severozápadním směrem. Obcí protéká Dobřínský potok a na jeho toku je v severní a jižní části obce malý rybník. V okolí obce se zvedají nevelké kopce, západním směrem Na Vinohradech ( 348 m.n.m.) a jižním směrem vrcholek Pipele (...

Hrubšice

Osada ležící na řece Jihlavě nedaleko Ivančic. Ve 14. století zde stávala tvrz, kterou v druhé polovině 16. století nechal přestavět Oldřich z Lipé na renesanční zámek s patrovými arkádovými ochozy. Dnes je zámek soukromým majetkem a jedna jeho část slouží jako penzion. Naproti zámku si můžete prohlédnout vodní...

Nová Ves u Oslavan - krytý bazén

Aktualizace: 10. 8. 2012 Krytý bazén se nachází uprostřed obce ve Sportovním areálu vedle obecního úřadu. Ve vstupní části je v době provozu Koupaliště otevřen Sport-bar s občerstvením. Pro školy a širokou veřejnost je otevřen krytý bazén s celoročním provozem tvaru nepravidelného kruhu s největším průměrem...

Wilsonova skála

Dominantní skalní útvar částečně zatopený vodami Dalešické přehrady. V minulosti nejvyšší skalní útvar v údolí Jihlavy. Jeho výška se uváděla 100 m. Byl hlavní horolezeckou lokalitou v této oblasti a známým trampským místem. Dnes více jak 40 m se nachází pod hladinou. Na vrcholu vyhlídka se zábradlím, odkud jsou...

Nová Ves

Nová Ves je středně velkou obcí s 720 obyvateli a najdeme ji severozápadním směrem od města Ivančice a jihozápadním směrem od městečka Oslavany. Obec se rozkládá v prostoru mezi tokem řeky Oslavy, na jejím pravém břehu a řeky Jihlavy, na levém břehu. Obec leží na rozhraní dvou přírodních parků. Jihozápadním...

Čermákovice

Čermákovice jsou malou obcí se 100 obyvateli a najdeme ji v severovýchodní části Jevišovské pahorkatiny, na pravém břehu řeky Rokytná a západním směrem od Moravského Krumlova. Čermákovicemi protéká Čermákovický potok a na jeho toku je v obci vybudován malý rybník. Západním směrem nedaleko obce se rozprostírá...

Hrotovice-Sport Hotel; 10.11.2012

Chci se jenom podělit o takový kladný zážitek z cest.Byli jsme se podívat na Dalešickou vodní nádrž a potom do pivovaru Dalešice,kde se točili Postřižiny (což určitě víte ).Tam bylo ale parkoviště úplně plné a bez rezervace tam nebylo možnost si zajít na jídlo.Tak jsme jenom tak náhodně skončili...

Kralice nad Oslavou

Kralice nad Oslavou se nacházejí na úpatí Českomoravské vrchoviny na soutoku řeky Oslavy a Chvojnice. První zmínka o této obci pochází z druhé poloviny 14. století, kdy je zmíněna místní tvrz, která zanikla až za Třicetileté války. Kralice jsou známé díky Bibli kralické - v letech 1578 - 1622 se zde totiž nacházela...

Lukovany

Lukovany jsou středně velkou obcí s 530 obyvateli a najdeme ji v předhůří Českomoravské vrchoviny, západním směrem od města Rosice a severozápadním směrem od města Oslavany. Obec se rozkládá v oblasti Rosickooslavanské černouhelné pánve, kde se těžil antracit. Obcí protéká Lukovanský potok a v nedalekém okolí se...

Mstěnice

Velmi zajímavá vykopávka středověké vesnice. Tato vesnice byla na tehdejší dobu velmi soběstačná. Měla vlastní keramichou dílnu, mlýn, i OPEVNĚNÍ.Stojí z vidění.

Hrotovice - Informační centrum

Nachází se ve středu města vedle zámku na náměstí 8. května. Kontakt: Informační centrum, náměstí 8. května 2, 675 55 Hrotovice telefon: 568 860 057 e-mail: icentrum@hrotovice.cz Turistická mapa KČT 1:50 000 č.80 Třebíčsko

Penzion Hájenka

Ubytování, adresa: Hartvíkovice 178 Telefon: +420602719206,+420568645790, e-mail: zaviskova.p@seznam.cz Kapacita: 18 míst Možnost ubytování na jednu noc, Nabídka energeticky vydatných snídaní s minimem tuků, Možnost vyprání a usušení oblečení a výstroje, Uzamykatelná místnost/boxy pro bezplatné uschování jízdních kol,...

Restaurace Hartvíkovice

Stravování, adresa: Hartvíkovice 178 Telefon: +420568645790,+420725103986, e-mail: zaviskova.p@seznam.cz Kapacita: 100 míst Poskytnutí základního nářadí pro jednoduché opravy kol, Lékárnička, Informační tabule Cyklisté vítáni, Smlouva o certifikaci, Přizpůsobení nabídky nápojů potřebám cyklistů, v nabídce alespoň...

Řeznovice

Nacházíme se v okrese Brno -venkov, kde se nachází i městečko Řeznovice. Tam se nachází také jedna z našich nejvýznamnějších románských památek - farní Kostel Sv. Petra a Pavla, který pochází z druhé poloviny 12. století. V interiéru kostela můžete obdivovat cenné zbytky pozdně gotických maleb, které jsou...

Ubytování v okolí

Vzdálenost: 1,41 km
Rekreační středisko Pod Stepí
Vynikající 9.6 / 10 podle 61 recenzí

Mohelno, 675 75 Mohelno (mapa)

přejděte prosím přímo na naše stránky : www.happydovolena.cz Rezervujte zde : http://www.happydovolena.cz/rekreacni-stredisko-pod-stepi/rezervace-pobytu Rozmanitá dovolená pro rodiny s dětmi, páry, jednotlivce i skupiny. V nádherném tichém romantickém údolí si každý najde svůj cíl. Procházky lesem, lenošení u bazénu, využití aktivních sportovišť nebo jen sezení pod slunečníkem u točené… více...

Vzdálenost: 8,42 km
Kemp a koupalistě Vémyslice
Úžasné 9.8 / 10 podle 5 recenzí

Vémyslice, 671 42 Vémyslice (mapa)

Rekreační areál se nachází na severozápadě okresu Znojmo, v přírodním areálu, kterým protéká říčka Rokytná. V tomto kraji lesů, příjemných lidí a dobrého vína můžete najít nejen místo odpočinku, sportovního vyžití a zábavy, ale i kraj s bohatou historií. více...

Vzdálenost: 11,18 km
Autocamp Wilsonka na Dalešické přehradě
Skvělé 8.8 / 10 podle 15 recenzí

Hartvíkovice 221, 675 76 Hartvíkovice (mapa)

Provoz - mimosezóna (víkendový provoz) - květen, červen a září, hlavní sezóna - červenec a srpen. Autocamp Wilsonka se nachází na březích Dalešické přehrady, 1 km jihovýchodně od obce Hartvíkovice, v okrese Třebíč. Je jediným kempem u této vodní nádrže, která vznikla v údolí řeky Jihlavy. Areál autocampu o rozloze 7 ha je obklopen smíšenými lesy. Dominantou nejbližšího okolí je Wilsonova skála,… více...

Vzdálenost: 10,01 km
Rekreační středisko Jiskra

Velké pole 47, 675 71 Kralice nad Oslavou (mapa)

Vzdálenost: 12,17 km
Kemp Trstěnice

Trstěnice 122, 671 71 Trstěnice (mapa)

Vzdálenost: 14,77 km
Radarka

Radarka, 675 02 Koněšín (mapa)

Vzdálenost: 7,32 km
Vzdálenost: 7,39 km
ubytovací areál Rouchovany

Rouchovany 119, 675 57 Rouchovany (mapa)

Golfová hřiště

Kontaktní údaje

Načítám...

Rezervační formulář

Načítám...

Přečtěte si hodnocení kempu Rekreační středisko Fiola, který hodnotilo 83 uživatelů. Ceny najdete v ceníku kempu Rekreační středisko Fiola. Ubytováni si objednejte jednoduše pomocí online rezervace. Telefonické kontakty, adresu a mapu umístění najdete na záložce kontakt. Poradíme vám také, jak aktivně trávit volný čas v okolí kempu Rekreační středisko Fiola.

2014 © FTonline s.r.o. - Všechna práva vyhrazena. | Obchodní podmínky
Webdesign pro portály
TOPlist TOPlist